Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 186.5. Особливості використання коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень

1. Кошти пенсійних накопичень не включаються до складу ліквідаційної маси і використовуються тільки на цілі, передбачені підпунктом 1 пункту 7 статті 186.4 цього Закону.
Засоби пенсійних накопичень передаються до Пенсійного фонду Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
2. Кошти пенсійних резервів не включаються до складу ліквідаційної маси і використовуються тільки на цілі, передбачені підпунктами 2 і 3 пункту 7 статті 186.4 справжнього Федерального закону, за винятком випадку, встановленого пунктом 3 статті 186.7 цього Закону.
Викупні суми підлягають виплаті вкладникам, учасникам недержавного пенсійного фонду відповідно до пенсійного договором.
Викупні суми можуть бути передані в якості пенсійних внесків до інших недержавні пенсійні фонди, які вказані вкладниками, учасниками недержавного пенсійного фонду та з якими ними укладені договори недержавного пенсійного забезпечення.
Викупні суми можуть бути передані в рахунок сплати страхових премій за договорами пенсійного страхування вкладників, учасників недержавного пенсійного фонду, укладеним зі страховими організаціями, за вибором вкладника, учасника цього фонду. Вимоги до зазначених страховим організаціям встановлюються федеральним законом.
Порядок здійснення виплати викупної суми або її передачі до відповідного недержавного пенсійного фонду відповідно до цієї статті встановлюється федеральним органом виконавчої влади, на який Урядом Російської Федерації покладені державне регулювання діяльності фондів з недержавного пенсійного забезпечення, обов'язкового пенсійного страхуванню і професійному пенсійному страхуванню, а також нагляд і контроль за вказаною діяльністю.
3. За настали зобов'язаннями недержавного пенсійного фонду з виплати довічної недержавної пенсії викупні суми не виплачуються. Зазначені зобов'язання підлягають актуарні оцінюванню в цілому за всіма договорами пенсійного страхування учасників такого фонду, щодо яких настала обов'язок такого фонду з виплати довічної недержавної пенсії. На суму зазначених зобов'язань формується фонд з активів, що складають пенсійні резерви недержавного пенсійного фонду, та в разі визначення за підсумками актуарного оцінювання актуарного дефіциту він покривається за рахунок коштів, передбачених пунктом 4 цієї статті (далі - виплатний фонд).
4. На цілі, зазначені в пунктах 1 - 3 цієї статті, можуть бути використані також кошти об'єднаних гарантійних фондів, учасником яких є недержавний пенсійний фонд, виплати за договорами страхування, що забезпечує додаткові гарантії виконання зобов'язань такого фонду перед вкладниками, учасниками недержавного пенсійного фонду, та (або) виплати з товариств взаємного страхування, учасником яких є такий фонд.
5. Якщо коштів пенсійних накопичень, пенсійних резервів і іншого передбаченого цією статтею майна недостатньо для виконання зазначених у цій статті обов'язків перед кредиторами недержавного пенсійного фонду, що залишилися незадоволеними вимоги даних кредиторів підлягають задоволенню в порядку, встановленому статтею 186.8 цього Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 186.5. Особливості використання коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень "
 1. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. 1. Загальні положення
  В основі подання про конкурс як особливої правової конструкції лежить ідея змагальності. Змагальності немає там, де все розставлено по місцях. З повною підставою тому конкурсом було протиставлено конкурсне виробництво, в якому "цей процес ретельно врегульовано Законом про банкрутство саме тому, щоб усунути саму можливість" змагання "." Конкурс і "конкурсне
 7. 2. Конкурси-торги
  Свобода конкурсів-торгів та її межі. Правове регулювання конкурсів у випадках, коли вони являють собою одну з форм торгів, здійснюється головним чином трьома статтями Кодексу - ст. ст. 447 - 449. Велика частина які в цих статтях норм, як уже зазначалося, включає вказівку на те, що вони мають на увазі торги і, отже, розраховані на застосування їх в рівній мірі до обох
 8. Стаття 186.4. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство недержавного пенсійного фонду
  1. Для цілей цього параграфа зобов'язання з недержавного пенсійного забезпечення передбачають: 1) виплату викупних сум або їх переведення в інші фонди; 2) передачу обов'язки з виплати довічно призначених учасникам недержавного пенсійного фонду недержавних пенсій (далі - довічні недержавні пенсії) і коштів пенсійних резервів іншому
 9. Стаття 186.8. Особливості задоволення вимог кредиторів недержавного пенсійного фонду
  1. У складі вимог кредиторів першої черги підлягають задоволенню: 1) вимоги учасників недержавного пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок зазначеного фонду з виплати довічної недержавної пенсії і які не задоволені за рахунок коштів пенсійних резервів у порядку, встановленому підпунктом 1 пункту 1 статті 186.7 справжнього Федерального
 10. Стаття 186.10. Особливості продажу майна недержавного пенсійного фонду
  1. Всі операції з продажу майна недержавного пенсійного фонду, в яке розміщені кошти пенсійних резервів і інвестовані кошти пенсійних накопичень, підлягають обліку спеціалізованим депозитарієм . Порядок проведення спеціалізованим депозитарієм облікових операцій встановлюється контрольним органом. 2. Цінні папери, що належать недержавному пенсійному фонду і
© 2014-2022  yport.inf.ua