Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 161. Особливості правового становища ка-зенних установ

(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
1. Казенне установа знаходиться у віданні органу державної влади (державного органу), органу місцевого само-управління, що здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, якщо інше не вста-новлено законодавством Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Взаємодія казенної установи при здійсненні ним бюджетних повноважень одержувача бюджетних коштів з головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів, у віданні якого воно перебуває, здійснюється відповідно до цього Кодексу.
2. Фінансове забезпечення діяльності казенного установи здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету бюд-житній системи Російської Федерації та на підставі бюджетного кошторису.
3. Казенне установа може здійснювати приносить доходи діяльність, тільки якщо таке право передбачено в його уч-редітельном документі. Доходи, отримані від зазначеної діяльності, надходять до відповідного бюджету бюджетної системи Російської Федерації.
4. Казенне установа здійснює операції з бюджетними коштами через особові рахунки, відкриті йому відповідно до на-вартим Кодексом.
5. Висновок і оплата казенним установою державних (муніципальних) контрактів, інших договорів, що підлягають ис-полнению за рахунок бюджетних коштів, проводяться від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти в межах доведених казенному установі лімітів бюджетних зобов'язань, якщо інше не встановлено цим Ко Кодексом, та з урахуванням прийнятих і невиконаних зобов'язань.
Порушення казенним установою вимог цього пункту при укладенні державних (муніципальних) контрактів, інших договорів є підставою для визнання їх судом недійсними за позовом органу державної влади (державно-ного органу), органу місцевого самоврядування, що здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, у віданні якого знаходиться це казенне установа.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
6. У разі зменшення казенному установі як одержувачу бюджетних коштів головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів раніше доведених лімітів бюджетних зобов'язань, що приводить до неможливості виконання казенним учрежде-ням бюджетних зобов'язань, що випливають з укладених ним державних (муніципальних) контрактів, інших договорів, казен-ве установа повинно забезпечити узгодження відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень для державних і муніципальних потреб нових умов за ціною і (або) кількості (обсягів) товарів (робіт, послуг) державних (муніципальних) контрактів, інших договорів.
Сторона державного (муніципального) контракту, іншого договору має право вимагати від казенної установи відшкодування тільки фактично понесених збитків, безпосередньо обумовленого зміною умов державного (муніципального) кон-тракту, іншого договору.
7. При недостатності лімітів бюджетних зобов'язань, доведених казенному установі для виконання його грошових зобов'язаннях, за такими зобов'язаннями від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти отве-сподівається відповідно орган державної влади (державний орган), орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністра -ції, що здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, у віданні якого знаходиться відпо-вующее казенне установа.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
8. Казенне установа самостійно виступає в суді в якості позивача і відповідача.
9. Казенне установа забезпечує виконання грошових зобов'язань, зазначених у виконавчому документі, відповідно до цього Кодексу.
10. Казенне установа не має права надавати і отримувати кредити (позики), купувати цінні папери. Субсидії та бюджетні кредити казенному установі не надаються.
10.1. Казенне установа на підставі договору (угоди) вправі передати іншій організації (централізованої бухгалте-рії) повноваження з ведення бюджетного обліку та формуванню бюджетної звітності.
(П. 10.1 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
11. Положення, встановлені цією статтею, поширюються на органи державної влади (державні органи), органи місцевого самоврядування (муніципальні органи) та органи управління державними позабюджетними фондами з урахуванням положень бюджетного законодавства Російської Федерації, що встановлюють повноваження зазначених органів.
(В ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 161. Особливості правового становища ка-зенних установ"
 1. Вопрос_16. Особливості цивільно-правового статусу закладів (приватних, бюджетних, автономних)
  Вопрос_16. Особливості цивільно-правового статусу закладів (приватних, бюджетних,
 2. Стаття 120. Установи
  1. Установою визнається некомерційна організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру. Права установи на майно, закріплене за ним власником, а також на майно, придбане установою, визначаються відповідно до статті 296 цього Кодексу. (п. 1 в ред. Федерального закону від
 3. Контрольні питання до § 5.2
  1. Що розуміється під правоздатність і дієздатність? 2. У чому полягають особливості правового статусу індивідуального підприємця? 3. Назвіть ознаки юридичної особи. 4. Які організації є комерційними? 5 . У яких організаційно-правових формах можуть створюватися господарські товариства, господарські товариства? 6. Які документи є установчими? 7.
