Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відпові-дальності керівника організації, керівника струк-турне підрозділи організації, їх заступників з вимогами представницького органу працівників

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний розглянути заяву представницького органу працівників про порушення керівником організації, керів-водієм структурного підрозділу організації, їх заступниками трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов колективного договору, угоди і повідомити про результати його розгляду в представницький орган працівників.
У разі коли факт порушення підтвердився, роботодавець зобов'язаний застосувати до керівника організації, керівнику струк-турне підрозділи організації, їх заступникам дисциплінарне стягнення аж до звільнення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відпові-дальності керівника організації, керівника струк-турне підрозділи організації, їх заступників з вимогами представницького органу працівників "
 1. Додаток 6 Повідомлення про засідання дисциплінарного комітету заявника про дисциплінарне порушення
  (приблизний зразок) Керівнику члена СРО Відповідно до п. 4 ст. 37 Кодексу заходів дисциплінарного впливу Дисциплінарний комітет сповіщає Вас про те, що розгляд заяви вашої організації з проханням про притягнення до дисциплінарної відповідальності члена СРО та пояснень особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, відбуватиметься на засіданні Дисциплінарного комітету,
 2. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  Коментар до статті 1. Стаття 370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником.
 3. Додаток 4 Запит пояснень у особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  (приблизний зразок) Керівнику члена СРО У зв'язку з надходженням до Дисциплінарного комітету СРО заяви К. про вчинення членом СРО дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 59 Кодексу заходів дисциплінарного впливу, сповіщаю Вас про порушення дисциплінарного провадження стосовно Вашої організації і прошу надати до Дисциплінарного комітету пояснення по фактах, зазначеним у
 4. Стаття 17. Обставини, які обтяжують відповідальність
  Обтяжуючими відповідальність обставинами є: 1) заподіяння дисциплінарним порушенням збитків членам Організації чи іншим особам; 2) вчинення членом Організації декількох дисциплінарних порушень; 3) перешкоджання здійсненню дисциплінарного провадження Дисциплінарним комітетом; 4) повідомлення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, погроз на адресу членів
 5. Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
  Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному взи-Скан, то він вважається не мав дисциплінарного стягнення. Роботодавець до закінчення року з дня застосування дисциплінарного стягнення має право зняти його з працівника за власною ініціативою, прохання самого працівника, клопотанням його безпосереднього керівника або
 6. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  1. Дія коментованої статті поширюється на керівників організації в цілому, а також на керівників будь-яких структурних підрозділів та їх заступників. До структурним підрозділам з метою застосування трудового законодавства ставляться як відокремлені підрозділи юридичної особи, створені у відповідності з ГК (філії та представництва), так і будь-які інші відокремлені
 7. Стаття 26. Обставини, що виключають провадження у справі про дисциплінарне порушення
  Виробництво у справі про дисциплінарне порушення підлягає припиненню за наявності таких обставин: 1) закінчення строків, передбачених цим Кодексом; 2) ліквідація організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) припинення членства в Організації члена, залученого до дисциплінарної
 8. Стаття 47. Рекомендації Дисциплінарного комітету
  Дисциплінарний комітет після винесення рішення по справі має право направити члену Організації, залученому до дисциплінарної відповідальності, рекомендації з усунення наслідків дисциплінарного порушення, а також причин і умов, що викликали його
 9. 1. Дисциплінарна відповідальність.
  Дисциплінарна відповідальність передбачає накладення заходів за дисциплінарні проступки на робітників і службовців адміністрацією підприємств, установ, організацій. Залучення до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися роботодавцем згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Процедура застосування дисциплінарних стягнень визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку в
 10. Стаття 276. Робота керівника організації за сумісництвом
  Керівник організації може працювати за сумісництвом у іншого роботодавця тільки з дозволу уповноваженого ор-гана юридичної особи або власника майна організації, або уповноваженого власником особи (органу). (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Керівник організації не може входити до складу органів, які здійснюють функції нагляду і контролю у даній
 11. Стаття 48. Оскарження рішень Дисциплінарного комітету
  1. Член Організації, притягнутий до дисциплінарної відповідальності, має право оскаржити рішення Дисциплінарного комітету в Раду директорів протягом десяти днів з дня отримання копії виписки з протоколу засідання Дисциплінарного комітету. 2. Скарга на рішення Дисциплінарного комітету подається до Ради директорів, який зажадає матеріали справи з Дисциплінарного
 12. Стаття 58. Припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  Дисциплінарний комітет приймає рішення про припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення у випадках: 1) внесення змін та доповнень до цього Кодексу, які скасовують дисциплінарну відповідальність за відповідне діяння, 2) ліквідації організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) виключення члена Організації; 4) скасування
 13. Стаття 280. Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації
  Коментар до статті Кодекс передбачає можливість дострокового припинення трудового договору керівником організації за власним бажанням. При цьому друга сторона - власник майна організації, його представник повинні бути сповіщені в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. У тих організаціях, де керівник обирається загальними зборами учасників (членів), яка не
 14. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Стаття 212 ТК зобов'язує роботодавця: а) забезпечувати безперешкодний допуск посадових осіб органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці з метою перевірки умов і охорони праці в організації, розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; б) виконувати приписи посадових осіб органів
 15. 7. Правила дисциплінарного провадження, спрямовані на захист прав заявника та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  Дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій встановлено право заявників та представників члена СРО, який притягається до дисциплінарної відповідальності, заявляти відводи членам дисциплінарного комітету, який розглядає справу про дисциплінарне порушення (далі - відводи). Встановлено, що члени дисциплінарного комітету вправі заявити самовідвід у випадках, встановлених дисциплінарними
 16. Стаття 280. Дострокове розірвання трудового дого-злодія з ініціативи керівника організації
  Керівник організації має право достроково розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця (власника майна організації, його представника) у письмовій формі не пізніше ніж за один
© 2014-2022  yport.inf.ua