Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1486. Наслідки невикористання товарного знака


1. Правова охорона товарного знака може бути припинена достроково щодо всіх товарів або частини товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, внаслідок невикористання товарного знака безперервно протягом будь-яких трьох років після його державної реєстрації. Заява про дострокове припинення правової охорони товарного знака внаслідок його невикористання може бути подано зацікавленою особою до арбітражного суду після закінчення зазначених трьох років за умови, що аж до подання такої заяви товарний знак не використовувався.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2011 N 422-ФЗ)
2. Для цілей цієї статті використанням товарного знака визнається його використання правовласником або особою, якій таке право надано на підставі ліцензійного договору відповідно до статті 1489 цього Кодексу, або іншою особою, що здійснюють використання товарного знака під контролем правовласника, за умови, що використання товарного знака здійснюється відповідно до пункту 2 статті 1484 цього Кодексу, за винятком випадків, коли відповідні дії не пов'язані безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот, а також використання товарного знака із зміною його окремих елементів, що не впливає на його розрізняльну здатність і не обмежує охорону, що надана товарному знаку.
3. Тягар доведення використання товарного знака лежить на правовласників.
При вирішенні питання про дострокове припинення правової охорони товарного знака внаслідок його невикористання можуть бути прийняті до уваги представлені правовласником докази того, що товарний знак не використовувався за незалежних від неї обставин.
4. Припинення правової охорони товарного знака означає припинення виключного права на цей товарний знак.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1486. Наслідки невикористання товарного знака "
 1. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  Строки здійснення цивільних прав. Під термінами здійснення цивільних прав розуміються терміни, протягом яких володар суб'єктивного права може реалізувати можливості, закладені в суб'єктивному праві. Найчастіше вони встановлюються законом або іншими нормативними актами, але можуть передбачатися і угодою сторін. Зазначені терміни, в свою чергу, можуть бути поділені на терміни
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  Типовий контракт франчайзингу (публікація МТП N 557) є останнім з типових контрактів, спрямованих на просування товарів, і містить однакові правила, рекомендовані МТП учасникам даних правовідносин. При складанні типового контракту укладачі прагнули сконцентрувати в ньому основні права та обов'язки сторін і уникнути застосування національного права будь-якої країни.
 4. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 5. Строки здійснення цивільних прав
  . Під термінами здійснення цивільних прав розуміються терміни, протягом яких володар суб'єктивного права може реалізувати можливості, закладені в суб'єктивному праві. Найчастіше вони встановлюються законом або іншими нормативними актами, але можуть передбачатися і угодою сторін. Зазначені терміни, в свою чергу, можуть бути поділені на терміни існування цивільних прав,
 6. Стаття 1514. Припинення правової охорони товарного знака
  1. Правова охорона товарного знака припиняється: 1) у зв'язку із закінченням терміну дії виключного права на товарний знак, 2) на підставі прийнятого відповідно до пункту 3 статті 1511 цього Кодексу рішення суду про дострокове припинення правової охорони колективного знака у зв'язку з використанням цього знака на товарах, що не володіють єдиними характеристиками їх якості або іншими
 7. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  Переважне право укладення договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
 8. Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
  § 5. Правова охорона інших засобів індивідуалізації
 9. Загальні положення. Окрім засобів індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, про які говориться у розділі 76 ГК, російське законодавство надає правову охорону цілому ряду інших об'єктів, що виконують подібні функції. Зокрема, правовою охороною користуються назви некомерційних організацій, доменні імена, назви засобів масової інформації, лікарських
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 10. 1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
  1. AD HOC [ад хок] - для данного случая, для этой цели 2. AD REFERENDUM [ад рэфэрэндум] - к докладу (отложить для дальнейшего рассмотрения) 3. A FORTIORI [а фортиори] - тем более 4. A POSTERIORI [а постэриори] - на основании опыта, с возникшей позднее точки зрения 5. A PRIORI [а приори] - заранее, предварительно 6. BONA FIDE [бона фидэ] - честно, добросовестно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua