Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Кожен оформлений в установленому порядку нещасний випадок на виробництві реєструється роботодавцем (його пред-ставники), що здійснює відповідно до рішення комісії (у передбачених цим Кодексом випадках державного інспектора праці, самостійно проводив розслідування нещасного випадку на виробництві) його облік , в журналі реєстрації нещасних випадків на виробництві за встановленою формою.
Один примірник акта про розслідування групового нещасного випадку на виробництві, важкого нещасного випадку на виробництві, нещасного випадку на виробництві зі смертельним результатом разом з копіями матеріалів розслідування, включаючи копії актів про нещасний випадок на виробництві на кожного потерпілого, головою комісії (у передбачених цим Кодексом випад-ях державним інспектором праці, самостійно проводила розслідування нещасного випадку) в триденний термін після подання роботодавцю направляється до прокуратури, в яку повідомлялося про даний нещасному випадку. Другий примірник вказаний-ного акта разом з матеріалами розслідування зберігається протягом 45 років роботодавцем, у якого стався цей нещасний слу-чай. Копії зазначеного акта разом з копіями матеріалів розслідування направляються: у відповідну державну інспекцію праці та територіальний орган відповідного федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний кон-троль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, - з нещасних випадків на виробництві, що стався в організаціях або на об'єк-єктах, підконтрольних цьому органу, а при страховому випадку - також у виконавчий орган страховика (за місцем реєстрації работо-дателя як страхувальника).
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Копії актів про розслідування нещасних випадків на виробництві (в тому числі групових), в результаті яких одна або кілька постраждалих отримали важкі ушкодження здоров'я, або нещасних випадків на виробництві (у тому числі групових), за-Конча смертю, разом з копіями актів про нещасний випадок на виробництві на кожного потерпілого направляються председате-лем комісії (у передбачених цим Кодексом випадках державним інспектором праці, самостійно проводив рас-проходження нещасного випадку на виробництві) у федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення Феде-рального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, і відповідне територіальне об'єднання організацій професійних спілок для аналізу стану і при-чин виробничого травматизму в Російській Федерації та розробки пропозицій щодо його профілактики.
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242 -ФЗ)
По закінченні періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець (його представник) зобов'язаний направити до відповідних державну інспекцію праці, а в необхідних випадках - до територіального органу відповідного федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, повідомлення за встановленою формою про наслідки нещасного випадку на виробництві та заходи, вжиті з метою попередження нещасних випадків на виробництві.
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві"
 1. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  Коментар до статті 230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про
 2. Криміналістична реєстрація
  Криміналістична реєстрація - галузь криміналістичної техніки, що вивчає ознаки об'єктів і розробляє систему наукових положень і технічних засобів для обліку, накопичення та організованого використання інформації про об'єкти, що потрапляють в сферу судочинства, з метою розслідування та попередження
 3. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  Коментар до статті 228.В коментованій статті передбачено єдиний порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на
 4. Стаття 551. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість
  1. Перехід права власності на нерухомість за договором продажу нерухомості до покупця підлягає державній реєстрації. 2. Виконання договору продажу нерухомості сторонами до державної реєстрації переходу права власності не є підставою для зміни їх відносин з третіми особами. 3. У разі, коли одна із сторін ухиляється від державної реєстрації
 5. Коментар до п. 3
  39. Згідно п. 7 Положення про військовий облік порядок організації військового обліку громадян, які мають військові звання офіцерів і перебувають в запасі Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та запасі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, визначається керівниками цих федеральних органів виконавчої влади. 40. Органи внутрішніх справ при реєстрації або зняття з
 6. Стаття 131. Державна реєстрація нерухомості
  Надалі до прийняття відповідних федеральних законів, заснованих на положеннях пункту 1 статті 131 Цивільного кодексу РФ, застосовується діючий порядок реєстрації прав на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти (пункт 1 статті 33 Федерального закону від 21.07.1997 N 122 - ФЗ). 1. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих
 7. Стаття 51. Державна реєстрація юридичних осіб
