Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 179. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90 -ФЗ)
При скороченні чисельності або штату працівників переважне право на залишення на роботі надається працівни-кам з більш високою продуктивністю праці і кваліфікацією.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При рівній продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: сімейним - при наявності двох або більше утриманців (непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на повному утриманні працівника або отримують від нього допомогу, яка є для них постійним і основним джерелом засобів до існування); особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; працівникам, що одержали в період роботи у даного роботодавця трудове каліцтво або про-професійне захворювання; інвалідам Великої Вітчизняної війни та інвалідам бойових дій по захисту Батьківщини; працівникам, що підвищують свою кваліфікацію за направленням роботодавця без відриву від роботи.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Колективним договором можуть передбачатися інші категорії працівників, що користуються переважним правом на залишення на роботі при рівній продуктивності праці і кваліфікації.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90 - ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 179. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників"
 1. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
  роботодавця передбачено п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ. Це скорочення чисельності або штату працівників організації. Порядок звільнення за скороченням штату чимось схожий з звільненням при ліквідації підприємства (відокремленого підрозділу). Наприклад, також необхідно повідомити працівників про майбутнє звільнення, в тій же сумі виплатити вихідну допомогу. Але в той же час процедура
 2. Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
  роботах, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця про дострокове розірвання трудо-вого договору за три календарні дні. Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, зайнятого на сезонних роботах, про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією ор-ганізації, скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за сім кален -них днів. (в
 3. Стаття 180. Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників організації
  право розірвати з ним трудовий договір до закінчення строку , зазначеного у частині другій цієї статті, виплативши йому додаткову компенсацію в розмірі середнього заробітку працівника, обчисленого про-порційно часу, що залишився до закінчення строку попередження про звільнення. (частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При загрозі масових звільнень роботодавець з
 4. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за 2 тижні (ст. 80 ТК). Водночас працівник, який уклав трудовий договір про сезонну роботу, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця за 3 календарних дні про дострокове розірвання трудового договору. 2. Згідно ст. 180 ТК про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією
 5. 1. Поняття "скорочення" і оформлення процедури
  залишені документи, тим менше претензій виникне надалі. Серед необхідних документів можна виділити: - наказ про скороченні чисельності або штату. Цей документ оформляється в довільній формі із зазначенням посад або кількості штатних одиниць підлягають скороченню. Крім того, вказується термін скорочення. Тут важливо врахувати, що працівника потрібно попередити про скорочення штату
 6. Стаття 179 . Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників
  стаття встановлює як визначального підстави, що дає працівнику переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, вищу продуктивність праці і кваліфікацію . У тих випадках, коли працівники мають рівну продуктивність праці, з їх числа вибираються ті, які мають більш високу кваліфікацію. Кваліфікація доводиться
 7. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  стаття встановлює стосовно працівників, зайнятих на сезонних роботах, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при розірванні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника, так і роботодавця, а також розміру вихідного допомоги при припиненні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників. 2.
 8. 4. Повідомлення профспілки та врахування її думки
  працівників і служби зайнятості про проведенні заходів щодо скорочення чисельності або штату, необхідно повідомити і профспілка. А в деяких випадках доведеться і погоджувати з ним питання звільнення деяких працівників. Але про все по порядку. Так, згідно зі ст. 82 Трудового кодексу РФ роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити виборному органу первинної профспілкової організації про майбутній
 9. 2. Вибір працівників на звільнення. Їх повідомлення
  179 Трудового кодексу РФ. Але при цьому уточнено, що при рівній продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі потрібно віддавати таким категоріям працівників: - сімейним - при наявності двох або більше утриманців (непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на повному утриманні працівника або отримують від нього допомогу, яка є для них постійним і основним
 10. Стаття 318. Державні гарантії працівнику, який звільняється у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників організації
  працівників порівняно з іншими регіонами Росії, тому ТК передбачає більш тривалі терміни збереження середнього заробітку у разі звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією організації і скороченням чисельності або штату працівників порівняно із загальними правилами, передбаченими ст. 178 ТК (див. коментар. до неї). 2. Рішення про збереження за працівником середнього заробітку на період
 11. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не менш ніж за 2 тижні (ст. 80 ТК). Водночас працівник, який уклав трудовий договір на термін до 2 місяців, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця за 3 календарних дні про дострокове розірвання трудового договору. Згідно ст. 180 ТК про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації,
 12. Стаття 180. Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників організації
  179 ТК) і був попереджений персонально і під розпис не менше ніж за два місяці про майбутнє звільнення (ч. 2 коментованої статті). 4 . Новелою ТК є правило, позначене в ч. 3 коментованої статті, в силу якого роботодавець з письмової згоди працівника має право розірвати трудовий договір з працівником у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату
 13. Стаття 318 . Державні гарантії працівнику, який звільняється у зв'язку з ліквідацією організації або скор-щением чисельності або штату працівників організації
  працівників організації (пункт 2 частини першої статті 81 цього Кодексу), виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного зара -ботка, за ним також зберігається середній місячний заробіток на період працевлаштування, але не більше трьох місяців з дня звільнення (із заліком вихідної допомоги). У виняткових випадках середній місячний заробіток зберігається за вказаним працівником протягом
 14. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
  стаття прямо наказує, які документи повинні бути представлені роботодавцем виборному органу первинної профспілкової організації при вирішенні питання про облік думки профспілкового органу про звільнення працівника. Це проект наказу про звільнення, а також копії документів, що дали роботодавцю підстави для прийняття такого рішення. У разі припинення трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
 15. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  стаття встановлює гарантії працівнику при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, які полягають в обов'язковій участі виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних: з скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця; із звільненням працівників, які є членами профспілки, з підстав,
© 2014-2022  yport.inf.ua