Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 199. Предмет першого читання проекту федераль-ного закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Положення пункту 1 статті 199 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
1. При розгляді Державною Думою проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в першому читанні обговорюється його концепція, прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації, в тому числі вказуються в федеральному законі про федеральний бюджет прогнозований обсяг валового внутрішнього продукту і рівень інфляції , покладені в основу формування основних характеристик федерального бюджету, і основні напрями бюджетної політики Російської Федерації та основні напрямки податкової політики Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
2. Предметом розгляду проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий пери-од в першому читанні є основні характеристики федерального бюджету, до яких відносяться:
прогнозований в черговому фінансовому році і плановому періоді загальний обсяг доходів з виділенням прогнозованого обсягу додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету;
(в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
додаток до федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, що встановлює нормативи розподілу доходів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плано-вий період у разі, якщо вони не затверджені цим Кодексом;
загальний обсяг видатків у черговому фінансовому році і плановому періоді;
умовно затверджувані видатки в обсязі не менше 2,5 відсотка загального обсягу витрат федерального бюджету на перший рік планового періоду і не менше 5 відсотків загального обсягу витрат федерального бюджету на другий рік планового періоду;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 25.12.2012 N 268-ФЗ;
Положення абзацу сьомого пункту 2 статті 199 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до право-відносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Верхня межа державного внутрішнього боргу Російської Федерації на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим-вим роком і кожним роком планового періоду, і верхня межа державного зовнішнього боргу Російської Федерації на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
нормативна величина Резервного фонду в черговому фінансовому році і плановому періоді;
дефіцит (профіцит) федерального бюджету.
При затвердженні основних характеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період вказуються прогнозований у відповідному фінансовому році обсяг валового внутрішнього продукту і рівень інфляції (споживчих цін) (грудень до грудня попереднього року).
3. Загальний обсяг видатків федерального бюджету в черговому фінансовому році і плановому періоді не може перевищувати суми доходів федерального бюджету (без урахування додаткових нафтогазових доходів) та розрахункового (при базовій ціні на нафту) дефіциту федерального бюджету, що не перевищує 1 відсоток прогнозованого на черговий фінансовий рік і плановий період обсягу валового внутрішнього продукту, зазначеного у федеральному законі про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, з урахуванням пунктів 4, 5 і 6 цієї статті та абзацу дев'ятнадцятого пункту 3 статті 179.4 цього Кодексу.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
4. Після досягнення нормативної величини Резервного фонду загальний обсяг витрат федерального бюджету може бути збіль-чен на суму, що становить не більше 50 відсотків додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету з їх спрямуванням на фінансове забезпечення інфраструктурних та інших пріоритетних проектів з обмеженим терміном їх реалізації, з одночасним зменшенням на зазначену суму обсягу додаткових нафтогазових доходів, що перераховуються до Фонду національного добробуту ня.
Бюджетні асигнування на здійснення інфраструктурних та інших пріоритетних проектів з обмеженим терміном їх реалі-зації за рахунок додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету підлягають затвердженню федеральним законом про федеральний бюджет.
(П. 4 введений Федеральним законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
5. Загальний обсяг видатків на черговий фінансовий рік не може бути зменшений щодо загального обсягу видатків без урахування умовно затверджених видатків, затвердженого на відповідний фінансовий рік федеральним законом про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період.
Загальний обсяг видатків на перший рік планового періоду без урахування умовно затверджених витрат у розмірі 2,5 відсотка загального обсягу видатків не може бути зменшений щодо загального обсягу видатків без урахування умовно затверджених видатків, затверджений-ного на відповідний фінансовий рік федеральним законом про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий пери-од.
Фінансове забезпечення перевищення загального обсягу видатків, затвердженого на відповідний рік, над загальним обсягом рас-ходів, визначеним згідно з вимогами пункту 3 цієї статті, здійснюється за рахунок скорочення додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, що підлягають перерахуванню у Резервний фонд або в Фонд національного добробуту, або за рахунок коштів Резервного фонду, що спрямовуються на покриття дефіциту федерального бюджету.
(П. 5 введений Федеральним законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
6. Загальний обсяг видатків федерального бюджету на черговий фінансовий рік і перший рік планового періоду, визначений відповідно до вимог пункту 5 цієї статті, підлягає збільшенню (зменшенню) на обсяг збільшення (зменшення) порівняно із затвердженим федеральним законом про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду в обсязі прогнозованих доходів федерального бюджету, зазначених в абзацах другому - шістнадцятому пункту 3 статті 179.4 цього Кодексу, а також витрат федерального бюджету, що здійснюються відповідно до аб-Зацем восьмим статті 35 цього Кодексу, передбачених федеральним законом про федеральному бюджеті.
