Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 273. Створення, використання і поширення шкідливих програм для ЕОМ Коментар до статті 273

Основний об'єкт злочину - суспільні відносини, що забезпечують безпеку в сфері комп'ютерної інформації.
Суспільна небезпека даного злочину визначається тим, що шкідливі програми здатні паралізувати роботу комп'ютерної системи, що може призвести до несприятливих і навіть катастрофічних наслідків.
Додатковий об'єкт злочину, що спричинило з необережності тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 273 КК РФ), - суспільні відносини, що забезпечують залежно від характеру останніх інші значущі соціальні цінності (життя людини, здоров'я багатьох людей , власну безпеку тощо).
Предмет злочину за змістом збігається з предметом злочину, передбаченого ст. 272 КК РФ.
Об'єктивна сторона злочину включає альтернативні дії, що складаються: а) у створенні програм для ЕОМ, здатних призводити до несанкціонованого знищення, блокування, модифікації або копіювання інформації або порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі, або внесення змін в існуючі програми, б) використанні таких програм або машинних носіїв з такими програмами; в) поширенні таких програм або машинних носіїв з такими програмами.
Створення програм являє собою діяльність, спрямовану на розробку, підготовку програм, здатних знищити, блокувати, модифікувати інформацію ЕОМ, її системи або мережі, а також на здійснення копіювання інформації з ЕОМ.
Внесення змін до програми означає її коригування, включення до неї додаткових алгоритмів або, навпаки, виключення існуючих, їх видозміна.
Використання програми - це робота з програмою, застосування її за призначенням та інші дії по введенню її в господарський оборот початкової або модифікованої формі. Під використанням шкідливих програм розуміється їх застосування (у тому числі їх творцем), при якому активізуються їх шкідливі властивості. Під поширенням таких програм розуміється надання доступу до них будь-якій сторонній особі будь-яким з можливих способів, включаючи продаж, прокат, безкоштовну розсилку по електронній мережі. Поширенням програми є будь-які дії з надання доступу до програми мережевим чи іншим способом.
Закінчено розглядається злочин буде з моменту створення, використання або поширення шкідливих програм, що створюють загрозу настання вказаних у законі наслідків незалежно від того, настали реально ці наслідки чи ні. Склад злочину формальний.
Програма для ЕОМ являє собою об'єктивну форму представлення сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату.
Під шкідливими програмами в сенсі даної статті КК РФ розуміються програми, спеціально створені (у тому числі модифіковані з невредоносних) для порушення нормального функціонування комп'ютерних продуктів, систем і мереж. До числа найбільш поширених шкідливих програм відносяться комп'ютерні віруси (логічні бомби, черв'яки, троянські коні та ін.) Деякі шкідливі програми володіють специфічними властивостями, призначеними для виконання неправомірних або навіть злочинних дій (розкрадання грошей з банківських рахунків, укриття коштів від оподаткування, помсти, хуліганства та ін.) Дані програми мають здатність переходити через комунікаційні мережі з однієї системи в іншу, проникати в ЕОМ і поширюватися як вірусне захворювання.
Вірусна програма - це спеціальна шкідлива програма, здатна спонтанно приєднуватися до інших програм (тобто "заражати" їх) і при запуску останніх виконувати різні деструктивні дії: псування файлів, спотворення результатів обчислень, стирання пам'яті і т.п. Протягом певного періоду часу вона не виявляє себе, але потім комп'ютер "занедужує" і зовні безпричинно виходить з ладу.
Суб'єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК РФ, характеризується виною у вигляді прямого умислу. При цьому винний повинен усвідомлювати, що створювані або використовуються ним програми явно призведуть до вказаних у законі суспільно небезпечних наслідків. Мотив і мета не впливають на кваліфікацію злочину.
Суб'єкт злочину загальний - осудна особа, яка досягла шістнадцяти років.