 4. 98. Які винятки та обмеження з волі установи?
  По суб'єктам їх можна розділити на дві групи: 1) винятки та обмеження, що застосовуються як до фізичних, так і до юридичних осіб, і 2) винятки та обмеження, що застосовуються тільки до юридичних осіб. Перше обмеження свободи установи міститься в ст. 43 Договору про ЄС. Ця стаття вимагає від осіб, що користуються свободою установи, щоб їх дії не суперечили "умовам глави,
 5. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  Коментар до статті 1. Стаття 175 в якості гарантії для працівників, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, передбачає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку за місцем роботи. Навчальні відпустки мають певне цільове призначення - здача іспитів. Установа початкової професійної освіти самостійно в виборі
 6. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  1. Пільги, встановлені статтею коментарів, поширюються тільки на тих працівників, які успішно навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, що мають державну акредитацію. 2. Застосування коментованої статті узгоджується з Типовим положенням про освітній установі початкової професійної освіти, затвердженим постановою
 7. Державні та муніципальні установи, в свою чергу, поділяються на бюджетні та автономні
  . Правове становище установ визначається ст. 120 ЦК, а приватних установ - також Законом про некомерційні організації. На державні установи Закон про некомерційні організації не поширюється, їх правове положення регулюється Бюджетним кодексом РФ і спеціальним ФЗ від 3 листопада 2006 р. N 174-ФЗ "Про автономні установи" * (336). Крім цього, особливості правового становища
 8. Стаття 35. Надходження громадян у військові освітні установи професійної освіти. Висновок контрактів про проходження військової служби з громадянами, які навчаються у військових освітніх установах професійної освіти
  Стаття 35. Надходження громадян у військові освітні установи професійної освіти. Укладення контрактів про проходження військової служби з громадянами, які навчаються у військових освітніх установах професійного
 9. Стаття 299. Придбання і припинення права господарського відання та права оперативного управління
  1. Право господарського відання або право оперативного управління майном, щодо якого власником прийнято рішення про закріплення за унітарним підприємством або установою, виникає у цього підприємства чи установи з моменту передачі майна, якщо інше не встановлено законом та іншими правовими актами чи рішенням власника. 2. Плоди, продукція та доходи від використання
 10. Стаття 23.4. Органи та установи кримінально-виконавчої системи
  1. Органи та установи кримінально-виконавчої системи розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 19.3, статтею 19.12 (у частині адміністративних правопорушень, предметами яких є предмети, вилучені з обігу) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені зазначених у частині 1 цієї статті органів і
 11. Стаття 23.4. Органи та установи кримінально-виконавчої системи
  1. Органи та установи кримінально-виконавчої системи розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 19.3, статтею 19.12 (у частині адміністративних правопорушень, предметами яких є предмети, вилучені з обігу) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені зазначених у частині 1 цієї статті органів і
 12. Стаття 15
  Положення статті 10 застосовуються також при визначенні, чи може представник (агент) пов'язувати зобов'язанням акредитуючої або установа, компанію або інша юридична
 13. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає обмежені можливості участі роботодавців у системі соціального партнерства через представників, які не є об'єднаннями роботодавців. Тепер державні органи та органи місцевого самоврядування можуть представляти інтереси лише установ та інших організацій, що фінансуються з бюджету. Такі роботодавці можуть не створювати
 14. Стаття 13. Підготовка громадян з основ військової служби в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти і в навчальних пунктах організацій
  Стаття 13. Підготовка громадян з основ військової служби в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти і в навчальних пунктах
 15. Стаття 225.16. Порядок розгляду справ про захист прав і законних інтересів групи осіб
  Коментар до статті 225.Особенності розгляду групових позовів обумовлені специфікою даної категорії справ. Однією з особливостей є те, що при їх розгляді у арбітражного суду більш активна позиція, ніж при розгляді, наприклад, справ позовного провадження. До особливостей також відносяться: більш тривалий термін розгляду, процесуальне становище учасників спору, активна роль
 16. Контрольні питання
  : 1. У чому полягали особливості адміністративно-територіальний поділу російського зразка 2. Назвати основні правові акти, що сприяють встановленню політики царату на Білорусі 3. Назвати органи місцевого територіального управління, установи на Білорусі у складі Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua