Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змістом підручника

Стаття 193. Порядок застосування дисциплінарних стягнень

До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від працівника письмове пояснення. Якщо по исте-чении двох робочих днів зазначене пояснення працівником не надано, то складається відповідний акт.
(частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Ненадання працівником пояснення не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, враховуючи часу хвороби ра-ботника, перебування його у відпустці, а також часу, необхідного на врахування думки представницького органу працівників.
Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців з дня вчинення проступку, а за результатами реви-зії, перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиторської перевірки - пізніше двох років з дня його вчинення. У зазначені терміни не включається час провадження у кримінальній справі.
За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
Наказ (розпорядження) роботодавця про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівникові під розпис протягом трьох робочих днів з дня його видання, не рахуючи часу відсутності працівника на роботі. Якщо працівник відмовляється ознайомитися з зазначений- вим наказом (розпорядженням) під розпис, то складається відповідний акт.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником до державної інспекції праці та (або) органи по рассмот-ренію індивідуальних трудових спорів.
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 193. Порядок застосування дисциплінарних стягнень "
 1. Стаття 18. Накладення стягнення при вчиненні кількох дисциплінарних порушень
  1. Стягнення накладається за кожне дисциплінарне порушення. 2. Якщо Дисциплінарним комітетом в одному дисциплінарне провадження розглядається кілька дисциплінарних порушень, вчинених однією особою, то дисциплінарне стягнення застосовується за найбільш тяжкий дисциплінарне порушення. 3. При винесенні заходи дисциплінарного впливу у вигляді штрафу щодо особи, яка вчинила кілька
 2. Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
  1. У коментованій статті йдеться про зняття дисциплінарного стягнення, застосованого в порядку ст. 193 ТК. Норми про зняття дисциплінарного стягнення не стосуються звільнення працівника як виду дисциплінарного стягнення, оскільки застосування даної міри дисциплінарного стягнення означає припинення трудового правовідносини . Для інших видів дисциплінарних стягнень встановлено загальний строк - один
 3. Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
  Коментар до статті 1. Дисциплінарне стягнення діє протягом одного року з дня його застосування. Після закінчення цього терміну вона знімається автоматично, тобто без видання будь-якого спеціального наказу, і працівник вважається не мав дисциплінарного стягнення. Однак, якщо протягом року з дня застосування стягнення працівника буде піддано новому стягненню, початкове зберігає
 4. Стаття 19. Термін, протягом якого може бути накладено дисциплінарне стягнення
  Дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного року з дня вчинення дисциплінарного порушення за умови, що з дня, коли про даний дисциплінарному порушення (за винятком триваючих) стало відомо Дисциплінарним комітету або Раді директорів, минуло не більше двох
 5. Контрольні питання до § 7.6
  1. Якими ознаками характеризується трудова дисципліна і які методи її забезпечення? 2. Якими нормативними актами регулюється внутрішній трудовий розпорядок? 3. Які види дисциплінарної відповідальності передбачає трудове право? 4. Що собою являє дисциплінарний проступок? 5. Які заходи дисциплінарного стягнення встановлені за порушення трудових обов'язків і який
 6. 1. Дисциплінарна відповідальність.
  Дисциплінарна відповідальність передбачає накладення заходів за дисциплінарні проступки на робітників і службовців адміністрацією підприємств, установ, організацій. Залучення до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися роботодавцем згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Процедура застосування дисциплінарних стягнень визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку в
 7. Стаття 9. Види дисциплінарних стягнень
  Дисциплінарними стягненнями є: 1) зауваження; 2) попередження з публічним повідомленням громадськості; 3) штраф; 4) рекомендація про
 8. Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
  Права командирів дисциплінарних військових частин щодо застосування заходів заохочення і стягнення, порядок застосування й обліку зазначених заходів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації дер-жавної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, відповідно до вимог військових статутів. (В ред. Федерального закону від
 9. Стаття 58. Припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  Дисциплінарний комітет приймає рішення про припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення у випадках: 1) внесення змін та доповнень до цього Кодексу, які скасовують дисциплінарну відповідальність за відповідне діяння, 2) ліквідації організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) виключення члена Організації; 4) скасування
 10. Стаття 168 . Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним військовослужбовцям
  1. До засуджених військовослужбовців застосовуються такі заходи стягнення: а) догану; б) сувору догану; в) арешт у дисциплінарному порядку до 30 діб. 2. Засуджені військовослужбовці, заарештовані в дисциплінарному порядку, відбувають стягнення у одиночних камерах на Гаупт-вахті дисциплінарної військової частини. (В ред. Федерального закону від 02.05.2006 N
 11. Стаття 4. Повноваження Організації щодо застосування заходів дисциплінарного впливу
  Відповідно до нормативних правових актів, що регулюють діяльність членів Організації , Статутом Організації та цим Кодексом та у межах своєї діяльності, Організація має такі повноваження: а) встановлювати принципи, підстави та порядок притягнення членів Організації до дисциплінарної відповідальності; б) визначати види і порядок накладення дисциплінарних стягнень; в)
 12. Стаття 6. Дисциплінарне порушення
  Дисциплінарним порушенням є діяння (дія або бездіяльність), за вчинення якого цим Кодексом передбачено накладення дисциплінарного
 13. Стаття 54. Обов'язковість рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  Рішення Дисциплінарного комітету про накладення дисциплінарного стягнення є обов'язковою для всіх членів Організації, органів, посадових осіб і співробітників
 14. Стаття 11. Зауваження
  Зауваження - дисциплінарне стягнення, що накладається Дисциплінарним комітетом за малозначні дисциплінарні
 15. Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
  Коментар до статті 169 1. Кримінально-виконавчий кодекс РФ не визначає порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених військовослужбовців і права відповідних посадових осіб. У коментованій статті міститься лише загальне положення про те, що права командирів дисциплінарних військових частин щодо застосування заходів заохочення і стягнення, порядок застосування й обліку зазначених заходів
 16. Стаття 137. Порядок застосування заходів стягнення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  (в ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ) 1. Засудженим, проштовхування у дисциплінарний ізолятор, забороняються тривалі побачення, телефонні розмови, приобрете-ня продуктів харчування і предметів першої необхідності, отримання посилок, передач і бандеролей, користування настільними іграми і куріння. Вони мають право користуватися щоденної прогулянкою тривалістю дві години. 2. К
 17. Стаття 192. Дисциплінарні стягнення
  За вчинення дисциплінарного проступку, тобто невиконання або неналежне виконання працівником з його вини біля-дені на нього трудових обов'язків, роботодавець має право застосувати такі дисциплінарні стягнення: 1) зауваження; 2) догана; 3) звільнення з відповідних підстав. Федеральними законами, статутами і положеннями про дисципліну (частина п'ята статті 189 цього
© 2014-2022  yport.inf.ua