Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасний випад-стном випадку

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При нещасних випадках, зазначених у статті 227 цього Кодексу , роботодавець (його представник) зобов'язаний:
негайно організувати першу допомогу потерпілому і при необхідності доставку його в медичну організацію;
вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної чи іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих-щих чинників на інших осіб;
зберегти до початку розслідування нещасного випадку обстановку, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не веде до катастрофи, аварії або виникнення інших надзвичайних обставин, а у разі немож-ливості її збереження - зафіксувати обстановку (скласти схеми, провести фотографування або відеозйомку, дру-Гії заходи);
негайно проінформувати про нещасний випадок органи та організації, зазначені у цьому Кодексі, інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації, а про важкий нещасний випадок або нещасний випадок із смертель-ним результатом - також родичів потерпілого;
вжити інших необхідних заходів щодо організації та забезпечення належного та своєчасного розслідування нещасного випадку та оформлення матеріалів розслідування відповідно з цією главою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасний випад-стном випадку "
 1. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому , а тільки про важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом. Крім того, з тексту ст. 228 випливає, що
 2. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  обов'язки роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення
 3. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття детально регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадку, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок призвів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки до медустанови, б)
 4. Стаття 1461. Службова топологія
  обов'язків або конкретного завдання роботодавця, визнається службової топологією. 2. Право авторства на службову топологію належить працівнику. 3. Виключне право на службову топологію належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником не передбачено інше. 4. Якщо виключне право на топологію належить роботодавцю або передано їм третій особі, працівник
 5. Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закін-ванні учнівства
  роботодавцем, за договором з яким вони про-ходили навчання, випробувальний термін не встановлюється. У разі, якщо учень після закінчення учнівства без поважних причин не виконує свої зобов'язання за договором, у тому числі не приступає до роботи, він на вимогу роботодавця повертає йому отриману за час учнівства стипендію, а також віз-міщан інші понесені роботодавцем
 6. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  стаття покладає обов'язок щодо встановлення розміру збитку і причин його виникнення на роботодавця, а також наказує дотриматися при цьому певну процедуру. По-перше, ще до ухвалення рішення про відшкодування збитку роботодавець зобов'язаний провести перевірку. З цією метою наказом роботодавця може бути створена спеціальна комісія, до складу якої включаються відповідні фахівці з
 7. Стаття 1470. Службовий секрет виробництва
  обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий секрет виробництва), належить роботодавцю. 2. Громадянин, якому у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця став відомий секрет виробництва, зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманих відомостей до припинення дії виключного права на секрет
 8. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні ними захисту своїх трудових прав випливає з трудових правовідносин, що виникають між працівником і роботодавцем. 2. У разі, якщо в період самозахисту працівника на нього чиниться психологічний тиск або він піддається загрозам з боку керівника, інших посадових осіб організації по залученню його до дисциплінарної чи іншої
 9. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  зобов'язаний відшкодувати роботодавцю заподіяну йому пряму дійсну шкоду. Неодержані доходи (упущена вигода) стягненню з працівника не підлягають. Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення со-стояння зазначеного майна (у тому числі майна третіх осіб, що знаходиться у роботодавця, якщо роботодавець несе
 10. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  обов'язки його сторін, в тому числі обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання за одержуваної спеціальності, кваліфікації та право працівника їх придбати або обов'язки працівника пройти навчання і пропрацювати протягом строку, встановленого в учнівському договорі, і відповідно право роботодавця вимагати виконання цього обов'язку. Саме обов'язок роботодавця
 11. Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
  роботодавець має право з урахуванням конкретних обставин заподіяння шкоди відмовитися повністю або частково від його стягнення. Така відмова допустимо незалежно від того, чи несе працівник обмежену матеріальну відповідальність або повну, а також незалежно від форми власності організації. Прийняття такого рішення - суб'єктивне право роботодавця. Водночас власник майна
 12. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  стаття, на відміну від вказаної загальної норми, встановлює виняток із загального правила, оскільки робота спортсмена і тренера за сумісництвом можлива в іншого роботодавця (а не інших) тільки з дозволу роботодавця за основним місцем роботи. 2. Частина 2 коментованої статті встановлює винятковий порядок отримання спортсменом дозволу на роботу за сумісництвом у випадках,
 13. Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб
  стаття вперше встановлює обов'язок індивідуального підприємця вести трудові книжки на кожного працівника в порядку, встановленому ТК та іншими нормативними правовими актами РФ. У колишній редакції цієї статті така обов'язок не передбачалася, що створювало певні проблеми, пов'язані з доведенням існування трудових відносин. Трудова книжка встановленого зразка
© 2014-2022  yport.inf.ua