Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 136. Залишення позовної заяви без руху

1. Суддя зобов'язаний залишити заяву без руху та надати заявнику строк для виправлення недоліків у разі невідповідності його за формою і змістом вимогам закону, а також відсутності доданих до заяви документів, передбачених законом (див. коментар до ст. 131, 132 ЦПК). Мотивовану ухвалу про це виноситься у п'ятиденний термін з моменту надходження заяви до суду із сповіщенням особи, яка її подала.
У законі не вказується форма і спосіб сповіщення заявника про залишення заяви без руху і надання строку для виправлення недоліків, але в судовій практиці це вирішується шляхом вручення або направлення йому копії ухвали. Це істотно полегшує вибір варіантів подальшої поведінки заявника, оскільки у визначенні міститься вся необхідна інформація про конкретні недоліки заяви, наданому терміні для їх виправлення і наслідки недотримання встановленого суддею строку. Маючи на руках копію ухвали, заявник має можливість з найбільшою повнотою виконати вказівки судді, а при незгоді з визначенням своєчасно оскаржити його до апеляційної чи касаційної інстанції.
Призначений визначенням строк для виправлення недоліків повинен бути розумним, тобто достатнім, враховує характер порушень і можливі труднощі для заявника щодо їх усунення. При напрямку ж копії ухвали поштою призначений термін має враховувати і звичайний час проходження поштових відправлень.
2. Правила залишення заяви без руху застосовуються також до заяв по справах, що виникають із публічно-правових відносин, і до заяв у справах окремого провадження, але передбачений ст. 131, 132 ЦПК перелік підстав для цього є вичерпним лише для позовного та особливого виробництв. У виробництві по справах, що виникають із публічно-правових відносин, суддя зобов'язаний залишити пред'явлене заяву без руху і в тому випадку, якщо їм буде встановлено, що має місце спір про право, підвідомчий суду (див. коментар до ст. 247 ЦПК).
3. За загальним правилом не є підставами для залишення заяви без руху відсутність у ньому правової аргументації або неподання доказів, оскільки в умовах змагального процесу це тягне настання інших наслідків, ніж це передбачено ст. 136 ЦПК (див. коментар до ст. 131 ЦПК). Однак відсутність у заяві прокурора, поданому на захист інтересів Російської Федерації, її суб'єктів, муніципальних утворень або невизначеного кола осіб, посилання на закон, так само як і вказівки на те, в чому конкретно полягає інтерес названих суб'єктів або яке право групи осіб порушено, тягне залишення заяви без руху з наданням строку для виправлення недоліків (див. ч. 3 ст. 131 ЦПК). Такі ж наслідки повинні мати місце, якщо прокурор звертається до суду в інтересах громадянина, а в заяві відсутнє обгрунтування неможливості пред'явлення позову самим громадянином.
У ст. 131 ЦПК не передбачено обов'язок державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій чи громадян при зверненні на захист інтересів інших осіб посилатися на закон, що наділяє їх таким повноваженням, за заявами на захист прав невизначеного кола осіб вказувати, яке право групи осіб порушено, хоча це і випливає з положень ч. 1 ст. 46 ЦПК. За відсутності в заяві названих суб'єктів зазначеної інформації залишати його без руху не можна, але суддя сам повинен з'ясувати ці обставини у п'ятиденний термін з моменту надходження заяви та в разі відсутності права на звернення на захист інтересів інших осіб відмовити у прийнятті заяви з посиланням на п. 1 ч. 1 ст. 134 ЦПК.
4. У судовій практиці не завжди приділяється належна увага виконанню заявниками вимог закону до форми і змісту позовної заяви, про прилучення до нього відповідної кількості копій і необхідних документів. У результаті до провадження суду першої інстанції іноді приймаються заяви, що мають серйозні недоліки, чим суттєво ускладнюється подальша діяльність по здійсненню правосуддя. Після порушення справи суддя вже не вправі залишити заяву без руху і змушений вживати заходів до усунення недоліків при підготовці справи і в стадії судового розгляду.
