Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1536. Припинення правової охорони найменування місця походження товару та дії свідоцтва про виключне право на таке найменування


1. Правова охорона найменування місця походження товару припиняється у разі:
1) зникнення характерних для даного географічного об'єкта умов і неможливість виробляти товар, що володіє особливими властивостями, зазначеними в Державному реєстрі найменувань відносно даного найменування місця походження товару;
2) втрати іноземною юридичною особою, іноземним громадянином або особою без громадянства права на дане найменування місця походження товару в країні походження товару.
2. Дія свідоцтва про виключне право на найменування місця походження товару припиняється у разі:
1) втрати товаром, виробленим володарем свідоцтва, особливих властивостей, зазначених у Державному реєстрі найменувань відносно даного найменування місця походження товару;
2) припинення правової охорони найменування місця походження товару з підстав, зазначених у пункті 1 цієї статті;
3) ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності індивідуального підприємця - володарів свідоцтва;
4) закінчення терміну дії свідоцтва;
5) подачі володарем свідоцтва відповідної заяви у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
3. Будь-яка особа з підстав, передбачених пунктом 1 та підпунктами 1 і 2 пункту 2 цієї статті, може подати в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заяву про припинення правової охорони найменування місця походження товару та дії свідоцтва про виключне право на таке найменування, а по підставі , передбаченому підпунктом 3 пункту 2 цієї статті, - про припинення дії свідоцтва про виключне право на найменування місця походження товару.
Правова охорона найменування місця походження товару і дія свідоцтва про виключне право на таке найменування припиняються на підставі рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1536. Припинення правової охорони найменування місця походження товару та дії свідоцтва про виключне право на таке найменування "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 5. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 6. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  Типовий контракт франчайзингу (публікація МТП N 557) є останнім з типових контрактів, спрямованих на просування товарів, і містить однакові правила, рекомендовані МТП учасникам даних правовідносин. При складанні типового контракту укладачі прагнули сконцентрувати в ньому основні права та обов'язки сторін і уникнути застосування національного права будь-якої країни.
 7. Глава 17. Про ПОНЯТТІ ВОЛОДІННЯ
  Проблема володіння, сама по собі непроста, в нашій цивілістиці придбала ще й додаткову специфіку, викликану загальним спрощенням юридичної картини світу з одночасним розривом історичних зв'язків, особливо важливих саме в теорії володіння, яка в силу одного тільки відродження нормального товарного обміну, як це в тій чи іншій мірі можна очікувати від інших юридичних феноменів, ніяк не 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
 8. Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
  3. пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин
 9. До пpеступлений пpотив здоpовья населення, сполучених з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин, відносяться такі найбільш небезпечні з усіх злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі, як незаконні виготовлення , придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів або психотропних речовин
  2. Злочини проти життя і здоров'я
 10. Злочини проти життя і здоров'я являють собою найбільш небезпечні посягання на особистість. Відповідальність за їх вчинення встановлена в законодавстві всіх зарубіжних держав. Разом з тим система таких посягань, способи регламентації кримінальної відповідальності, межі караності підчас істотно розрізняються. Англійська кримінально-правова доктрина і законодавство
  Преступления против жизни и здоровья представляют собой наиболее опасные посягательства на личность. Ответственность за их совершение установлена в законодательстве всех зарубежных государств. Вместе с тем система таких посягательств, способы регламентации уголовной ответственности, границы наказуемости подчас существенно различаются. Английская уголовно-правовая доктрина и законодательство
© 2014-2022  yport.inf.ua