(П. 6 введений Федеральним законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
Положення статті 200 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 199. Предмет першого читання проекту федераль-ного закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період "
 1. Стаття 208. Розгляд федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Радою Федерації
  предмет його схвалення в цілому. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Схвалений Радою Федерації федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період протягом п'яти днів з дня схвалення направляється Президентові Російської Федерації для підписання і оприлюднення. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 3. У разі відхилення
 2. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  читаннях: 1) у першому читанні обговорюється його концепція, а також основні характеристики федерального бюджету: доходи федерального бюджету, дефіцит федерального бюджету і джерела його покриття, загальний обсяг витрат федерального бюджету на черговий фінансовий рік; 2) у другому читанні затверджуються витрати федерального бюджету за розділами функціональної класифікації видатків бюджетів РФ і
 3. 24. Складання проектів бюджетів
  проектів бюджетів є виключною прерогативою Уряду РФ, відповідних органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів РФ, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень (ст. 171 БК РФ). Складання проектів бюджетів передує робота з розробки
 4. Стаття 195. Розподіл функцій з розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі
  проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період до Комітету по бюджету і за пропозицією Комітету з бюджету визначає профільні комітети Державної Думи, відповідальні за розгляд окремих розділів, підрозділів і державних програм Російської Федерації (далі - профільні комітети). (Частина друга в ред. Федерального закону від
 5. Розділ 6. Стадія розгляду і затвердження проекту бюджету
  статтям і видам витрат; розподіл між суб'єктами РФ міжбюджетних трансфертів; програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів; програму державних внутрішніх запозичень РФ; програму державних зовнішніх запозичень РФ; програму державних гарантій РФ в російських рублях; програму державних гарантій РФ в іноземній
 6. Стаття 169. Загальні положення
  проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до положень цього Кодексу. Проект бюджету суб'єкта Російської Федерації і проекти бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів складаються у порядку, встановленому вищим виконавчим органом державної
 7. Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і передачі його в погоджувальну комісію протягом 10 днів зазначена комісія розробляє варіант основних ха-рактеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період. (п. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Рішення погоджувальної комісії приймається
 8. Стаття 145. Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів
  статтями 146 і 147 цього Кодексу. 5. У Державній Думі проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації протягом трьох днів направляються Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи Прези-денту Російської Федерації, до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи, в комітети
 9. Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду
  федераль-ного бюджету та коштів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, включаючи використання наданих із зазначених бюджетів субвенцій, міжбюджетних субсидій, інших субсидій і бюджетних кредитів. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду здійснює контроль за виконанням органами державного
 10. Стаття 194. Прийняття до розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період Державною Думою
  проект представляється Президенту Російської Федерації. 2. Протягом доби з дня внесення проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період до Державної Думи Рада Державної Думи або в період парламентських канікул Голова Державної Ду-ми направляє його в комітет Державної Думи, відповідальний за розгляд бюджету (далі
 11. Стаття 174.1 . Прогнозування доходів бюджету
  проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської Федерації, законів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних утворень, що встановлюють неподаткові доходи бюджетів бюджетної системи
 12. 52. Стадія розгляду і затвердження проектів бюджетів.
  статтями 105 і 107 Конституції РФ підлягає обов'язковому розгляду Радою Федерації і Президентом РФ. У разі неприйняття проекту Федерального закону "Про Федеральному бюджеті на конкретний рік" до 1 січня конкретного року федеральні органи виконавчої влади мають право виробляти витрачання бюджетних коштів за відповідними розділами витрат, підрозділами, видами і предметним статтями
 13. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
    проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів - законом суб'єктів-та Російської Федерації відповідно до
 14. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
    проекту закону чи підзаконного акта про бюджет на черговий фінансовий рік. Черговий фінансовий рік - це рік, наступний за поточним фінансовим роком. Плановий період - два фінансові роки, наступних за поточним фінансовим роком, другий і третій роки з бюджетної "трилітки". Так, наприклад, в 2010 році - звітний фінансовий рік (2009 р.), поточний фінансовий рік (2010 р.), черговий фінансовий
 15. Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів
    проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період. 3. Внесення змін до законодавства Російської Федерації про федеральних податки і збори, що передбачають їх вступле-ня чинності протягом поточного фінансового року та призводять до зміни доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федеративної-ції, допускається тільки у разі внесення
 16. Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету
    проектом закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган представляються: основні напрями бюджетної та податкової політики; попередні підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за минулий період поточного фінансовим-вого року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за поточний фінансовий рік; прогноз
 17. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
    федерального бюджету затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період і визначається як різниця між загальним обсягом витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
 18. Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)
    проектів бюджетів, внесених до законодавчих (перед-ставітельние) органи державної влади (представницькі органи муніципальних утворень), процедур розгляду та прийняття-ку рішень по проектах бюджетів, у тому числі з питань, що викликають розбіжності або всередині законодавчого (представницькому-го) органу державної влади (представницького органу муніципального утворення),
 19. Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
    проекті федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і затверджується при розгляді проекту зазначеного федерального закону у другому читанні. При цьому допускається твердження не розподіленого між суб'єктами Російської Федерації субвенції в обсязі, що не перевищує 5 відсотків загального обсягу відповідної субвенції, яка може бути розподілена
© 2014-2022  yport.inf.ua