Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Розбіжності з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представите-лем) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку та складанні відповідного акту, незгоди потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), а при нещасних випадках зі смертельним результатом - осіб, со-що стояли на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або осіб, які перебували з ним у близькій спорідненості чи властивості (їх за-кінного представника або іншої довіреної особи), із змістом акта про нещасний випадок розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодав-ства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, та його територіальними органами, рішення яких можуть бути оскаржені до суду. У цих випадках подання скарги не є підставою для невиконання роботодавцем (його представите-лем) рішень державного інспектора праці.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків"
 1. Стаття 231 . Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  Коментар до статті Розбіжності, які виникали з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду та
 2. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  1. У випадках розбіжностей, що виникли між членами комісії в ході розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої думки, яке
 3. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  Коментар до статті 230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про
 4. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті Стаття, що передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець
 5. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  Коментар до статті Встановлюючи обов'язки роботодавця при нещасному випадку, коментована стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкому
 6. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів , які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 7. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  Коментар до статті 228.В коментованій статті передбачено єдиний порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на
 8. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 9. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  1. У коментованій статті визначається порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або
 10. Стаття 228 . Обов'язки роботодавця при нещасний випад-стном випадку
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При нещасних випадках, зазначених у статті 227 цього Кодексу, роботодавець (його представник) зобов'язаний: негайно організувати першу допомогу потерпілому і при необхідності доставку його в медичну організацію; вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної чи іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих-щих
 11. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  Коментар до статті 229.Незавісімо від терміну давності нещасного випадку коментована стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні
 12. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Державний інспектор праці при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звертання-ня потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості чи властивості (їх законного
 13. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  1. Коментована стаття детально регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадку, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок призвів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки в
 14. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Кожен оформлений в установленому порядку нещасний випадок на виробництві реєструється роботодавцем (його пред-ставники), здійснює відповідно до рішення комісії (у передбачених цим Кодексом випадках державного інспектора праці, самостійно проводив розслідування нещасного випадку на виробництві) його
 15. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  1. Роботодавець зобов'язаний забезпечити розслідування комісією причин і обставин нещасного випадку протягом трьох днів. Разом з тим в коментованій статті передбачено й інші строки. Зокрема, при нещасному випадку зі смертельним результатом встановлений термін розслідування 15 днів. Положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях,
© 2014-2022  yport.inf.ua