Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.26. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство фінансової організації

1. З метою участі у справі про банкрутство фінансової організації кредитори вправі заявити свої вимоги до фінансової організації:
1) в ході спостереження протягом тридцяти календарних днів з дати опублікування повідомлення про введення спостереження;
2) в ході конкурсного виробництва протягом двох місяців з дати опублікування відомостей про визнання фінансової організації банкрутом.
2. Вимоги кредиторів, зазначені в пункті 1 цієї статті, направляються в арбітражний суд, фінансову організацію і арбітражному керуючому з додатком документів, що підтверджують обгрунтованість цих вимог.
3. Арбітражний керуючий включає надійшли вимоги до реєстру заявлених вимог кредиторів, який ведеться в порядку, встановленому статтею 16 цього Закону, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею. Арбітражний керуючий не має права відмовити у включенні надійшли вимог до реєстру заявлених вимог кредиторів. Реєстр заявлених вимог кредиторів підлягає закриттю після закінчення строків, установлених пунктом 1 цієї статті.
Арбітражний керуючий зобов'язаний забезпечити фінансової організації, представнику засновників (учасників) фінансової організації, саморегулівної організації фінансових організацій, членом якої є фінансова організація, кредиторам, які пред'явили вимоги до боржника, а також іншим особам, які беруть участь у справі про банкрутство, можливість ознайомлення з реєстром заявлених вимог кредиторів і підставами для включення вимог до реєстру заявлених вимог кредиторів фінансової організації (у тому числі з заявленими вимогами та доданими до них документами).
4. При складанні реєстру заявлених вимог кредиторів у нього включаються:
1) в ході спостереження - вимоги, заявлені в межах строків, встановлених підпунктом 1 пункту 1 цієї статті;
2) в ході конкурсного виробництва - вимоги, заявлені в ході спостереження після закінчення строків, встановлених підпунктом 1 пункту 1 цієї статті, а також вимоги, заявлені в ході конкурсного виробництва до закінчення термінів, встановлених підпунктом 2 пункту 1 цієї статті.
5. Заперечення щодо вимог кредиторів, включених до реєстру заявлених вимог кредиторів, можуть бути пред'явлені до арбітражного суду фінансовою організацією, тимчасовим керуючим або конкурсним керуючим, представником засновників (учасників) фінансової організації, саморегулюючою організацією фінансових організацій, членом якої є фінансова організація, а також кредиторами, пред'явили вимоги до фінансової організації. Такі заперечення пред'являються протягом п'ятнадцяти днів з дати закриття реєстру заявлених вимог кредиторів.
6. За наявності заперечень щодо вимог кредиторів, зазначених у пункті 1 цієї статті, арбітражний суд перевіряє обгрунтованість вказаних вимог і наявність підстав для включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.
Вимоги кредиторів, щодо яких надійшли заперечення, розглядаються суддею арбітражного суду одноосібно в засіданні арбітражного суду протягом місяця з дати закінчення встановленого пунктом 5 цієї статті строку пред'явлення заперечень щодо вимог кредиторів.
За результатами розгляду зазначених вимог виноситься ухвала про включення або про відмову у включенні зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів. У визначенні арбітражного суду про включення вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів зазначаються розмір зазначених вимог і черговість їх задоволення.
Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів набуває чинності негайно і може бути оскаржене. Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів направляється арбітражним судом у фінансову організацію, арбітражному керуючому, кредитору, яка пред'явила зазначені вимоги, і реєстроутримувачу.
7. Вимоги кредиторів, які вказані в пункті 1 цієї статті та щодо яких не надійшли заперечення в порядку і в строки, які встановлені цим Законом, визнаються встановленими в складі, розмірі та черговості, які заявлені кредитором, відповідно до вимог цього Закону і підлягають включенню арбітражним керуючим до реєстру вимог кредиторів після закриття реєстру заявлених вимог кредиторів.
Для цілей визначення кількості голосів, що належать конкурсним кредиторам та уповноваженим органам на зборах кредиторів, враховуються вимоги, включені до реєстру вимог кредиторів.
У разі включення арбітражним керуючим до реєстру вимог кредиторів в порушення правил, встановлених абзацом першим цього пункту, вимоги, щодо якого надійшло заперечення, особа, яка пред'явила це заперечення, має право подати протягом десяти днів з дня, коли воно дізналася або повинна була дізнатися про таке включення, до арбітражного суду скаргу на дані дії арбітражного керуючого, яка розглядається арбітражним судом за правилами, встановленими пунктом 6 цієї статті.
8. Встановлення складу, розміру і черговості задоволення інших вимог кредиторів, у тому числі вимог, заявлених після закриття реєстру заявлених вимог кредиторів, здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, без урахування положень, передбачених цією статтею.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.26. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство фінансової організації "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. 3. Застава
  особливості заставного права, що відрізняють його від інших речових прав, і насамперед на те, що на противагу іншим речовим правам заставне право не має самостійного значення, а коштує в залежності від права за зобов'язанням. Заставне право не дає заставодержателю ні володіння, ні користування закладеною річчю, тоді як зміст інших речових прав полягає саме в користуванні річчю.
 5. 2. Договір зберігання в Цивільному кодексі РФ
  стаття одночасно встановлює межі дії наведеної презумпції: вона не застосовується, якщо це випливає із закону, інших правових актів, змісту або суті договору. Зокрема, стосовно до зберігання це стосується насамперед до тих норм гл. 47 ГК, які прямо встановлюють безплатність аналізованого договору стосовно окремих видів зберігання; при цьому не має
 6. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха", але ця обставина аніскільки не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість "легітимності" незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в "правове поле" незаконну банківську
 7. Стаття 85.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході фінансового оздоровлення
  особливості проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, допускається у випадках, якщо це передбачено положеннями цього Закону, що встановлюють особливості банкрутства боржників окремих
 8. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  особливості ведення бухгалтерського обліку та оформлення звітності компаній, що входять в так звані групи компаній, в порівнянні з правилами, встановленими у Четвертій директиві. Основною відмінною особливістю консолідованої звітності є виключення дублювання сум активів і пасивів, що припадають на господарські операції, що здійснюються
 9. Глава 15. Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  183). Одне тільки вказівку на французьке право (Г. Шершеневич досить критично оцінював норми ФГК про купівлю-продаж), що дає протилежний приклад, переводить це питання з категорії безпосередньо практичних в розряд питань загальної теорії цивільного права. Проте проблема залишається. На мій погляд, при обговоренні цього питання, який, мабуть, не має абсолютно несуперечливого
 10. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  стаття 1107 Кодексу) можуть бути застосовані до відносин сторін лише за наявності доказів, що підтверджують, що отримана однією із сторін грошова сума явно перевищує вартість переданого іншій стороні ". --- --- Вісник ВАС РФ. 1998. N 11. С. 13 - 14. На думку Л. Новосьолова, нееквівалентність виконання, виробленого за недійсним правочином, має
© 2014-2022  yport.inf.ua