Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 165. Випадки надання гарантій і ком-пенсації

Крім загальних гарантій і компенсацій, передбачених цим Кодексом (гарантії при прийомі на роботу, переведення на дру-гую роботу, з оплати праці та інші), працівникам надаються гарантії та компенсації в наступних випадках:
при направленні в службові відрядження;
при переїзді на роботу в іншу місцевість;
при виконанні державних або громадських обов'язків;
при поєднанні роботи з навчанням;
при вимушеному припиненні роботи не з вини працівника;
при наданні щорічної оплачуваної відпустки ;
в деяких випадках припинення трудового договору;
у зв'язку з затримкою з вини роботодавця видачі трудової книжки при звільненні працівника;
в інших випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.
При наданні гарантій і компенсацій відповідні виплати здійснюються за рахунок коштів роботодавця. Органи і ор-ганізації, в інтересах яких працівник виконує державні або суспільні обов'язки (присяжні засідателі, донори, члени виборчих комісій та інші), виробляють працівнику виплати в порядку та на умовах, що передбачені цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. У зазначених випадках роботодавець звільняє працівника від основної роботи на період виконання державних або громадських обов'язків.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 165. Випадки надання гарантій і ком-пенсації"
 1. Стаття 222.5. Залишення заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк без дви-вання
  коментар до ст. ст. 128, 263, 280 АПК
 2. Стаття 115.1. Особливість державної або му-муніципальні гарантії, що надається в забезпечення зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами являє-ся невизначене коло осіб
  випадку, встановленому абзацом другим цього пункту, а також у разі припинення обя-зательств гаранта по ній не зберігає за принципалом або бенефіціаром (бенефіціарами) будь-яких прав щодо подальшого використан-нію цієї гарантії. 4. До гарантій, наданих в забезпечення виконання зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в мо-мент надання гарантії або
 3. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
 4. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 5. Стаття 300. Надання державних або муніципальних гарантій з порушенням встановленого порядку
  гарантій з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, вле-чет накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, анулювання зазначених гарантій, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні
 6. Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
  гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. 2. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром, якщо
 7. Стаття 372. Непередаваність прав по банківській гарантії
  гарантії право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 8. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Надана гарантія. Гарантії надаються, як правило, на конкурсній основі. Гарант по державній або муніципальній гарантії несе субсидіарну відповідальність додатково до відповідальності боржника за гарантованим їм зобов'язанням. Передбачене державної або муніципальної гарантією зобов'язання гаранта перед третьою особою обмежується сплатою суми, на яку
 9. Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації
  випадках, встановлених федеральним законом про федеральний бюджет на відповід-ний рік і плановий період та прийнятими відповідно до нього актами Уряду Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ) В акті Уряду Російської Федерації (акті Міністерства фінансів Російської Федерації) про надання державного-кої гарантії Російської Федерації повинні
 10. Стаття 115.2. Порядок і умови надання дер-жавних і муніципальних гарантій
  випадків, коли принципалом є Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації) відповідного вимогам статті 93.2 цього Кодексу та цивільного законодавства Російської Федерації забезпечення виконання зобов'язань принципала щодо задоволення регресної вимоги до принципала у зв'язку з виконанням у повному обсязі або в якій-небудь частині гарантії; відсутності у принципала,
 11. 19. Державні і муніципальні гарантії
  разі надання державної або муніципальної гарантії відповідний фінансовий орган зобов'язаний провести перевірку фінансового стану отримувача зазначеної гарантії, крім того, представницький орган відповідного рівня може доручити контрольному органу суб'єкта Федерації чи муніципального освіти провести перевірку фінансового стану отримувача державної або
 12. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене банківською гарантією, повністю або у відповідній частині вже виконано, припинилося з інших підстав або
 13. Стаття 264. Гарантії та пільги особам, вихованням вающим дітей без матері
  надання додаткових відпусток, встановлення пільгових режимів праці та інші гарантії і пільги, встановлені законами та іншими нормативними правовими актами), поширюються на батьків, які виховують дітей без матері, а також на опікунів (піклувальників)
 14. Стаття 371. Безвідкличної банківської гарантії
  гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua