Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 173. Гарантії і компенсації працівникам, совме-щающую роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, і працівникам, по-ступающим в зазначені освітні установи

Працівникам, направленим на навчання роботодавцем або надійшли самостійно в мають державну акредитації -цію освітні установи вищої професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм за заочною та очно-заочній (вечірньої) формами навчання, які успішно навчаються в цих закладах, роботодавець надає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку для:
проходження проміжної атестації на першому і другому курсах відповідно - по 40 календарних днів, на кожному з по-наступних курсів відповідно - по 50 календарних днів (при освоєнні основних освітніх програм вищої професійного освіти у скорочені терміни на другому курсі - 50 календарних днів);
підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - чотири місяці;
здачі підсумкових державних іспитів - один місяць.
Роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати:
працівникам, допущеним до вступних випробувань в освітні установи вищої професійної освіти, - 15 календарних днів;
працівникам - слухачам підготовчих відділень освітніх установ вищої професійної освіти для здачі випускних іспитів - 15 календарних днів;
працівникам, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти за очною формою навчання, які поєднують навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 15 календарних днів у навчальному році, для підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - че-тире місяця, для здачі підсумкових державних іспитів - один місяць.
Працівникам, які успішно навчаються за заочною формою навчання у мають державну акредитацію освітніх уч-нов вищої професійної освіти, один раз в навчальному році роботодавець оплачує проїзд до місця знаходження соот-відповідне навчального закладу і назад.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівникам, які навчаються за заочною та очно-заочній (вечірньої) формами навчання в мають державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти на період десять навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів встановлюється за їх бажанням робочий тиждень, скорочена на 7 годин. За час звільнення від роботи зазначеним працівникам виплачується 50 відсотків середнього заробітку за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру оплати праці.
За угодою сторін трудового договору скорочення робочого часу проводиться шляхом надання працівнику одного вільного від роботи дні на тиждень або скорочення тривалості робочого дня протягом тижня.
Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням в освітніх установах вищого професійного освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим догово-ром.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 173. Гарантії і компенсації працівникам, совме-щающую роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, і працівникам, по-ступающим в зазначені освітні установи "
 1. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  1. Пільги, встановлені статтею коментарів, поширюються тільки на тих працівників, які успішно навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, що мають державну акредитацію. 2. Застосування коментованої статті узгоджується з Типовим положенням про освітній установі початкової професійної освіти, затвердженим постановою
 2. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються роботодавцем для підвищення кваліфікації
  Коментар до статті 1. У ст. 187 маються на увазі випадки направлення працівників для підвищення кваліфікації з відривом від основної роботи. Мається на увазі, що трудовий договір з працівником не припиняється і по завершенні навчання він повернеться до місця основної роботи. Відповідно ст. 187 передбачає збереження (за час навчання) місця роботи (посади). При цьому не виключена можливість
 3. Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  Коментар до статті 1. Згідно ст. 5 Закону про освіту держава гарантує громадянам Російської Федерації загальнодоступність і безкоштовність дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти та початкової професійної освіти, а також на конкурсній основі безкоштовність середнього професійного, вищого професійного і післявузівської
 4. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  Коментар до статті 1. Стаття 175 в якості гарантії для працівників, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, передбачає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку за місцем роботи. Навчальні відпустки мають певне цільове призначення - здача іспитів. Установа початкової професійної освіти самостійно у виборі
 5. Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  1. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням однаковий для всіх осіб, незалежно від типу освітнього закладу, рівня освіти, форми навчання, джерел фінансування навчання. 2. Частиною 1 коментованої статті визначено, що всі гарантії і компенсації, встановлені ст. 173-176 ТК, надаються працівникам, що поєднують роботу з
 6. Глава 26. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  Глава 26. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з
 7. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. Ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і
 8. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  1. У ч. 1 коментованої статті вказані окремі види гарантій і компенсацій, які не надаються особам, які працюють за сумісництвом. Відповідно особам, які працюють за сумісництвом, надаються гарантії та компенсації, якщо вони поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. 173-176 або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар.
 9. Стаття 174. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, і працівникам, що надходять у зазначені освітні установи
  Коментар до статті 1. Надання гарантій і компенсацій, закріплених в ст. 174, можливо при дотриманні двох умов - успішного навчання в закладах середньої професійної освіти і наявності у цих установ державної акредитації. 2. Успішно навчаються вважаються працівники, у яких немає заборгованості за попередній курс (семестр) і до початку екзаменаційної сесії здані
 10. Стаття 174. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, і працівникам, що надходять у зазначені освітні установи
  1. Всі перераховані в коментованій статті ТК пільги і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, причому незалежно від їх організаційно-правових форм, надаються за тими ж правилами, встановленими для навчаються у вищих навчальних закладах (див. коментар. до ст. 173), але відрізняються тривалістю додаткових відпусток і
 11. Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів
  Коментар до статті 1. Навчання працівників проводиться виходячи з конкретних завдань організацій, перспектив їх розвитку, вдосконалення існуючих та створення нових робочих місць. Для здійснення професійної підготовки кадрів з видачею диплома встановленого зразка освітні підрозділи організацій повинні отримати відповідну ліцензію. Для навчання кадрів в професійних
 12. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
  Коментар до статті 1. На працівника покладається обов'язок відшкодувати роботодавцю витрати, понесені ним у зв'язку з його навчанням, за наявності певних умов: 1) навчання працівника проводилося за рахунок коштів роботодавця; 2) обов'язок працівника відпрацювати за закінченні навчання певний термін передбачена трудовим договором або угодою; 3) звільнення працівника за власним
 13. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  Гарантії - засоби, способи та умови, за допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових відносин. Компенсації - грошові виплати, встановлені з метою відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових чи інших обов'язків, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами. (В ред. Федерального
 14. Стаття 176. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах
  Коментар до статті 1. Для працівників, які поєднують працю з навчанням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, ст. 176 встановлює додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку. Правом на отримання додаткових відпусток користуються працівники, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах незалежно від їх організаційно-правових форм. вечірніх (змінних)
 15. Стаття 19. Навчання за додатковими освітніми програмами, у яких метою військову підготовку неповнолітніх громадян, в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти і військових оркестрах
  Стаття 19. Навчання за додатковими освітніми програмами, у яких метою військову підготовку неповнолітніх громадян, в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти і військових
© 2014-2022  yport.inf.ua