Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 195.1. Поняття кваліфікації працівника, професії-сионального стандарту

(введена Федеральним законом від 03.12.2012 N 236-ФЗ)
Кваліфікація працівника - рівень знань, умінь, професійних навичок і досвіду роботи працівника.
Професійний стандарт - характеристика кваліфікації, необхідної працівникові для здійснення певного виду професійної діяльності.
Порядок розробки, затвердження та застосування професійних стандартів, а також встановлення тотожності наймену-ваний посад, професій і спеціальностей, що містяться в єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій робітників, єдиному кваліфікаційному довіднику посад керівників, фахівців і службовців, найменуваннями посад, професій і спеціальностей, що містяться в професійних стандартах, встановлюється Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 195.1. Поняття кваліфікації працівника, професії-сионального стандарту "
 1. Стаття 198. Учнівський договір
  Роботодавець - юридична особа (організація) має право укладати з особою, що шукають роботу, учнівський договір на професійних навчання, а з працівником цієї організації - учнівський договір на професійне навчання або перенавчання без відриву або з відривом від роботи. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Учнівський договір з працівником даної організації є
 2. Стаття 60.9. Обов'язки адміністрацій організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт
  1. Адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забезпечують їх залучення до тру-ду з урахуванням стану здоров'я та професійної підготовки, отримання ними початкової професійної освіти або професійної підготовки. 2. Адміністраціям організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забороняється звільняти їх з роботи, за
 3. Стаття 141. Організація навчально-виховного процесу
  1. З метою виправлення засуджених до позбавлення волі та підготовки їх до самостійного життя організується єдиний навчально-виховний процес, спрямований на формування у засуджених законослухняної поведінки, сумлінного ставлення до праці та навчання, отримання початкової професійної освіти, професійної підготовки, підвищення освітнього і культурного рівня. 2. Загальне
 4. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професії-сій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово від-присутність працівника без звільнення від роботи, визна-діленої трудовим договором
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні зобов'язане-стей тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором, працівнику провадиться доп-лата. Розмір доплати встановлюється за згодою сторін трудового договору з урахуванням змісту і
 5. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються роботодавцем для підвищення кваліфікації
  1. Відповідно до коментованої статті при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від основної роботи за ними зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток. Працівникам, направленим для підвищення кваліфікації з відривом від роботи в іншу місцевість, крім цього відшкодовуються витрати на відрядження в тому ж порядку і розмірах, що і для осіб, які направляються у службові
 6. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, на-правляться роботодавцем для підвищення кваліфікації
  При направленні роботодавцем працівника для підвищення кваліфікації з відривом від роботи за ним зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата за основним місцем роботи. Працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від роботи в іншу місцевість, проводиться оплата витрат на відрядження в порядку і розмірах, які передбачені для осіб, які направляються у службові
 7. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються роботодавцем для підвищення кваліфікації
  Коментар до статті 1. У ст. 187 маються на увазі випадки направлення працівників для підвищення кваліфікації з відривом від основної роботи. Мається на увазі, що трудовий договір з працівником не припиняється і по завершенні навчання він повернеться до місця основної роботи. Відповідно ст. 187 передбачає збереження (за час навчання) місця роботи (посади). При цьому не виключена можливість
 8. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  Основними напрямами державної політики в галузі охорони праці є: забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників; прийняття та реалізація федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів і інших норма-тивних правових актів суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці, а також федеральних цільових, відомчих цільових і
 9. Стаття 197. Право працівників на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
  Працівники мають право на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, включаючи навчання новим професіям і спеціальностям. Зазначене право реалізується шляхом укладення додаткового договору між працівником і
 10. Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При укладенні трудового договору в ньому за угодою сторін може бути передбачена умова про випробування працівника з метою перевірки його відповідності доручається. Відсутність в трудовому договорі умови про випробування означає, що працівник прийнятий на роботу без випробування. У разі коли ра-ботник фактично допущений до роботи без оформлення
 11. В. Н. Кудрявцев. Загальна теорія кваліфікації злочинів, 1972
  У світлі соціалістичної законності в монографії розглядаються актуальні проблеми, пов'язані з процесом кваліфікації злочинів шляхом застосування кримінально-правових норм. Автор формулює ряд правил, що відносяться до цих питань, приділяючи особливу увагу кваліфікації за сукупністю, випадкам конкуренції норм, зміни кваліфікації. Книга має практичне значення для працівників
 12. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати
 13. Стаття 143. Тарифні системи оплати праці
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Тарифні системи оплати праці - системи оплати праці, засновані на тарифній системі диференціації заробітної плати праців-ників різних категорій. Тарифна система диференціації заробітної плати працівників різних категорій включає в себе: тарифні ставки, оклади (посадові оклади), тарифну сітку і тарифні коефіцієнти. Тарифна
 14. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  1. Працівники, праця яких оплачується почасово, при виконанні декількох робіт різної кваліфікації у випадках, коли витрачений на виконання кожної з них час врахувати неможливо, мають право на оплату за всю виконану роботу за тарифною ставкою (окладом), встановленої для оплати роботи найбільш високої кваліфікації. 2. Робітники-відрядники при виконанні робіт різної кваліфікації
 15. Стаття 1187. Кваліфікація юридичних понять при визначенні права, що підлягає застосуванню
  1. При визначенні права, що підлягає застосуванню, тлумачення юридичних понять здійснюється відповідно до російського правом, якщо інше не передбачено законом. 2. Якщо при визначенні права, що підлягає застосуванню, юридичні поняття, потребують кваліфікації, не відомі російському праву або відомі в іншому словесному позначенні або з іншим змістом і не можуть бути визначені
 16. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  1. Зміст правовідносини, що виник на підставі учнівського договору, складають права та обов'язки його сторін, в тому числі обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання за одержуваної спеціальності, кваліфікації та право працівника їх придбати або обов'язки працівника пройти навчання і пропрацювати протягом строку, встановленого в учнівському договорі , і
 17. Стаття 412. Обов'язки сторін колективного трудового спору в ході страйку
  У період проведення страйку сторони колективного трудового спору зобов'язані продовжити дозвіл цього спору шляхом про-ведення переговорів. (В ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Роботодавець, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та орган, який очолює страйк, зобов'язані при-няти залежних від них заходів щодо забезпечення в період страйку громадського
© 2014-2022  yport.inf.ua