Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 178. Вихідні допомоги

При розірванні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації (пункт 1 частини першої статті 81 цього Кодексу) чи-бо скороченням чисельності або штату працівників організації (пункт 2 частини першої статті 81 цього Кодексу), який звільняється, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку, а також за ним зберігається середній місячний зара-бок на період працевлаштування, але не більше двох місяців з дня звільнення (із заліком вихідної допомоги).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У виняткових випадках середній місячний заробіток зберігається за звільненим працівником протягом третього місяця з дня звільнення за рішенням органу служби зайнятості населення за умови, якщо в двотижневий термін після звільнення працівник обра-покотився до цього органу і не був ним працевлаштований.
Вихідна допомога у розмірі двотижневого середнього заробітку виплачується працівникові при розірванні трудового договору у зв'язку з:
відмовою працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку , виданими в по-рядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, або відсутністю у роботодавця відповідної роботи (пункт 8 частини першої статті 77 цього Кодексу);
закликом працівника на військову службу або напрямком його на її заміняє альтернативну цивільну службу (пункт 1 частини першої статті 83 цього Кодексу);
поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (пункт 2 частини першої статті 83 цього Кодексу);
відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем (пункт 9 частини першої статті 77 цього Кодексу);
визнанням працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації (пункт 5 частини першої статті 83 цього Кодексу);
відмовою працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною визначених сторонами умов трудового договору (пункт 7 частини першої статті 77 цього Кодексу).
(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудовим договором або колективним договором можуть передбачатися інші випадки виплати вихідної допомоги, а також встановлюватися підвищені розміри вихідних допомог.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 178. Вихідні посібники "
 1. Стаття 111. Вихідні дні
  вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок). При п'ятиденному робочому тижні працівни-кам надаються два вихідних дні на тиждень, при шестиденному робочому тижні - один вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні встановлюється колектив-ним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Обидва вихідних дні
 2. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  стаття встановлює стосовно працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при припиненні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника, так і роботодавця, а також виплати вихідної допомоги. У ч. 1 цієї статті закріплені форма і скорочений термін попередження працівником,
 3. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  стаття встановлює стосовно працівників, зайнятих на сезонних роботах, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при розірванні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника, так і роботодавця, а також розміру вихідної допомоги при припиненні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників. 2.
 4. Стаття 318. Державні гарантії працівнику, який звільняється у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників організації
  178). Частина 1 коментованої статті встановлює, що працівникові, який звільняється з організації, розташованої в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, за зазначеними підставами середній місячний заробіток на період працевлаштування зберігається за період, що не перевищує трьох місяців з дня звільнення (із заліком вихідної допомоги) . Разом з тим ч. 2 коментованої статті допускає в
 5. Стаття 319. Додатковий вихідний день
  стаття прямо передбачає, що скористатися додатковим вихідним днем може не тільки один з батьків, а й особи, які їх замінюють, - опікун, піклувальник, прийомний батько дитини, який не досяг віку 16 років, працює в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях. Згідно ст. 264 ТК гарантії і пільги, надані жінкам у зв'язку з материнством, поширюються
 6. Стаття 319. Додатковий вихідний день
  вихідного дня, передбаченого статтею коментарів, може скористатися один з батьків, який має дитину, яка не досягла 16-річного віку. Хто з батьків використовує додатковий вихідний день у кожному конкретному місяці, визначають самі батьки. 2. Умовою надання додаткового вихідного дня є подача працівником письмової заяви. Роботодавець, який отримав таке
 7. Стаття 111. Вихідні дні
  вихідних днів на тиждень при 5-денному робочому тижні і одного вихідного дня - при 6-денному робочому тижні. 2. Деякі категорії працівників крім загальних вихідних днів мають право на отримання додаткових вихідних днів. Так, одному з батьків (опікуну, піклувальнику) для догляду за дітьми-інвалідами за його письмовою заявою надаються чотири додаткових оплачуваних дні вихідних на
 8. Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних
  вихідних даних, а рівно з неповними або завідомо неправдивими вихідними даними - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на
 9. Стаття 178. Вихідні допомоги
  статтях розд. XII ТК закріплено особливий порядок виплати вихідної допомоги окремим категоріям працівників при розірванні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату: при звільненні працівників, зайнятих на сезонних роботах (ст. 296), особам, звільненим з організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (ст. 318),
 10. Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних
  вихідних даних, а рівно з неповними або завідомо неправдивими вихідними даними - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової
 11. 5. Оформлення звільнення і виплати працівнику
  178 Трудового кодексу РФ. У виняткових випадках середній місячний заробіток зберігається за звільненим працівником протягом третього місяця з дня звільнення. Але для цього повинні бути виконані дві умови: 1) працівник звернувся до служби зайнятості в двотижневий термін після звільнення і не був нею працевлаштований. При цьому на підставі ст. 14 Трудового кодексу РФ протягом двотижневого терміну
 12. б) право на оплату праці
  статтями 112, 137 Конституції, статті 6 Закону "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь" обов'язок. У ситуації Конституційний Суд міг би винести свій висновок, тобто те рішення, яке є остаточним, оскарженню і опротестування не підлягає, щодо конституційності зазначених нормативних актів, у тому числі визначивши їх ієрархію (підпорядкованість). Однак для
 13. Рекомендована література
  посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Заходів А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін Г. А. Психологічний контакт при виробництві допиту: Учеб.
 14. А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006
  посібник з дисципліни "Захист прав споживачів". Структура посібника повністю відповідає загальнодержавному стандарту за спецкурсом "Захист прав споживачів". Посібник докладно висвітлює всі питання, необхідні для вивчення предмета: права споживачів на належну якість товарів, робіт, послуг, на інформацію про виробника, захист прав споживачів при продажу товарів, а також при
 15. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  вихідні та неробочі святкові дні заборонена, за винятком випадків, передбачених ТК (див. ст. 113 і коммент. До неї). Стаття 113 ТК дозволяє залучати до роботи у зазначені дні різними способами (залежно від причин і категорій працюючих): а) без згоди працівника (див. ч. 3), б) з письмової згоди працівника (див. ч. 2); в) з письмової згоди працівника і з урахуванням думки
 16. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  вихідний день за календарем або графіком, т.к. при цьому робочий день (зміна) безпосередньо не передує святковому. У випадках, коли відповідно до рішення Уряду РФ вихідний день переноситься на робочий день, тривалість роботи у цей день (колишній вихідний) має відповідати тривалості робочого дня, на який перенесено вихідний день (роз'яснення Мінпраці Росії
 17. Д.Л. Комягин. Бюджетне право Росії. Навчальний посібник, 2011

 18. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  вихідні та неробочі святкові дні забороняється . Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться з їхньої письмової згоди у разі необхідності виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота у даного роботодавця, у відокремленому структурному підрозділі організації. В інших випадках
 19. Стаття 138. Збереження за усиновленою дитиною права на пенсію і посібники
  посібники, належні йому у зв'язку зі смертю батьків, зберігає це право і після усиновлення. Послідовне тлумачення даної норми передбачає, що пенсія має бути призначена дитині до моменту усиновлення. Інакше право на збереження пенсії, допомоги у нього не виникає. Не має принципового значення момент призначення пенсії дитині, важливо, щоб право на її отримання
 20. С. Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000
  посібнику схеми, контрольні запитання та тести, списки рекомендованої літератури. Посібник дозволяє вивчити податкове право комплексно, в обсязі навчальних програм. Читач набуває здатність орієнтуватися в податковому законодавстві, правильно оцінювати і застосовувати
© 2014-2022  yport.inf.ua