Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 186.4. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство недержавного пенсійного фонду

1. Для цілей цього параграфа зобов'язання з недержавного пенсійного забезпечення передбачають:
1) виплату викупних сум або їх переведення в інші фонди;
2) передачу обов'язки з виплати довічно призначених учасникам недержавного пенсійного фонду недержавних пенсій (далі - довічні недержавні пенсії) і коштів пенсійних резервів іншому недержавному пенсійному фонду за погодженням з контрольним органом для виконання зазначеного обов'язку.
2. Для цілей цього параграфа пенсійні зобов'язання з обов'язкового пенсійного страхування передбачають передачу коштів пенсійних накопичень до Пенсійного фонду Російської Федерації. Розмір коштів пенсійних накопичень, що підлягають передачі у відношенні кожної застрахованої особи, визначається сумою пенсійних накопичень, врахованих на пенсійному рахунку накопичувальної частини трудової пенсії відповідної застрахованої особи.
3. Тимчасовий керуючий визначає і окремо враховує у реєстрі вимог кредиторів:
1) зобов'язання за договорами недержавного пенсійного забезпечення (далі - пенсійний договір) (у тому числі зобов'язання з виплати призначених недержавних пенсій), договорами про обов'язкове пенсійне страхуванні (у тому числі зобов'язання з виплати накопичувальної частини трудової пенсії) та договорами про створення професійних пенсійних систем (у тому числі зобов'язання з виплати професійних пенсій);
2) склад кредиторів, вимоги яких підлягають задоволенню за рахунок коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень, а також суму кредиторської заборгованості.
4. Тимчасовий керуючий залучає оцінювача для визначення ринкової вартості пенсійних резервів та пенсійних накопичень недержавного пенсійного фонду, а також інших активів, що складають власне майно недержавного пенсійного фонду, в порядку, встановленому статтею 130 цього Закону.
5. З дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання недержавного пенсійного фонду банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва припиняються договори про обов'язкове пенсійне страхування, договори про створення професійних пенсійних систем, договори недержавного пенсійного забезпечення.
Наслідки припинення зазначених договорів визначаються відповідно до цього Закону.
6. Протягом трьох місяців з дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання недержавного пенсійного фонду банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва конкурсний керуючий:
1) повідомляє у письмовій формі вкладників, учасників та застрахованих осіб зазначеного фонду, а також їх правонаступників, які подали у зазначений фонд відповідну заяву не пізніше тридцяти днів з дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання зазначеного фонду банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва;
2) визначає зобов'язання за пенсійними договорами (у тому числі зобов'язання з виплати призначених недержавних пенсій), договорами про обов'язкове пенсійне страхування (у тому числі зобов'язання з виплати накопичувальної частини трудової пенсії) та договорами про створення професійних пенсійних систем (у тому числі зобов'язання з виплати професійних пенсій);
3) визначає склад кредиторів, вимоги яких підлягають задоволенню за рахунок коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень, а також суму кредиторської заборгованості. З метою визначення суми зобов'язань по довічним недержавним пенсій конкурсний керуючий залучає актуарія;
4) інформує Пенсійний фонд Російської Федерації про зобов'язання недержавного пенсійного фонду перед застрахованими особами та їх правонаступниками;
5) залучає оцінювача для визначення ринкової вартості пенсійних резервів та пенсійних накопичень недержавного пенсійного фонду, а також інших активів, що складають власне майно зазначеного фонду, у порядку, встановленому статтею 130 цього Закону.
7. Протягом шести місяців з дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання недержавного пенсійного фонду банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва конкурсний керуючий:
1) забезпечує передачу коштів пенсійних накопичень до Пенсійного фонду Російської Федерації, здійснення розрахунків з кредиторами недержавного пенсійного фонду з інвестування коштів пенсійних накопичень;
2) забезпечує виплату або переведення до інших фондів викупних сум або передачу їх у рахунок сплати страхових премій за договорами страхування пенсій, укладеними зі страховими організаціями;
3) забезпечує передачу обов'язки з виплати довічних недержавних пенсій і коштів пенсійних резервів іншому недержавному пенсійному фонду в порядку, встановленому контрольним органом, для виконання зазначеного обов'язку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 186.4. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство недержавного пенсійного фонду "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 3. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 1. Юридична особистість страховика
  Сторонами зобов'язання зі страхування є страховик і страхувальник. Для набуття статусу страховика необхідне дотримання низки вимог, імперативно легалізованих в нормативних правових актах різного рівня. Як страховика може виступати виключно страхова організація - юридична особа, створена відповідно до законодавства РФ для здійснення
 9. 3. Форма договору та його державна реєстрація
  Норми, що регулюють форму договорів, знаходяться в Кодексі на трьох щаблях: вони поміщені в гол. 9 ("Угоди"), в гол. 28 ("Укладення договору"), а також у різних розділах ГК, присвячених видам (типам) договорів. Відповідні норми можуть виявитися в будь-якому, але прийнятому неодмінно на рівні закону акті, який відноситься до даного типу (виду) договорів. Правове регулювання форми договорів
 10. 2. Зміна і розірвання договору
  ГК, вперше включив в якості самостійного підрозділу "Загальні положення про договір", виділив в останньому спеціальну главу, присвячену його зміни і розірвання (гл. 29). У главі насамперед чітко розмежовані зміна і розірвання договорів, що сталися як за угодою сторін, так і на вимогу однієї з них. Для обох цих підстав встановлені прямо протилежні презумпції.
© 2014-2022  yport.inf.ua