Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів рас-проходження нещасних випадків

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
По кожному нещасному випадку, кваліфікованому за результатами розслідування як нещасний випадок на виробництві та потягли за собою необхідність переведення потерпілого відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, на іншу роботу, втрату ним трудо-здатності на термін не менше одного дня або смерть потерпілого, оформляється акт про нещасний випадок на виробництві за установ-ленній формі у двох примірниках, які мають рівний юридичною силою, російською мовою або російською мовою і державною мовою республіки, що входить до складу Російської Федерації.
При груповому нещасному випадку на виробництві акт про нещасний випадок на виробництві складається на кожного пострадавше-го окремо.
При нещасному випадку на виробництві із застрахованим складається додатковий примірник акта про нещасний випадок на виробництві.
В акті про нещасний випадок на виробництві повинні бути докладно викладені обставини та причини нещасного випадку, а також зазначені особи, які допустили порушення вимог охорони праці. У разі встановлення факту грубої необережності застрахованої, сприяла виникненню шкоди або збільшенню шкоди, заподіяної його здоров'ю, в акті вказується ступінь провини застрахованого у відсотках, встановлена за результатами розслідування нещасного випадку на виробництві.
Після завершення розслідування акт про нещасний випадок на виробництві підписується всіма особами, які проводили розслідування при-вання, затверджується роботодавцем (його представником) і засвідчується печаткою.
Роботодавець (його представник) у триденний термін після завершення розслідування нещасного випадку на виробництві зобов'язаний видати один примірник затвердженого ним акта про нещасний випадок на виробництві потерпілому (його законному представнику чи іншому довіреній особі), а при нещасному випадку на виробництві зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загинув-шого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості чи властивості (їх законному представнику чи іншому довіреній особі), на їх вимогу. Другий примірник зазначеного акта разом з матеріалами розслідування зберігається протягом 45 років роботодавцем (його перед-ставників), що здійснює за рішенням комісії облік даного нещасного випадку на виробництві. При страхових випадках третій примірник акта про нещасний випадок на виробництві та копії матеріалів розслідування роботодавець (його представник) у триденний термін після завершення розслідування нещасного випадку на виробництві направляє до виконавчого органу страховика (за місцем реєстрації роботодавця як страхувальника).
(В ред. Федерального закону від 07.05.2009 N 80-ФЗ)
При нещасному випадку на виробництві, що сталося з обличчям, направленим для виконання роботи до іншого роботодавця і брали участь у його виробничої діяльності (частина п'ята статті 229 цього Кодексу), роботодавець (його представник), у якого стався нещасний випадок, направляє копію акта про нещасний випадок на виробництві та копії матеріалів розслідування за місцем основної роботи (навчання, служби) потерпілого.
За результатами розслідування нещасного випадку, кваліфікованого як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, у тому числі групового нещасного випадку, важкого нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, комісія (у передбачених цим Кодексом випадках державний інспектор праці, самостійно проводив розслідування нещасного випадку) складає акт про розслідування відповідного нещасного випадку за встановленою формою у двох примірниках, обла-дають рівний юридичною силою, які підписуються всіма особами, які проводили розслідування.
Результати розслідування нещасного випадку на виробництві розглядаються роботодавцем (його представником) за участю виборного органу первинної профспілкової організації для вжиття заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків на про-ізводстве.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів рас-проходження нещасних випадків "
 1. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець зобов'язаний зберігати зазначений акт у своїй
 2. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому , а тільки про важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом. Крім того, з тексту ст. 228 випливає, що
 3. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т. ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування визначається головою комісії (державним
 4. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  230.1).
 5. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про нещасний випадок на
 6. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових
 7. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  оформлення та обліку нещасних випадків на виробництві, незгодна сторона може звернутися до відповідних органів державної інспекції праці або суд. 3. Потерпілий має право звернутися до суду або до страховика з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина в будь-який час, оскільки відповідно до ст. 208 ГК позовна давність не поширюється на
 8. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  оформлений в установленому порядку нещасний випадок на виробництві реєструється роботодавцем (його пред-ставники), що здійснює відповідно до рішення комісії (у передбачених цим Кодексом випадках державного інспектора праці, самостійно проводив розслідування нещасного випадку на виробництві) його облік, в журналі реєстрації нещасних випадків на виробництві
 9. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представите-лем) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку та складанні відповідного акту, незгоди потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), а при нещасних випадках зі смертельним результатом - осіб, со-що стояли на утриманні загиблого в результаті
 10. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасний випад-стном випадку
  оформлення матеріалів розслідування відповідно до цієї
 11. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття детально регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадку, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок призвів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки до медустанови, б)
 12. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або родича загиблого (їх законного представника)
 13. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  стаття присвячена груповим нещасним випадкам (дві особи і більше), важких нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельним результатом, а також випадкам гострого отруєння. 2. Про нещасний випадок з числом потерпілих дві людини і більше (далі - груповий нещасний випадок), нещасний випадок, в результаті якого постраждали було отримано ушкодження здоров'я, віднесене відповідно
 14. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  оформлений з порушеннями або не відповідає матеріалами розслідування нещасного випадку. У цьому випадку колишній акт про нещасний випадок на виробництві визнається таким, що втратив силу на підставі рішення роботодавця (його представника) або державного інспектора
 15. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень розслідування
 16. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи) , особи, що перебувала на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості
 17. Стаття 1293. Право слідування
  порядок їх виплати визначаються Урядом Російської Федерації. 2. Автори користуються правом слідування в порядку, встановленому пунктом 1 цієї статті, також відносно авторських рукописів (автографів) літературних і музичних творів. 3. Право слідування неотчуждаемо, але переходить до спадкоємців автора на термін дії авторського права на
 18. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
  витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди здоров'ю або смерті застрахованої особи в результаті нещасного випадку надається у вигляді відповідних компенсацій, включаючи компенсацію витрат, викликаних страховим випадком. Страховим випадком визнається не сам нещасний
 19. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
  витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди здоров'ю або смерті застрахованої особи в результаті нещасного випадку надається у вигляді відповідних компенсацій, включаючи компенсацію витрат, викликаних страховим випадком. Страховим випадком визнається не сам нещасний
 20. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  порядок вирішення питань забезпечення безпечних умов праці і відповідальність за це посадових осіб, отримує від роботодавця (його представника) іншу необхідну інформацію і по можливості - пояснення від потерпілого по суті події. При необхідності голова комісії залучає до розслідування нещасного випадку посадових осіб органів державного нагляду і контролю
© 2014-2022  yport.inf.ua