Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 137. Правові наслідки усиновлення дитини


1. Усиновлення дитини тягне за собою серйозні правові наслідки, важливі як для нього самого, так і для усиновлювача. Усиновлені діти та їх потомство по відношенню до усиновителів та їх родичам, а усиновителі та їх родичі по відношенню до усиновленим дітям (їх потомству) прирівнюються в особистих немайнових і майнових правах та обов'язках до родичів за походженням. Аналогічний принцип закріплений і в нормах міжнародного характеру. Так, відповідно до п. 1 ст. 2 Договору між Російською Федерацією та Італійською Республікою про співробітництво в галузі усиновлення (удочеріння) дітей усиновлені діти та їх потомство по відношенню до усиновителів та їх родичам, а усиновителі та їх родичі по відношенню до усиновленим дітям та їхнім нащадкам прирівнюються в особистих немайнових і майнових правах і обов'язках до родичів за походженням. Правові наслідки усиновлення виражаються в різних за своєю галузевої приналежності правовідносинах. Дана норма передбачає встановлення правових відносин не тільки з самим усиновлювачем, але також з усіма його родичами. Йдеться про такий ступінь спорідненості, наявність якої тягне за собою в передбачених законом випадках виникнення будь-яких прав чи обов'язків. Хоча між родичами інших ступенів споріднення не виникає взаємних прав і обов'язків, але наявність спорідненості враховується в деяких інших правовідносинах. У всіх таких випадках "спорідненість", що утворилося в силу усиновлення, прирівнюється до спорідненості за походженням. Нащадки усиновленої в свою чергу прирівнюються за походженням до кревним родичам усиновлювача та набувають передбачених законом права і обов'язки не тільки по відношенню до нього самого, а й до всіх його родичам.
Зрівнювання усиновленої дитини в правах і обов'язках з рідними дітьми усиновлювача забезпечує виникнення між усиновлювачем та усиновленою не тільки сімейних відносин, але і всіх тих прав і обов'язків (що відносяться до інших галузей права), виникнення яких грунтується на факті спорідненості. Так, наприклад, усиновлювач та усиновлена мають право на взаємне аліментірованіе, спадкові права, право на відшкодування шкоди за правилами глави 59 ЦК, житлові права. Обов'язок усиновителів за змістом усиновлених дітей є строго регламентованої (див. коментар до ст. 80, 85, 103 СК). Згідно ст. 1147 ЦК при спадкуванні за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та усиновлювач і його родичі, з іншого, прирівнюються до родичів за походженням. Тому вони можуть успадковувати за законом після усиновлювача, його родичів, батьків, дідуся, бабусі, а також дітей усиновителя, але не після своїх батьків та їх родичів, оскільки правовий зв'язок з ними у усиновленої дитини втрачається в результаті усиновлення. Усиновлений та його нащадки не успадкують за законом після смерті батьків усиновленого та інших родичів за походженням, а батьки усиновленого та інші його родичі за походженням не успадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків (п. 2 ст. 1147 ЦК).
Якщо в результаті усиновлення правовий зв'язок у усиновленої дитини з одним з батьків зберігається, то усиновлений та його нащадки спадкують за законом після смерті цих родичів, а останні спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків (п . 3 ст. 1147 ЦК). Крім того, в такому випадку батько та усиновлювач рівною мірою зобов'язані надати утримання усиновленій дитині. За загальним правилом до кревного батькові, втратило свої права та обов'язки при усиновленні, не може бути пред'явлена вимога про аліменти. Однак скасування усиновлення в деяких випадках не тягне звільнення усиновителя від обов'язку щодо сплати аліментів на дитину (див. коментар до п. 4 ст. 143 СК).
Усиновителі є законними представниками неповнолітньої усиновленої дитини і виступають на захист його прав та інтересів у відносинах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі і в судах, без спеціальних повноважень (див. коментар до п. 1 ст. 64 СК).
Згідно п. 1 ст. 28 ГК за неповнолітніх, які не досягли 14 років (малолітніх), угоди, за винятком зазначених у п. 2 ст. 28 ГК, можуть здійснювати від їх імені тільки їх батьки, усиновителі або опікуни.
Усиновителі несуть відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнім усиновленою дитиною віком до 14 років (п. 3 ст. 28, 1073 ЦК), якщо не доведуть, що шкода заподіяна не з їх вини. Усиновлена дитина у віці від 14 до 18 років, заподіяв шкоду, несе відповідальність самостійно, а його усиновителі несуть субсидіарну, додаткову відповідальність за відсутності у усиновленої дитини доходів або іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їх вини (п. 3 ст. 26, 1074 ЦК). За наявності достатніх підстав суд за клопотанням батьків, усиновителів чи піклувальника або органу опіки та піклування може обмежити або позбавити неповнолітнього у віці від 14 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїми заробітком, стипендією або іншими доходами, за винятком випадків, коли такий неповнолітній придбав дієздатність в повному обсязі відповідно до п. 2 ст. 21 або зі ст. 27 ГК.
Основні повноваження усиновителів з управління майном усиновленої дитини такі ж, як у батьків, і регламентуються ст. 37 ГК. Усиновлення припускає, що усиновлена дитина буде проживати спільно з усиновлювачем. Житлове законодавство забезпечує житлові права усиновленої дитини. Згідно ст. 70 ЖК усиновитель вправі вселити в житлове приміщення усиновленої дитини як члена своєї сім'ї.
До числа майнових прав усиновленої відноситься право на отримання пенсії в разі втрати годувальника (усиновителя) нарівні з рідними дітьми. Усиновителі відповідно зберігають аналогічне право в разі втрати годувальника (усиновленої) (п. 8 ст. 9 Федерального закону від 17.12.2001 N 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації" * (120), ст. 13 Федерального закону від 15.12. 2001 N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації" * (121)).
Один з усиновителів має право на одноразову допомогу при передачі дитини на виховання в сім'ю. У разі усиновлення двох або більше дітей зазначена допомога виплачується на кожну дитину (ст. 12.1, 12.2 Закону про допомогу громадянам, які мають дітей).
Стаття, що визначає правові наслідки усиновлення не тільки в частині встановлення правового становища усиновлених по відношенню до усиновителів та їх родичам. У результаті усиновлення наступають і такі наслідки як припинення правовідносин усиновленої зі своїми кровними батьками та їх родичами. Такий стан настає у всіх випадках, коли дитину всиновлюють подружжя, які стають його батьками. У результаті усиновлення виникають відносини двох видів: правообразующие і правопрекращающие. Правові наслідки першого виду полягають у виникненні нових сімейних правовідносин за участю усиновленого. Наслідки другого виду складаються в повному припиненні раніше існуючих сімейних правовідносин між усиновленою, його кровними батьками, а також їх родичами. Усиновлення за своїми наслідками прирівняне до наслідків, породжуваним фактом кровної спорідненості. В результаті у усиновленої виникають сімейні правовідносини з батьками усиновлювача та його дітьми, тобто з дідом, бабусею, братами і сестрами з усиновлення, як у рідної дитини.
2. СК містить правило про те, що усиновлені діти втрачають особисті немайнові та майнові права, що зв'язують його з кровними батьками, і звільняються від обов'язків по відношенню до своїх батьків, своїх родичів. Однак в інтересах дитини правовий зв'язок з батьком усиновленої дитини та її родичами може бути збережена (див. коментар до п. 3, 4 ст. 137 СК). При цьому згоди усиновлювача на збереження такої правової зв'язку не потрібно.
3. Правило про збереження правовідносин між усиновленою дитиною та її батьком має дотримуватися у випадках усиновлення дитини однією особою, причому незалежно від стану усиновлювача у шлюбі з батьком дитини. Таке положення фіксує право батька усиновлюваної дитини (протилежної статі, ніж усиновитель) на збереження правових відносин з дитиною. Разом з тим дотримання цього правила не є обов'язковим для батька дитини і залежить від його бажання. У тому випадку, якщо в результаті усиновлення однією особою зберігаються права і обов'язки дитини щодо одного з батьків, то таке правило поширюється і на родичів такого батька. У резолютивній частині рішення про усиновлення повинно бути зазначено про збереження особистих немайнових і майнових прав одного з батьків усиновленого або родичів його померлого батька (п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 20.04.2006 N 8). Такі відомості вказуються в тому випадку, якщо ці питання були позитивно вирішені судом. При збереженні відносин усиновленої дитини з одним з батьків, відомості про це батьку, зазначені в запису акта про народження дитини, зміні не підлягають.
4-5. Якщо один з батьків усиновленої дитини, наприклад, помер, то на прохання батьків померлого батька (дідуся чи бабусі дитини) можуть бути збережені особисті немайнові та майнові права і обов'язки по відношенню до родичів померлого батька, якщо цього вимагають інтереси дитини. У такому випадку суду слід з'ясовувати взаємини усиновлюваної дитини з родичами. Не викликає сумніву доцільність задоволення прохання дідуся чи бабусі з боку померлого батька дитини про збереження прав і обов'язків родичів померлого по відношенню до усиновленій, якщо буде встановлено, що цього вимагають інтереси дитини (наприклад, дитина прив'язаний до дідуся, бабусі, іншим родичам). Порядок спілкування усиновленої дитини з родичами померлого батька визначається за угодою між усиновителями і родичами дитини, за відсутності такого - за рішенням органу опіки та піклування (див. коментар до ст. 67 СК).
6. Рішення суду про усиновлення є єдиною підставою для настання правових наслідків, передбачених п. 1, 2 коментарів статті. Такі наслідки виникають для усиновленої дитини незалежно від запису усиновителів як його батьків у актового запису про народження дитини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 137. Правові наслідки усиновлення дитини "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  статтях Сімейного кодексу і, безсумнівно, використовується в них в різних значеннях, розкривається він лише одного разу в ст. 2 СК, присвяченій предмету сімейного права. До відносин, регульованим сімейним законодавством, зазначена стаття відносить, серед інших, особисті немайнові та майнові відносини між членами сім'ї: подружжям, батьками і дітьми (усиновителями і усиновленими), а у випадках
 3. § 1. Загальні положення
  правовий статус будь-якого громадянина. Основні з цих майнових та особистих немайнових прав перераховані в ст. 18 ГК, яка визначає зміст правоздатності громадян незалежно від віку. Перелік зазначених в ст. 18 ГК прав не є вичерпним і доповнюється в сімейному законодавстві правами, зумовленими неповноліттям дитини. Відповідно до російського сімейним
 4. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  стаття 126.1, яка встановила неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей, тобто будь-якої діяльності фізичних та юридичних осіб, не уповноважених на те законом (у тому числі органів соціального захисту, дитячих установ та ін.), з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені і в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей. Незаконні дії щодо усиновлення, вчинені з
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 6. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  статтями КК РФ. З суб'єктивної сторони вербування, перевезення, приховування, передача і отримання характеризуються виною у формі умислу. Здійснюючи дії, спрямовані на торгівлю людьми, суб'єкт завжди усвідомлює їх суспільну небезпеку. Обов'язковою суб'єктивною ознакою цих дій є мета - подальша експлуатація людини. Поняття експлуатації розкривається у примітці 2 до ст.
 7. Стаття 154. Незаконне усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 154
    правові питання його наслідки і виховання у прийомній сім'ї підлітка регулюються відповідно главами 19 і 21 СК РФ, питання опіки (піклування) - Федеральним законом від 24 квітня 2008 р. N 48-ФЗ "Про опіки і піклування", ст. ст. 31 - 40 ГК РФ і главою 20 СК РФ. Згідно ч. 1 ст. 124 СК РФ усиновлення допускається щодо неповнолітніх дітей і тільки в їхніх інтересах. Як
 8. Коментар до п. 1
    стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38 коментованого
 9. Стаття 26. Цивільні справи, підсудні верховному суду республіки, крайовому, обласному суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу
    правових актів законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (див. коментар до гл. 24 ЦПК). Справи про оскарження ненормативних актів названих органів та їх посадових осіб відносяться до підсудності районного суду. 2. Різновидом справ, пов'язаних з державною таємницею, є справи про оскарження відмови в дозволі на виїзд
 10. Стаття 45. Участь у справі прокурора
    правових актів, які порушують права і свободи громадян і організацій (ч. 1 ст. 251 ЦПК). У цих же цілях прокурор вправі пред'являти до судів позови: про визнання дій продавців (виготовлювачів, виконавців) протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій (ст. 46 Закону РФ від 7 лютого 1992 р. N 2300-1 (в ред. від 21 грудня 2004 р. N 171-ФЗ) "Про захист прав
© 2014-2022  yport.inf.ua