Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні слу-чаях

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При груповому нещасному випадку (дві особи і більше), важкому нещасний випадок або нещасний випадок із смертельним ис-ходом роботодавець (його представник) протягом доби зобов'язаний надіслати повідомлення за встановленою формою:
до відповідного територіального органу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення фе-дерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
в прокуратуру з місця події нещасного випадку;
до органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації і (або) орган місцевого самоврядування за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи як індивідуального підприємця;
роботодавцю, який направив працівника, з яким стався нещасний випадок;
до територіального органу відповідного федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний кон-троль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, якщо нещасний випадок стався в організації або на об'єкті, підконтрольних цьому органу;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
до виконавчого органу страховика з питань обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за місцем реєстрації роботодавця як страхувальника).
При груповому нещасному випадку, важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом роботодавець (його представник) протягом доби також зобов'язаний надіслати повідомлення за встановленою формою у відповідне територіальне об'єд-нання організацій профспілок.
Про нещасний випадок, що сталося на що перебуває у плаванні судні (незалежно від його відомчої (галузевої) принадлеж-ності), капітан судна негайно зобов'язаний повідомити роботодавця (судновласнику), а якщо судно знаходиться в закордонному плаванні - також у відповідне консульство Російської Федерації.
Роботодавець (судновласник) при отриманні повідомлення про подію на судні груповому нещасному випадку, важкому несчаст-ном випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом протягом доби зобов'язаний надіслати повідомлення за встановленою формою у:
відповідний територіальний орган федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення Феде-рального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
відповідну прокуратуру за місцем реєстрації судна;
відповідні федеральні органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення федерального державного нагляду в галузі використання атомної енергії та державного нагляду в галузі радіаційної безпеки, якщо нещасний випадок стався на ядерній енергетичній установці судна або під час перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних речовин і від-ходів;
(в ред. Федерального закону від 18.07. 2011 N 242-ФЗ)
відповідне територіальне об'єднання організацій профспілок;
виконавчий орган страховика з питань обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за місцем реєстрації роботодавця як страхувальника).
Про нещасні випадки, які по закінченні часу перейшли в категорію тяжких нещасних випадків або нещасних випадків зі смертельним результатом, роботодавець (його представник) протягом трьох діб після отримання відомостей про це спрямовує повідомлення за встановленою формою у відповідні територіальний орган федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, територіальне об'єднання організацій профспілок і територіальний орган відпо-вующего федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, якщо нещасний випадок стався в організації або на об'єкті, підконтрольних цьому органу, а про страхові випадки - до виконавчого органу страховика (за місцем реєстрації роботодавця як страхувальника).
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Про випадки гострого отруєння роботодавець (його представник) повідомляє у відповідний орган федерального органу виконавчої тельной влади, що здійснює функції по федеральному державному санітарно-епідеміологічному нагляду.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні слу-чаях"
 1. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  228.В коментованій статті передбачено єдиний порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на судні, що перебуває в
 2. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  стаття присвячена груповим нещасним випадкам (дві особи і більше), важких нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельним результатом, а також випадкам гострого отруєння. 2. Про нещасний випадок з числом потерпілих дві людини і більше (далі - груповий нещасний випадок), нещасний випадок, в результаті якого постраждали було отримано ушкодження здоров'я, віднесене відповідно
 3. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н -1) ПС (акт цієї форми складається при
 4. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець зобов'язаний зберігати зазначений акт в своєї
 5. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування визначається головою комісії (державним
 6. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкий нещасний випадок або нещасний випадок із смертельним результатом. Крім того, з тексту ст. 228 випливає, що
 7. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття детально регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадок, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок призвів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки до медустанови; б)
 8. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  228, 228.1 ТК. 2. Державний інспектор праці проводить розслідування або додаткове розслідування також у випадках надходження від роботодавця (його представника) повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві або іншої інформації, що свідчить про порушення встановленого порядку розслідування (відсутність своєчасного повідомлення про важкий або смертельному нещасному
 9. Стаття 117. Наслідки відмови від прийняття судової повістки чи іншого судового повідомлення
  сповіщення виражається не тільки в діях адресата (іншої особи, якій можуть бути вручені сповіщення), що перешкоджають її врученню, а й незгоді вказаних осіб розписатися в її отриманні, а одно повідомити відомості, що підтверджують прийняття сповіщення, спрямованого з використанням телефонного чи іншого зв'язку. Таким чином, судова повістка або інше повідомлення не можуть вважатися прийнятими
 10. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи , яка була на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості
 11. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представите-лем) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку та складанні відповідного акту, незгоди потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), а при нещасних випадках зі смертельним результатом - осіб, з -що стояли на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або осіб,
 12. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин , здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень розслідування має
 13. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять
© 2014-2022  yport.inf.ua