  (в ред. Федерального закону від 21.03 .2002 N 31-ФЗ) 1. Юридична особа підлягає державній реєстрації в уповноваженому державному органі в порядку, встановленому законом про державну реєстрацію юридичних осіб. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб, відкритий для загального ознайомлення. Відмова у державній реєстрації
 8. Стаття 14.19. Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції
  Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції при їх виробництві або обороті - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від сімдесяти тисяч до вісімдесяти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 9. Стаття 164. Державна реєстрація угод
  1. Операції з землею та іншим нерухомим майном підлягають державній реєстрації у випадках і в порядку, передбачених статтею 131 цього Кодексу та законом про реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. 2. Законом може бути встановлена державна реєстрація угод з рухомим майном певних
 10. Стаття 14.19. Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції
  Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції при їх виробництві або обороті - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати
 11. Порядок реєстрації прав спадкоємців на нерухоме майно при його розділі
  Порядок державної реєстрації прав спадкоємців на нерухоме майно після розділу спадкового майна залежить від того, передувала чи укладення угоди про розподіл така реєстрація права спільної власності спадкоємців на нерухоме майно. Якщо реєстрація права спільної власності спадкоємців була проведена до укладення угоди про розділ спадщини, то для
 12. Стаття 47. Реєстрація актів цивільного стану
  1. Державній реєстрації підлягають такі акти цивільного стану : 1) народження; 2) укладення шлюбу; 3) розірвання шлюбу; 4) усиновлення (удочеріння); 5) встановлення батьківства; 6) зміна імені; 7) смерть громадянина. 2. Реєстрація актів цивільного стану провадиться органами реєстрації актів громадянського стану шляхом внесення відповідних записів до книги
 13. Стаття 19.14. Порушення правил вилучення, виробництва, використання, обігу, отримання, обліку та зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або виробів, що їх містять
  Порушення встановлених правил вилучення, виробництва, використання, обігу (торгівлі, заставних операцій, операцій, що здійснюються банками з фізичними та юридичними особами), отримання, обліку та зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або виробів, що їх містять, а одно правил збору і здачі в державний фонд лому і відходів таких металів, каменів або виробів - тягне за собою накладення
 14. 12.7. Державна реєстрація нормативних правових актів
  Державна реєстрація нормативних правових актів здійснюється в наступному порядку: - для реєстрації нормативних правових актів необхідно підстава - наявність питань, які зачіпають права і законні інтереси громадян; - документи подаються для реєстрації до Міністерства юстиції РФ; - термін державної реєстрації - сім днів з дня отримання; - складається
 15. Стаття 1503. Порядок державної реєстрації товарного знака
  1. На підставі рішення про державну реєстрацію товарного знака (пункт 2 статті 1499) федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом місяця з дня отримання документа про сплату мита за державну реєстрацію товарного знака та за видачу свідоцтва на нього здійснює державну реєстрацію товарного знаку в Державному реєстрі
 16. Стаття 19.14. Порушення правил вилучення, виробництва, використання, обігу, отримання, обліку та зберігання дорогоцінних металів, перлів, дорогоцінних каменів або виробів, що їх містять
  (в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ) Порушення встановлених правил вилучення, виробництва, використання, обігу (торгівлі, перевезення, пересилання, заставних операцій, операцій, що здійснюються банками з фізичними та юридичними особами), отримання, обліку та зберігання дорогоцінних металів, перлів, дорогоцінних каменів або виробів, що їх містять, а одно правил збору і здачі в
 17. Стаття 1507. Реєстрація товарного знака в іноземних державах і міжнародна реєстрація товарного знака
  1. Російські юридичні особи та громадяни Російської Федерації має право зареєструвати товарний знак в іноземних державах або здійснити його міжнародну реєстрацію. 2. Заявка на міжнародну реєстрацію товарного знака подається через федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної
 18. Стаття 149. Завершення конкурсного виробництва
  1. Після розгляду арбітражним судом звіту конкурсного керуючого про результати проведення конкурсного виробництва арбітражний суд виносить ухвалу про завершення конкурсного виробництва, а у разі погашення вимог кредиторів відповідно до статті 125 цього Закону - визначення про припинення провадження у справі про банкрутство. Визначення про завершення
 19. Стаття 165. Наслідки недотримання нотаріальної форми угоди і вимоги про її реєстрацію
  1. Недотримання нотаріальної форми, а у випадках, встановлених законом, - вимоги про державну реєстрацію угоди тягне її недійсність. Така угода вважається незначною. 2. Якщо одна з сторін повністю або частково виконала угоду, що вимагає нотаріального посвідчення, а інша сторона ухиляється від такого посвідчення угоди, суд вправі на вимогу виконала угоду
© 2014-2022  yport.inf.ua