Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226. Фінансування заходів з поліпшенню умов і охорони праці

Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів, позабюджетних джерел у порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці може здійснюватися також за рахунок добровільних внесків організацій і фізичних осіб.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці роботодавцями (за винятком державних унітарієм- них підприємств і федеральних установ) здійснюється у розмірі не менше 0,2 відсотка суми витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Типовий перелік щорічно реалізованих працедавцем за рахунок зазначених коштів заходів щодо поліпшення умов і охорони праці та зниження рівнів професійних ризиків встановлюється федеральним органом виконавчої влади, здійснюва-ляющим функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 238-ФЗ)
У галузях економіки, суб'єктах Російської Федерації, на територіях, а також у роботодавців можуть створюватися фонди охра-ни праці відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, нормативними правовими актами органів місцевого само-врядування.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівник не несе витрат на фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 226. Фінансування заходів з поліпшенню умов та охорони праці "
 1. Стаття 226. Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
  фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці може здійснюватися також за рахунок добровільних внесків організацій і фізичних осіб. 2. На федеральному і регіональному рівнях можуть формуватися цільові фонди, спрямовані на поліпшення охорони праці. Так, наприклад, постановою Уряду РФ від 31.12.2005 N 868 * (365) дозволено створення об'єднаного фонду співфінансування
 2. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  стаття має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрями державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних нормативно-правових актах в
 3. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  фінансуванні заходів з охорони праці; підготовка фахівців з охорони праці та підвищення їх кваліфікації; організація державної статистичної звітності про умови праці, а також про виробничий травматизм, професійної захворюваності та про їх матеріальні наслідки; забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи охорони праці; міжнародне співробітництво
 4. Стаття 226. Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
  226 фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці здійснюється: а) за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та позабюджетних джерел - у порядку, встановленому законами та іншими нормативними правовими актами відповідного рівня. Фінансування цих заходів може здійснюватися також за рахунок добровільних внесків
 5. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  умовах і видах праці відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда. 2. Виконання роботи відповідно до вимог охорони праці означає, що роботодавець повинен забезпечити безпечні умови праці (застосування засобів індивідуального захисту, змиваючих і знешкоджуючих засобів, дотримання режиму праці і відпочинку, навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, перевірку
 6. Контрольні питання до § 7.7
  охорони праці молоді та осіб із зниженою працездатністю? 5. В чому полягають особливості охорони праці жінок, вагітних жінок, матерів, які мають малолітніх дітей? 6. Яка система органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону
 7. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  стаття відтворює загальні вимоги, що стосуються будь трудової діяльності. Працівники не повинні залучатися до робіт, протипоказаним їм за станом здоров'я (див. ст. 212 ТК і коммент. до неї). Як і інші працівники, у встановлених законом випадках надомники повинні проходити медичні огляди. 2. На надомників поширюються всі вимоги охорони праці відповідно до гл. 34 ТК.
 8. 5. Звільнення за порушення вимог охорони праці
  умови: - порушення встановлено комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці; - порушення спричинило собою тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварію, катастрофу) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків. При розгляді спору в суді роботодавець повинен довести, що зазначені наслідки з'явилися результатом порушення
 9. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець,
 10. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  умовах, що відповідають правилам безпеки і гігієни, полягає в тому, що конкретизуючи дане право в ст. 219 ТК, держава одночасно в коментованій статті визначає його гарантії і покладає на роботодавця відповідно до ст. 212 ТК обов'язок щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників, а також передбачає згідно ст. 419 ТК необхідність державного
 11. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці (див. також ст. 213, 215, 221-223, 225, 227 -230 ТК). Відповідно до державних вимог з охорони праці конкретні обов'язки роботодавця можуть бути
 12. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  умови, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці. 2. Державні нормативи, процедури та критерії з охорони праці встановлюються законодавчими та нормативними актами Російської Федерації і суб'єктів РФ. Це постанови Уряду РФ, накази, інші акти федеральних органів виконавчої влади, а також система інших нормативних правових актів, що містять державні
 13. Стаття 209. Основні поняття
  заходу. Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на работоспособ-ність і здоров'я працівника. Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до його захв-ванию. Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести
 14. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  охорони праці, що містяться у федеральних законах та інших нормативних пра-вових актах Російської Федерації і законах та інших нормативних правових актах суб'єктів Російської Федерації, встановлюються правила, процедури, критерії та нормативи, спрямовані на збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльно -сти. (в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 24.07.2009 N
 15. Стаття 13.5. Порушення правил охорони ліній або споруд зв'язку
  охорони ліній або споруд зв'язку, якщо це порушення спричинило припинення зв'язку, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення правил
 16. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  шенням до державним інспекторам праці, членам їх сімей та їх майну, що містять ознаки кримінально караного діяння, можуть служити підставою для постановки питання про притягнення керівників (їх представників) до кримінальної
 17. Стаття 209. Основні поняття
  заходи. Відповідно до ч. 2 ст. 7 Конституції в Російській Федерації охороняються працю і здоров'я людей. У трудовому праві охорона праці у вузькому сенсі розуміється як один з принципів трудового права; правовий інститут; суб'єктивне право працівника на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни в конкретному трудових правовідносинах * (324). 2. У коментованій статті дано
 18. Стаття 8.33. Порушення правил охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин
  охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua