Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1378. Внесення змін до документів заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок


1. Заявник має право внести в документи заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок виправлення і уточнення, в тому числі шляхом подання додаткових матеріалів, до прийняття по цій заявці рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту, якщо ці виправлення і уточнення не змінюють сутність заявлених винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.
Додаткові матеріали змінюють сутність заявлених винаходу або корисної моделі, якщо вони містять ознаки, що підлягають включенню у формулу винаходу чи корисної моделі, не розкриті на дату пріоритету в документах, що стали підставою для його встановлення, а також у формулі винаходу або корисної моделі у випадку, якщо на дату пріоритету заявка містила формулу винаходу або корисної моделі.
Додаткові матеріали змінюють сутність заявленого промислового зразка, якщо вони містять ознаки, що підлягають включенню до переліку суттєвих ознак промислового зразка і відсутні на дату подачі заявки на зображеннях вироби.
2. Зміни відомостей про заявника, у тому числі при передачі права на одержання патенту іншій особі або внаслідок зміни імені або найменування заявника, а також виправлення очевидних і технічних помилок можуть бути внесені в документи заявки до реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.
3. Якщо зміни в документи заявки внесені за ініціативою заявника протягом двох місяців з дня подачі заявки, патентна мито за внесення змін не стягується.
4. Зміни, внесені заявником в документи заявки на винахід, враховуються при публікації відомостей про заявку, якщо такі зміни представлені у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом дванадцяти місяців з дня подачі заявки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1378. Внесення змін до документів заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 2. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 3. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 4. Стаття 1396. Міжнародні та євразійські заявки, мають силу заявок, передбачених цим Кодексом
  1. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності починає розгляд поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію міжнародної заявки на винахід або корисну модель, в якій Російська Федерація вказана в якості держави, в якій заявник має намір одержати патент на винахід або корисну модель, по закінчення тридцяти одного місяця з
 5. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 6. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст . Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 7. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 8. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 10. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
© 2014-2022  yport.inf.ua