Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 225. Навчання та професійна підготов-ка в галузі охорони праці

Усі працівники, у тому числі керівники організацій, а також роботодавці - індивідуальні підприємці, зобов'язані прохо-дить навчання з охорони праці і перевірку знань вимог охорони праці в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання ванию соціально-трудових відносин.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Для всіх вступників на роботу осіб, а також для працівників, що переводяться на іншу роботу, роботодавець або уповноважена ним особа зобов'язані проводити інструктаж з охорони праці, організовувати навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт і надання першої допомоги постраждалим.
Роботодавець забезпечує навчання осіб, які поступають на роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, безпечним ме-тодам і прийомів виконання робіт зі стажуванням на робочому місці і здачею іспитів та проведення їх періодичного навчання з охорони праці та перевірку знань вимог охорони праці в період роботи.
Держава сприяє організації навчання з охорони праці в освітніх установах початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти та початкової професійної, середньої професійної, вищої професійної ного і післявузівської професійної освіти.
Держава забезпечує професійну підготовку фахівців з охорони праці в освітніх установах середньої професійної та вищої професійної освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 225. Навчання та професійна підготов-ка в галузі охорони праці "
 1. Стаття 216. Державне управління охороною праці
  Державне управління охороною праці здійснюється Урядом Російської Федерації безпосередньо або за його дорученням федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та норма-тивно-правового регулювання у сфері праці, а також іншими федеральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень щодо чий. (В ред. Федеральних
 2. Стаття 214. Обов'язки працівника в області охра-ни праці
  Працівник зобов'язаний: дотримуватися вимог охорони праці; (в ред. Федерального закону від 30.06 .2006 N 90-ФЗ) правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту; проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт і надання першої допомоги потерпілим на виробництві, інструктаж з охорони праці, стажування на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці; (в
 3. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  1. Коментована стаття має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрями державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних
 4. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  Основними напрямами державної політики в галузі охорони праці є: забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників; прийняття та реалізація федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших норма-тивних правових актів суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці, а також федеральних цільових, відомчих цільових і
 5. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (в ред. Федерального
 6. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  Коментар до статті 1. Працівник має право відмовитися від виконання робіт, протипоказаних йому за станом здоров'я. доручав надомникам робота повинна відповідати рекомендаціям медико- соціальної експертизи, медичним висновком лікарської комісії. Відмова від виконання такої роботи не тягне дисциплінарну відповідальність. Робота, доручається інвалідам, повинна відповідати рекомендаціям
 7. Стаття 203. Час учнівства
  Коментар до статті 1. Теоретичне і виробниче навчання при підготовці (перепідготовці) робітників безпосередньо на виробництві проводиться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, стану здоров'я, професій і виробництв. Навчальний розклад слід складати таким чином, щоб тривалість занять не
 8. Стаття 216. Державне управління охороною праці
  1. У зв'язку із затвердженням нової структури федеральних органів виконавчої влади (Указ Президента РФ від 09.03.2004 N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади "(в ред. від 22.06.2010) * (343)) і поділом повноважень між федеральними органами виконавчої влади в частині виконання федеральними міністерствами правовстановлюючих функцій і федеральними службами -
 9. Стаття 214. Обов'язки працівника в області охорони праці
  1. Коментована стаття на відміну від раніше діючого законодавства (наприклад, порівняно з ст. 145 КЗпП) передбачає більш визначений і конкретний перелік обов'язків працівника в області охорони праці . 2. Одним з обов'язків працівника є проходження інструктажу з охорони праці, перевірка знань вимог охорони праці і навчання безпечним методам і прийомам виконання
 10. Стаття 198. Учнівський договір
  Коментар до статті 1. У ст. 198 передбачено два види учнівського договору. Згідно ч. 1 ст. 198 з особою, бажаючим отримати професію (спеціальність) в даній організації, роботодавець - юридична особа (організація) має право укласти учнівський договір на підготовку за певною професією (спеціальності). 2. З працівниками організації, які надходять на професійне навчання з
 11. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить детальний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
© 2014-2022  yport.inf.ua