Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 192. Дисциплінарні стягнення

За вчинення дисциплінарного проступку, тобто невиконання або неналежне виконання працівником з його вини біля-дені на нього трудових обов'язків, роботодавець має право застосувати такі дисциплінарні стягнення:
1) зауваження;
2) догану;
3) звільнення з відповідних підстав.
Федеральними законами, статутами і положеннями про дисципліну (частина п'ята статті 189 цього Кодексу) для окремих кате-горій працівників можуть бути передбачені також і інші дисциплінарні стягнення.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
До дисциплінарним стягненням, зокрема, відноситься звільнення працівника з підстав, передбачених пунктами 5, 6, 9 або 10 частини першої статті 81, пунктом 1 статті 336 або статтею 348.11 цього Кодексу, а також пунктом 7, 7.1 або 8 частини першої статті 81 цього Кодексу у випадках, коли винні дії, що дають підстави для втрати довіри, або відповідно аморальний -ний проступок вчинені працівником за місцем роботи і в зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 28.02.2008 N 13-ФЗ, від 03.12.2012 N 231-ФЗ)
Не допускається застосування дисциплінарних стягнень, не передбачених федеральними законами, статутами і положеннями про дисципліну.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При накладення дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість вчиненого проступку і обставини, при яких він був здійснений .
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 192. Дисциплінарні стягнення"
 1. Стаття 18. Накладення стягнення при вчиненні кількох дисциплінарних порушень
  1. Стягнення накладається за кожне дисциплінарне порушення. 2. Якщо Дисциплінарним комітетом в одному дисциплінарне провадження розглядається кілька дисциплінарних порушень, вчинених однією особою, то дисциплінарне стягнення застосовується за найбільш тяжкий дисциплінарне порушення. 3. При винесенні заходи дисциплінарного впливу у вигляді штрафу щодо особи, яка вчинила кілька
 2. Стаття 19. Термін, протягом якого може бути накладено дисциплінарне стягнення
  Дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного року з дня вчинення дисциплінарного порушення за умови, що з дня, коли про даний дисциплінарному порушення (за винятком триваючих) стало відомо Дисциплінарним комітету або Раді директорів, минуло не більше двох
 3. Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
  1. У коментованій статті йдеться про зняття дисциплінарного стягнення, застосованого в порядку ст. 193 ТК. Норми про зняття дисциплінарного стягнення не стосуються звільнення працівника як виду дисциплінарного стягнення, оскільки застосування даної міри дисциплінарного стягнення означає припинення трудового правовідносини. Для інших видів дисциплінарних стягнень встановлено загальний строк - один
 4. Стаття 9. Види дисциплінарних стягнень
  Дисциплінарними стягненнями є: 1) зауваження; 2) попередження з публічним повідомленням громадськості; 3) штраф; 4) рекомендація про
 5. Стаття 58. Припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  Дисциплінарний комітет приймає рішення про припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення у випадках: 1) внесення змін та доповнень до цього Кодексу, які скасовують дисциплінарну відповідальність за відповідне діяння, 2) ліквідації організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) виключення члена Організації; 4) скасування
 6. Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
  Коментар до статті 1. Дисциплінарне стягнення діє протягом одного року з дня його застосування. Після закінчення цього терміну вона знімається автоматично, тобто без видання будь-якого спеціального наказу, і працівник вважається не мав дисциплінарного стягнення. Однак, якщо протягом року з дня застосування стягнення працівника буде піддано новому стягненню, початкове зберігає
 7. Стаття 168. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним військовослужбовцям
  1. До засуджених військовослужбовців застосовуються такі заходи стягнення: а) догану; б) сувору догану; в) арешт у дисциплінарному порядку до 30 діб. 2. Засуджені військовослужбовці, заарештовані в дисциплінарному порядку, відбувають стягнення у одиночних камерах на Гаупт-вахті дисциплінарної військової частини. (В ред. Федерального закону від 02.05.2006 N
 8. Стаття 6. Дисциплінарне порушення
  Дисциплінарним порушенням є діяння (дія або бездіяльність), за вчинення якого цим Кодексом передбачено накладення дисциплінарного
 9. Стаття 54. Обов'язковість рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  Рішення Дисциплінарного комітету про накладення дисциплінарного стягнення є обов'язковою для всіх членів Організації, органів, посадових осіб і співробітників
 10. Стаття 11. Зауваження
  Зауваження - дисциплінарне стягнення, що накладається Дисциплінарним комітетом за малозначні дисциплінарні
 11. 1. Дисциплінарна відповідальність.
  Дисциплінарна відповідальність передбачає накладення заходів за дисциплінарні проступки на робітників і службовців адміністрацією підприємств, установ, організацій. Залучення до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися роботодавцем згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Процедура застосування дисциплінарних стягнень визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку в
 12. Стаття 52. Скасування рішення Дисциплінарного комітету з нововиявленими обставинами
  Рішення Дисциплінарного комітету про накладення дисциплінарного стягнення може бути скасовано Радою директорів з власної ініціативи або за заявою члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності, якщо послужили підставою для винесення рішення Дисциплінарного комітету обставини згодом відпали, зокрема в результаті скасовано рішення суду, арбітражного суду,
© 2014-2022  yport.inf.ua