У ч. 2 ст. 273 КК РФ передбачений кваліфікуюча ознака аналізованого складу злочину: настання тяжких наслідків по необережності. При цьому тяжкість наслідків повинна визначатися з урахуванням всієї сукупності обставин справи (спричинення особливо великого матеріального збитку, серйозне порушення діяльності підприємств та організацій, наступ аварій і катастроф, заподіяння тяжкого і середньої тяжкості шкоди здоров'ю людей або смерті; знищення, блокування, модифікація або копіювання привілейованої інформації особливої цінності та ін.) Кваліфікований склад злочину є матеріальним. Це діяння закінчено з моменту настання суспільно небезпечних наслідків.
Суб'єктивна сторона кваліфікованого складу злочину характеризується двома формами вини: умислом стосовно до самого діяння і необережністю стосовно наслідків.
Слід мати на увазі, що розглянута стаття КК РФ передбачає відповідальність за незаконні дії з програмами для ЕОМ, записаними не тільки на машинних носіях, а й із записами програм на інших носіях, в тому числі і на папері. Це обумовлено тим, що процес створення програми для ЕОМ найчастіше починається написанням її тексту з подальшим введенням його в пам'ять ЕОМ або без такого. З урахуванням цього наявність вихідних текстів вірусних програм уже є підставою для притягнення до відповідальності за ст. 273 КК РФ. При цьому використання шкідливої програми для ЕОМ для особистих потреб (наприклад, для знищення власної комп'ютерної інформації) не карається. У разі якщо дія шкідливої програми було умовою здійснення іншого злочину, вчинене підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів незалежно від ступеня тяжкості іншого злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 273. Створення, використання і поширення шкідливих програм для ЕОМ Коментар до статті 273 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена . Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. Стаття 159. Шахрайство Коментар до статті 159
  273 КК РФ, якщо в результаті неправомірного доступу до комп'ютерної інформації відбулося знищення, блокування, модифікація або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі (п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2007 р. N 51 "Про судову практику у справах про шахрайство, привласненні і розтраті"). Не утворює складу шахрайства розкрадання чужих
 3. Стаття 272. Неправомірний доступ до комп'ютерної інформації Коментар до статті 272
  273 КК РФ, якщо в результаті неправомірного доступу до комп'ютерної інформації сталися знищення, блокування, модифікація або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі. Склад цього злочину носить матеріальний характер і передбачає обов'язкове наступ одного з наслідків: 1) знищення інформації - це приведення інформації або її частини в
 4. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  створення виборних органів місцевого самоврядування - зборів представників, у чиїй компетенції знаходиться затвердження та контроль за виконанням бюджету. --- Статут Ставропольського краю / / Ставропольські відомості. 10 жовтня 1994 Ст. 73. Статут Новгородської області містить загальні принципи організації місцевого самоврядування в області, до яких так само, як
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі з застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 6. § 4. Авторські договори
  стаття (ст. 1287 ЦК). Постановочний договір укладається тоді, коли основним способом використання твору є його публічне виконання. Він полягає у відношенні драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів, які використовуються театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками, концертними організаціями і т.д.)
 7. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 8. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 9. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  статтями ГК РФ (гл. 34 "Оренда") ". --- --- На це протиріччя звернув увагу Ю.К. Толстой (див.: Толстой Ю.К. Житлове право. М., 1996. С. 23). Седугин П.І. Указ. соч. С. 83. Отже, з точки зору ГК між наданням житлового приміщення орендарю і цим останнім громадянину повинно існувати проміжна ланка. Під ним мається на увазі договір,
 10. 11. Договори про негласне товаристві і деякі інші види договору простого товариства
  стаття, присвячена даного договору (ст. 1054 "Негласне товариство"). Вона містить вказівку насамперед на конститутивний ознака даного договору. Мається на увазі, що його існування не розкривається для третіх осіб. З наведеного випливає, що відсутність в укладеному договорі товариства вказівки на цю ознаку виключає можливість вважати такий договір договором негласного
© 2014-2022  yport.inf.ua