Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають рассле-нання та обліку

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Розслідуванню і обліку згідно з цією главою підлягають нещасні випадки, що сталися з працівниками та іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності роботодавця (у тому числі з особами, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань), при виконанні ними трудових обов'язків або виконанні якої-небудь роботи за дорученням роботодавця (його представника), а також при здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або здійснюються в його інтересах.
До осіб, які беруть участь у виробничій діяльності роботодавця, крім працівників, які виконуватимуть свої обов'язки за трудовим договором, зокрема, відносяться:
працівники та інші особи, які проходять професійне навчання або перенавчання відповідно до учнівським догово- ром;
студенти та учні освітніх закладів усіх типів, які проходять виробничу практику;
особи, які страждають психічними розладами, які беруть участь у продуктивній праці на лікувально-виробничих підпри-ятиях в порядку трудової терапії відповідно до медичних рекомендацій;
особи, засуджені до позбавлення волі і привертаються до праці;
особи, які залучаються в установленому порядку до виконання суспільно-корисних робіт ;
члени виробничих кооперативів та члени селянських (фермерських) господарств, що приймають особисту трудову участь в їх діяльності.
Розслідуванню в установленому порядку як нещасні випадки підлягають події, в результаті яких потерпілими були по-лучени: тілесні ушкодження (травми), у тому числі нанесення іншою особою; тепловий удар; опік; обмороження; утоплення; вражений-ня електричним струмом, блискавкою, випромінюванням; укуси та інші тілесні ушкодження, завдані тваринами і комахами; пошкоджень дення внаслідок вибухів, аварій, руйнування будівель, споруд і конструкцій, стихійних лих та інших надзвичайних обставин, інші ушкодження здоров'я, зумовлені впливом зовнішніх факторів, які потягли за собою необхідність переведення по-страждали на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ними працездатності або смерть потерпілих, якщо зазначені події сталися:
протягом робочого часу на території роботодавця або в іншому місці виконання роботи, в тому числі під час встановлено-них перерв, а також протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва і одягу, виконання інших передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку дій перед початком і після закінчення роботи, або при виконанні роботи за межами встановленої для працівника тривалості робочого часу, у вихідні, святкові та неробочі дні;
час прямування до місця виконання роботи або з роботи на транспортному засобі, наданому роботодавцем (його пред-ставники), або на особистому транспортному засобі в разі використання особистого транспортного засобу в виробничих (служеб-них) цілях за розпорядженням роботодавця (його представника) або за угодою сторін трудового договору;
під час прямування до місця службового відрядження і назад, під час службових поїздок на громадському або службовому транс-порте, а також при перевезенні за розпорядженням роботодавця (його представника) до місцем виконання роботи (доручення) і назад, у тому числі пішки;
при проходженні на транспортному засобі в якості наступника під час міжзмінного відпочинку (водій-змінник на транспорт-ном засобі, провідник або механік рефрижераторної секції в поїзді, член бригади поштового вагона та інші);
при роботі вахтовим методом під час міжзмінного відпочинку, а також при знаходженні на судні (повітряному, морському, річковому) у вільний від вахти і суднових робіт час ;
при здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або здійснюються в його інтересах, в тому числі дій, спрямованих на запобігання катастрофи, аварії або нещасного випадку.
Розслідуванню в установленому порядку як нещасні випадки підлягають також події, зазначені у частині третій цієї статті, якщо вони сталися з особами, залученими в установленому порядку до участі в роботах по запобіганню катастрофи, аварії чи інших надзвичайних обставин або в роботах з ліквідації їх наслідків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають рассле-нання і обліку "
 1. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  Коментар до статті Встановлюючи обов'язки роботодавця при нещасному випадку, коментована стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкому
 2. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  Коментар до статті 228.В коментованій статті передбачено єдиний порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок із смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на
 3. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 4. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті Стаття, що передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець
 5. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  1. Коментована стаття детально регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадку, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок привів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки в
 6. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  Коментар до статті 230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про
 7. Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку
  Коментар до статті 1. Розслідування нещасних випадків на виробництві є одним з основних напрямів державної політики в галузі охорони праці. Результати розслідування, оформлені відповідно до вимог законодавства, є підставою для захисту законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві, а також членів їх сімей на основі
 8. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  1. Коментована стаття присвячена груповим нещасним випадкам (дві особи і більше), важких нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельним результатом, а також випадкам гострого отруєння. 2. Про нещасний випадок з числом потерпілих дві людини і більше (далі - груповий нещасний випадок), нещасний випадок, в результаті якого постраждали було отримано ушкодження здоров'я,
 9. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 10. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  1. У коментованій статті визначається порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або
 11. Стаття 229.3 . Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  Коментар до статті 229.Незавісімо від терміну давності нещасного випадку коментована стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні
© 2014-2022  yport.inf.ua