5. При виконанні заявником у встановлений термін вказівок судді заява вважається поданою в день первісного подання її до суду, що може мати істотне значення, наприклад, у зв'язку з необхідністю виконання заявником вимог закону про термін звернення до суду для захисту права. У разі невиконання вказівок судді заява вважається неподаною і повертається заявнику разом з доданими до неї документами.
Повернення заяви має оформлятися мотивованою ухвалою судді, яке, як і ухвалу про залишення заяви без руху, може бути оскаржене до апеляційної чи касаційної інстанції. Воно не є перешкодою до повторного звернення заявника до суду при усуненні виявлених суддею порушень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 136. Залишення позовної заяви без руху "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
  залишеного йому законом права розпоряджатися на свій розсуд внесеними на цей рахунок грошовими коштами до настання обставини, передбаченого оспорюваної нормою. З урахуванням цього Касаційна колегія Верховного Суду РФ дійшла висновку про те, що суд, встановивши, що Указ N 1212 в оспорюваної частини суперечить закону, обгрунтовано відповідно до ч. 2 ст. 252 ЦПК РФ визнав
 4. Стаття 90. Підстави та порядок надання відстрочки або розстрочки сплати державного мита
  136 ЦПК. 6. Положення ст. 90 ЦПК відносяться тільки до державне мито, але не до судових витрат. Про право суду звільнити громадянина від деяких судових витрат або зменшити їх розмір див. коментар до ст. 96
 5. Стаття 91. Ціна позову
  136 ЦПК). Неправильне визначення ціни позову тягне і помилковість розрахунку держмита, так як остання за позовами, підлягає оцінці, обчислюється виходячи з ціни позову. 2. Згідно ч. 1 ст. 151 ЦПК позивач вправі з'єднати в одній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою. Ціна позову в таких випадках визначається сумою всіх вимог. При спільному пред'явленні позову в порядку ч. 1 ст. 40
 6. Стаття 92. Доплата державного мита
  стаття викладена в новій редакції. Оскільки питання сплати держмита входять в предмет регулювання законодавства про податки і збори, ч. 1 ст. 92 має відсильний характер. Відповідно до підп. 9 п. 1 ст. 333.20 НК при затруднительности визначення ціни позову в момент його пред'явлення розмір держмита попередньо встановлюється суддею з подальшою доплатою відсутньої суми
 7. Стаття 112. Відновлення процесуальних строків
  стаття встановлює пресекательний річний термін для подання наглядової скарги, обчислюваний з дня набрання оскаржуваного судового постанови в законну силу. Причому сформульоване в ній правило не чинить винятку навіть для осіб, про права та обов'язки яких суд прийняв рішення без залучення їх до участі у справі, у зв'язку з чим до закінчення термінів, встановлених ч. 4 ст. 112 ЦПК, ці особи
 8. Стаття 125. Підстави для відмови у прийнятті заяви про винесення судового наказу
  стаття передбачає і спеціальні підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу наказу. 2. Судовий наказ може бути винесено лише по вимогам, передбаченим ст. 122 ЦПК. Відповідно суддя зобов'язаний відмовити у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо заявлена вимога не передбачено названої статті. За всіма іншими вимогами захист порушеного права або
 9. Стаття 133. Прийняття позовної заяви
  136 ЦПК). Всі такі дії судді оформляються визначенням. При винесенні визначень, що перешкоджають реалізації права на судовий захист, цивільні процесуальні відносини проте можуть розвиватися, оскільки у зацікавлених осіб виникає право на оскарження відповідних правозастосовних дій судді і розгляд питання вищестоящої судової інстанцією, на вчинення
 10. Стаття 223. Порядок і наслідки залишення заяви без розгляду
  залишення його заяви без розгляду звернутися до суду повторно з тотожним заявою, суд зобов'язаний вказати в названому визначенні, як усунути обставини, що перешкоджають розгляду справи, - до якого органу звернутися для досудового вирішення спору, хто може подати до суду заяву від імені та в інтересах недієздатної особи, як правильно оформити повноваження представника і т.д. В
© 2014-2022  yport.inf.ua