Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 172. Гарантії працівникам, обраним на ви-борні посади в державних органах, органах місце-вого самоврядування

Гарантії працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, ор-ганах місцевого самоврядування, встановлюються федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, регулюючими статус і порядок діяльності зазначених осіб.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 172. Гарантії працівникам, обраним на ви-борні посади в державних органах, органах місце-вого самоврядування"
 1. Стаття 172. Гарантії працівникам, обраним на виборні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування
  гарантіями, наданими зазначеним особам у період виконання ними повноважень по виборній посаді і в ряді випадків, встановлюються гарантії, надані після закінчення повноважень за виборною посади та пов'язані з подальшим працевлаштуванням, які виражаються: у наданні попередньої роботи (посади); рівноцінної роботи (посади) в тій же організації; рівноцінної роботи
 2. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  гарантії та пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального
 3. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  стаття носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст.
 4. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, і порядок звільнення зазначених працівників визначаються відповідними розділами цього Кодексу. Членам комісій по трудових спорах надається вільний від роботи час для участі в роботі зазначеної комісії з со-зберіганням середнього заробітку. Порядок звільнення працівників, обраних до
 5. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  гарантіями та пільгами, як і працівники орга-нізації, індивідуального підприємця відповідно до колективного
 6. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  гарантії надаються лише особам, які є керівниками виборних профспілкових органів організацій, та їх заступникам. Крім того, Законом про профспілки гарантувалася захист від будь-яких звільнень, не пов'язаних з винними діями працівників (за винятком ліквідації організації). Тепер же звільнення зазначених працівників може проводитися без попередньої згоди відповідних
 7. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  гарантії майнових прав профспілок; 2) гарантії працівникам, які входять до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам, є членами профспілкових органів; 5) обов'язки, що покладаються на роботодавця щодо створення
 8. Стаття 41. Гарантії співробітнику поліції, обраному (призначеному) в законодавчий (представницький) або виконавчий орган державної влади або в орган місцевого самоврядування
  гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "), а також час роботи в якості звільненого профспілкового працівника, на виборній посаді у виборному органі первинної профспілкової організації (ч. 2 ст. 375 ТК РФ, ч. 3 ст. 26 Федерального закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 3. Про понятті "органи місцевого
 9. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  гарантій і компенсацій, наприклад у випадку здачі крові та її компонентів. Крім відшкодування витрат, понесених працівником, законодавством передбачена грошова компенсація моральної шкоди, заподіяної працівникові (ст. 237 ТК). 4. Федеральними законами передбачено виконання громадянами державних, громадських обов'язків, наприклад, згідно зі ст. 25.6 КоАП свідок зобов'язаний з'явитися за
 10. Стаття 70. Забезпечення виконання функцій казен-них установ
  працівників казенних установ, грошове утримання (грошова винагорода, грошове забезпечення, заработ-ную плату) працівників органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування, осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів Російської Федерації та муніципальні посади, державних і
 11. Стаття 170. Гарантії і компенсації працівникам, залу-Каєм до виконання державних або громадських обов'язків
  працівника від роботи із збереженням за ним місця роботи (посади) на час виконання ним державних або громадських обов'язків у випадках, якщо відповідно до цим Кодексом та іншими федеральними закону-ми ці обов'язки повинні виконуватися в робочий час. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Державний орган або громадське об'єднання, які залучили
 12. Стаття 338. Трудовий договір з працівником, направ-ляем на роботу в представництво Федеративної-ції за кордоном
  працівником, які направляються на роботу в представництво України за кордоном, укладається трудовий договір на строк до трьох років. По закінченні зазначеного терміну трудовий договір може бути переукладено на новий термін. При направленні на роботу в представництво України за кордоном працівника, що займає посаду в відповідному державному органі виконавчої влади
 13. Стаття 340. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються на роботу в представництва України за кордоном
  стаття визначає види компенсацій і гарантій, а також умови і порядок їх надання працівникам, які направляються на роботу в представництва РФ за кордоном з урахуванням постанови Уряду РФ від 20.12.2002 N 911 * (508). Зазначеною постановою затверджено Правила надання гарантій і компенсацій працівникам, які направляються на роботу в представництва України за кордоном,
 14. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  грунтах працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. 2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам див. коментар. до ст. 375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій працівникам, обраним до
 15. Стаття 165. Випадки надання гарантій і ком-пенсації
  гарантій і компенсацій, передбачених цим Кодексом (гарантії при прийомі на роботу, переведення на дру-гую роботу, з оплати праці та інші), працівникам надаються гарантії і компенсації в наступних випадках: при направленні в службові відрядження; при переїзді на роботу в іншу місцевість; при виконанні державних або громадських обов'язків; при суміщенні роботи з
 16. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  працівникам, звільненим від роботи в організації внаслідок обрання (делегування) на виборні посади в профспілкові органи, надається після закінчення терміну їх повноважень попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) в тій же організації. При неможливості надання відповідної роботи (посади) за попереднім місцем роботи в разі
© 2014-2022  yport.inf.ua