Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 186.7. Порядок задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів пенсійних резервів та пенсійних накопичень

1. Зобов'язання перед вкладниками, учасниками недержавного пенсійного фонду задовольняються за рахунок коштів пенсійних резервів в наступному порядку:
1) у першу чергу - вимоги учасників недержавного пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок такого фонду з виплати довічної недержавної пенсії шляхом визначення зобов'язань такого фонду з виплати довічних недержавних пенсій і виділення зі складу пенсійних резервів активів для формування виплатного фонду, достатнього для виконання зазначених зобов'язань;
2) у другу чергу - вимоги з виплати викупної суми учасників недержавного пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок такого фонду з виплати довічної недержавної пенсії на визначений пенсійним договором термін;
3) у третю чергу - вимоги вкладників та учасників недержавного пенсійного фонду - фізичних осіб;
4) у четверту чергу - вимоги вкладників недержавного пенсійного фонду - юридичних осіб;
5) у п'яту чергу - вимоги інших кредиторів, які підлягають задоволенню за рахунок пенсійних резервів відповідно до Федеральним законом від 7 травня 1998 року N 75 ФЗ "Про недержавні пенсійні фонди" (далі - Федеральний закон "Про недержавні пенсійні фонди").
2. Зобов'язання, що підлягають задоволенню за рахунок коштів пенсійних накопичень, задовольняються в наступному порядку:
1) у першу чергу - вимоги застрахованих осіб, відображені на пенсійному рахунку накопичувальної частини трудової пенсії, в тому числі зобов'язання за всіма призначеним виплатах за рахунок коштів пенсійних накопичень, шляхом передачі до Пенсійного фонду Російської Федерації коштів пенсійних накопичень в сумі, що дорівнює розміру зобов'язань недержавного пенсійного фонду перед зазначеними застрахованими особами;
2) у другу чергу - вимоги інших кредиторів, підлягають задоволенню за рахунок коштів пенсійних накопичень у відповідності з Федеральним законом "Про недержавні пенсійні фонди".
3. Якщо сума коштів пенсійних резервів перевищує розмір вимог кредиторів, які відповідно до цієї статті підлягають задоволенню за рахунок коштів пенсійних резервів, кошти пенсійних резервів, що залишилися після задоволення вимог, передбачених цією статтею, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 186.7. Порядок задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів пенсійних резервів та пенсійних накопичень "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі з застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
 3. Стаття 186.5. Особливості використання коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень
  186.4 цього Закону. Кошти пенсійних накопичень передаються до Пенсійного фонду Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. 2. Кошти пенсійних резервів не включаються до складу ліквідаційної маси і використовуються тільки на цілі, передбачені підпунктами 2 і 3 пункту 7 статті 186.4 справжнього Федерального закону, за винятком випадку,
 4. Стаття 5. Організації, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
  стаття перераховує організації, які з метою коментованого закону відносяться до організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном. Віднесення до таких організацій означає покладання на них обов'язків приймати передбачені коментованим Законом заходи щодо попередження легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  порядок і строки видачі грошей для виплати заробітної плати, порядок сподоби-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 320 Веренах прав розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку, порядок видачі дозволів на право витрачання грошової виручки та ін Ці умови неможливо типізувати, вони індивідуалізуються по
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  порядок утворення та діяльності банківських альянсів підпорядковується загальним для комерційних організацій правовим нормам, включаючи положення договірного права. Банківський консорціум - це група банків, договірних про спільне фінансування якогось проекту або програми [10]; консорціум не є юридичною особою; вхідні в нього банки діють на підставі і в рамках укладеного
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  порядок закупівлі та поставки, ціни, терміни і порядок розрахунків, майнова відповідальність сторін. До укладення договорів органами законодавчої влади РФ і суб'єктів РФ, Урядом РФ, органами виконавчої влади суб'єктів РФ у межах їх компетенції встановлюються види, розміри і порядок надання економічних та інших пільг для товаровиробників (постачальників)
 8. § 1 . Загальні положення про купівлю-продаж
  порядок проведення (у тому числі обов'язок надання доказів її здійснення у вигляді випробування, аналізу, огляду і т.п.) можуть бути передбачені законодавством, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором (див. п. 1, 3 ст. 474 ЦК), в іншому випадку така перевірка проводиться відповідно до звичаїв ділового обороту або іншим звичайно ставляться (див.
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише в разі їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
© 2014-2022  yport.inf.ua