Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1359. Дії, які не є порушенням виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок


Не є порушенням виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок:
1) застосування продукту, в якому використані винахід або корисна модель, і застосування вироби, в якому використаний промисловий зразок, в конструкції, в допоміжному обладнанні або при експлуатації транспортних засобів (водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту) або космічної техніки іноземних держав за умови, що ці транспортні засоби або ця космічна техніка тимчасово чи випадково знаходяться на території Російської Федерації і зазначені продукт або виріб застосовуються виключно для потреб транспортних засобів або космічної техніки. Така дія не зізнається порушенням виключного права щодо транспортних засобів або космічної техніки тих іноземних держав, які надають такі ж права щодо транспортних засобів або космічної техніки, зареєстрованих в Російській Федерації;
2) проведення наукового дослідження продукту або способу, в яких використані винахід або корисна модель, чи наукового дослідження вироби, в якому використаний промисловий зразок, або проведення експерименту над такими продуктом, способом або виробом;
3) використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за надзвичайних обставин (стихійних лихах, катастрофах, аваріях) з повідомленням про таке використання патентовласника в найкоротший термін і з наступною виплатою йому сумірною компенсації;
4) використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка для задоволення особистих, сімейних, домашніх чи інших не пов'язаних з підприємницькою діяльністю потреб, якщо метою такого використання не є одержання прибутку або доходу;
5) разове виготовлення в аптеках за рецептами лікарів лікарських засобів з використанням винаходу ;
6) ввезення на територію Російської Федерації, застосування, пропозицію про продаж, продаж, інше введення в цивільний оборот або зберігання для цих цілей продукту, в якому використані винахід або корисна модель, або вироби, в якому використаний промисловий зразок, якщо цей продукт або це виріб раніше були введені в цивільний оборот на території Російської Федерації патентообладателем або іншою особою з дозволу патентовласника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1359. Дії, які не є порушенням виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок "
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 7. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 8. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 10. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
© 2014-2022  yport.inf.ua