Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 129. Повноваження конкурсного керуючого

1. З дати затвердження конкурсного керуючого до дати припинення провадження у справі про банкрутство, або укладення мирової угоди, або відсторонення конкурсного керуючого він здійснює повноваження керівника боржника та інших органів управління боржника, а також власника майна боржника - унітарного підприємства в межах, у порядку та на умовах , які встановлені цим Законом.
2. Конкурсний керуючий зобов'язаний:
прийняти у відання майно боржника, провести інвентаризацію такого майна;
залучити оцінювача для оцінки майна боржника, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна боржника, що знаходиться у третіх осіб;
вживати заходів щодо забезпечення збереження майна боржника;
повідомляти працівників боржника про майбутнє звільнення не пізніше ніж протягом місяця з дати введення конкурсного виробництва;
пред'являти до третіх осіб, що мають заборгованість перед боржником, вимоги про її стягнення в порядку, встановленому цим Законом ;
заявляти в установленому порядку заперечення щодо вимог кредиторів, пред'явлених до боржника;
вести реєстр вимог кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом;
передавати на зберігання документи боржника, підлягають обов'язковому зберіганню відповідно до федеральними законами. Порядок та умови передачі документів боржника на зберігання встановлюються федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
укладати угоди, у вчиненні яких є зацікавленість, тільки за згодою зборів кредиторів чи комітету кредиторів;
виконувати інші встановлені цим законом обов'язки.
3. Конкурсний керуючий має право:
розпоряджатися майном боржника в порядку і на умовах, які встановлені цим Законом;
звільняти працівників боржника, в тому числі керівника боржника, у порядку та на умовах, які встановлені федеральним законом;
заявляти відмову від виконання договорів та інших угод у порядку, встановленому статтею 102 цього Закону. Конкурсний керуючий не має права заявляти відмову від виконання договорів боржника за наявності обставин, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ;
подавати до арбітражного суду від імені боржника заяви про визнання недійсними угод і рішень, а також про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів, укладених або виконаних боржником, позови про стягнення збитків, заподіяних діями (бездіяльністю) керівника боржника, осіб, які входять до ради директорів (наглядова рада), колегіальний виконавчий орган або інший орган управління боржника, власника майна боржника, особами, що діяли від імені боржника відповідно до довіреності, іншими особами, діяли відповідно до установчих документів боржника, пред'являти позови про витребування майна боржника у третіх осіб, про розірвання договорів, укладених боржником, та вчиняти інші дії, передбачені федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і задля повернення майна боржника;
здійснювати інші права, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків, встановлених цим Законом.
4. Втратив силу. - Федеральний закон від 28.04.2009 N 73 ФЗ.
5. За наявності підстав, встановлених федеральним законом, конкурсний керуючий пред'являє вимоги до третіх осіб, які відповідно до федеральним законом несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника.
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 28.04.2009 N 73 ФЗ.
6. Збори кредиторів має право прийняти рішення про припинення господарської діяльності боржника за умови, що таке припинення не спричинить техногенні та (або) екологічні катастрофи, припинення експлуатації об'єктів, що використовуються для забезпечення діяльності дошкільних освітніх установ, інших освітніх установ, лікувально профілактичних установ, об'єктів, використовуваних для організації долікарської допомоги, швидкої та невідкладної амбулаторно поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, об'єктів комунальної інфраструктури, що відносяться до систем життєзабезпечення, в тому числі об'єктів водо, тепло, газо-та енергопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, переробки та утилізації (захоронення) побутових відходів, об'єктів, призначених для освітлення територій міських і сільських поселень, об'єктів, призначених для благоустрою територій (далі - соціально значимі об'єкти), необхідних для життєзабезпечення громадян. Конкурсний керуючий зобов'язаний припинити провадження боржником товарів (виконання робіт, надання послуг) на підставі рішення зборів кредиторів про припинення господарської діяльності боржника протягом трьох місяців з дати прийняття такого рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 129. Повноваження конкурсного керуючого "
 1. § 2. Поняття і основні види угод
  Фактичний склад угоди. Стаття 153 ЦК розуміє під угодами дії громадян або юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто на викликання правового наслідки. Допомогою угод суб'єкти цивільного права встановлюють, змінюють або припиняють свої цивільні права та обов'язки за своєю вираженою зовні волі і в своєму
 2. 2. Виконання заповіту
  Виконання заповіту покладається на призначених у заповіті спадкоємців. Крім того, заповідач може доручити виконання заповіту виконавцю волі (душеприказчику) (ст. 1133 ЦК). Причому чинне законодавство дозволяє доручити душеприказчику виконання заповіту не тільки повністю, але і в певній частині. Виконавець заповіту може бути обраний як з числа спадкоємців, так і
 3. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 4. 5. Сторони у договорі
  У договорі доручення сторонами виступають повірений і довіритель - той, на кому лежить обов'язок вчинити відповідні юридичні дії, і той, від імені та за рахунок якого ці дії здійснюються. У ролі кожної зі сторін може виступати як громадянин, так і юридична особа. Стосовно до юридичних осіб певна проблема виникає, зокрема, у зв'язку з встановленням
 5. 8. Спільне майно товаришів
  Стаття 1043 (п. 1) ГК виділяє за ознакою їх походження два види спільного майна товаришів, встановлюючи для кожного з них особливий режим. Перший з них - внесена товаришами майно, знаходилося в їх власності, а також те, яке було вироблено в результаті спільної діяльності, і отримані від цієї діяльності плоди і доходи. Все таке майно, якщо інше не встановлено
 6. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  Дана стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 7. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття: неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів; боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний
 8. Стаття 12. Збори кредиторів
  1. Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів. У зборах кредиторів має право брати участь без права голосу представник працівників боржника, представник засновників (учасників) боржника, представник власника майна боржника -
 9. Стаття 15. Порядок прийняття рішень зборами кредиторів
  1. Рішення зборів кредиторів з питань, поставлених на голосування, приймаються більшістю голосів від числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, присутніх на зборах кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом. 2. Більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, вимоги яких включені до
 10. Стаття 17. Комітет кредиторів
  1. Комітет кредиторів представляє законні інтереси конкурсних кредиторів, уповноважених органів і здійснює контроль за діями арбітражного керуючого, а також реалізує інші надані зборами кредиторів повноваження в порядку, передбаченому цим Законом. 2. У разі, якщо кількість конкурсних кредиторів, уповноважених органів становить менше п'ятдесяти,
© 2014-2022  yport.inf.ua