Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 184.1. Додаткові підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства страхової організації

1. Під відмовою у задоволенні вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями, передбаченими підпунктом 1 пункту 1 статті 183.2 справжнього Федерального закону, для страхових організацій розуміється:
1) невиконання або неналежне виконання в строк, встановлений федеральним законом або договором страхування , обов'язки щодо здійснення страхової виплати або виплати страхової суми або невиконання або неналежне виконання зазначеного обов'язку, встановленої набрав законної сили судовим актом;
2) невиконання або неналежне виконання іншої вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями.
2. Передбачена підпунктом 1 пункту 1 цієї статті обов'язок задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями, склад і розмір яких встановлені набрав законної сили судовим актом, виникає з дати пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого на підставі вступив у законну силу судового акта.
3. Додатковими підставами для застосування заходів щодо попередження банкрутства страхової організації є:
1) неодноразове порушення протягом дванадцяти місяців з дати виявлення першого порушення нормативного співвідношення власних коштів страхової організації і прийнятих зобов'язань, встановленого федеральним органом виконавчої влади, здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності;
2) неодноразове порушення протягом дванадцяти місяців з дати виявлення першого порушення встановлених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності, вимог до складу та структурі активів, прийнятих для покриття страхових резервів і власних коштів страхової організації;
3) відгук ліцензії на здійснення страхової діяльності;
4) призупинення дії ліцензії на здійснення страхової діяльності ;
5) обмеження дії ліцензії на здійснення страхової діяльності з обов'язкових видів страхування.
4. У разі, якщо страхова організація здійснює вид страхування, пов'язаний з діяльністю професійного об'єднання страховиків чи іншої організації, на які відповідно до федеральним законом покладено обов'язок здійснення компенсаційних виплат по даному виду страхування, у тому числі внаслідок проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство страхової організації, або відкликання ліцензії на здійснення страхової діяльності (далі - професійне об'єднання), керівник страхової організації також зобов'язаний надіслати повідомлення до таке професійне об'єднання протягом семи робочих днів з дати виникнення підстав для застосування заходів щодо попередження банкрутства страхової організації.
При застосуванні заходів з попередження банкрутства страхової організації, проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство страхової організації, професійні об'єднання мають права і несуть обов'язки, передбачені статтями 183.1 - 183.26 справжнього Федерального закону для саморегулівних організацій фінансових організацій .
5. Поряд з передбаченими статтею 183.2 цього Закону підставами контрольний орган у випадках, встановлених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності, призначає тимчасову адміністрацію страхової організації у разі призупинення дії або обмеження дії ліцензії на здійснення страхової діяльності з обов'язкових видів страхування .
Рішення про призначення тимчасової адміністрації страхової організації повинна бути вмотивованою.
6. Призначення тимчасової адміністрації страхової організації є обов'язковим у випадках відкликання ліцензії на здійснення страхової діяльності та призупинення дії ліцензії на здійснення страхової діяльності з таких підстав:
1) здійснення страхової організацією діяльності, забороненої законодавством Російської Федерації, та діяльності з порушенням умов, встановлених для видачі ліцензії на здійснення страхової діяльності;
2) недотримання страховою організацією законодавства Російської Федерації, що регулює страхову діяльність, в частині формування та розміщення коштів страхових резервів, розміщення власних коштів, коштів фондів , гарантують здійснення страхових виплат;
3) недотримання страховою організацією вимог до забезпечення нормативного співвідношення власних коштів страхової організації і прийнятих зобов'язань, інших вимог до забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страхової організації;
4) недостатність грошових коштів для своєчасного виконання грошових зобов'язань і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів.
7. При призначення тимчасової адміністрації страхової організації у зв'язку з відкликанням ліцензії на здійснення страхової діяльності або призупиненням її дії з підстав, передбачених пунктом 6 цієї статті, повноваження виконавчих органів страхової організації призупиняються за рішенням контрольного органу.
8. Рішення контрольного органу про призначення тимчасової адміністрації страхової організації приймається на підставі результатів перевірки діяльності страхової організації, проведеної контрольним органом не більше ніж за шість місяців до дати прийняття рішення про призначення тимчасової адміністрації страхової організації, за винятком випадків, якщо призначення тимчасової адміністрації страхової організації є обов'язковим у випадках, передбачених пунктом 1 цієї статті та статтею 183.5 цього Закону.
Рішення контрольного органу про призначення тимчасової адміністрації страхової організації може бути прийнято до завершення перевірки діяльності страхової організації, якщо в ході цієї перевірки виявлено підстави для обов'язкового призначення тимчасової адміністрації страхової організації.
Нормативним правовим актом федерального органу виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності, можуть бути передбачені інші підстави, за якими в ході перевірки діяльності страхової організації контрольний орган має право призначити тимчасову адміністрацію страхової організації до завершення такої перевірки або після її завершення.
Порядок прийняття контрольним органом рішення про призначення тимчасової адміністрації страхової організації затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері страхової діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 184.1. Додаткові підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства страхової організації "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. 2. Зміна і розірвання договору
  стаття спочатку закріплює загальне положення, яке раніше містилося в ст. 169 ГК 64: одностороння відмова від виконання зобов'язань і одностороння зміна його умов не допускаються, крім випадків, передбачених в законі. Про зазначені випадки йдеться в нормах, які входять до складу різних інститутів цивільного права. Так, в самому ГК виділено насамперед розірвання договору,
 3. 3. Застава
  додаткове до першого. Варадинов, навпаки, називав заставу правом забезпечення в чужому майні, якому притаманні риси іпотеки, тобто права речового, підтвердження чому він вбачав: по-перше, в тому, що закон допускає забезпечення заставою або закладом не тільки договору позики, а й інших договорів, і, по-друге, в тому, що закон в деяких випадках допускає забезпечення однією запорукою
 4. 2. Історія розвитку інституту
  статтях (2199, 2200, 2200.1, 2200.2 і 2200.3). Одна з них (ст. 2199), присвячена визначення самого поняття страхування як такого, включила вказівку на те, що мова йде про договірні відносини, в яких в якості страховика може виступати поряд з "приватною особою" тільки товариство, створене для запобігання від нещасних випадків; предметом договору називалися будинок, а поряд з ним
 5. 5. Страхові терміни
  стаття називає, зокрема, певне майно або інший майновий інтерес, що є об'єктом страхування. Норм, аналогічних тим, які визнають наявність інтересу неодмінною умовою договору майнового страхування (маються на увазі згадані вище п. 1 і 2 ст. 930 ЦК), стосовно договору особистого страхування ЦК не містить. Це послужило, очевидно, приводом до того, щоб в
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  додаткові фінансові ресурси і збільшити розмір статутного капіталу на суму випущених облігацій. Договір державної позики - ст. 817 ГК, за допомогою якого Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти залучають вільні грошові ресурси інших осіб. Емітентом облігацій від імені Російської Федерації виступає Міністерство фінансів РФ, від імені суб'єктів
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 8. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  додаткових умов поступка права, що випливає з взаємного договору * (1127). Так, цесія грошової вимоги з договору купівлі-продажу не тягне заміни продавця за первісним договором. Поступка призводить лише до зміни кредитора у зобов'язанні оплатити товар, зовсім не торкаючись зустрічного, але самостійного зобов'язання з передачі товару. Сторонами останнього продовжують
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 10. § 2. Страхове правовідношення
  184 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)". Збільшення або зменшення страхового ризику в період дії договору також може послужити підставою для зміни страхового відносини. Страховик, сповіщений про збільшення страхового ризику, має право вимагати від страхувальника пропорційного зміни умов страхування (наприклад, зменшення розміру страхової суми або сплати
© 2014-2022  yport.inf.ua