Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 290. Неповернення або несвоєчасне віз-врат бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі

Неповернення або несвоєчасне повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі, після закінчення терміну, встановлений-ного для їх повернення, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Росій-ської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку бюджетних коштів, отриманих на віз-Вратна основі, відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, стягнення пені за несвоєчасне повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі, в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення. Неповернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі, тягне скор-щення або припинення всіх інших форм фінансової допомоги з відповідного бюджету, у тому числі надання відстрочок і розстрочок зі сплати платежів до відповідного бюджету.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 290. Неповернення або несвоєчасне віз-врат бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі"
 1. Стаття 291. Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі
  або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданий-ними на оплатній основі, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за поль-тання бюджетними коштами, отриманими на
 2. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  неповернення або несвоєчасне повернення бюджетних коштів; неперерахування або несвоєчасне перерахування плати за користування бюджетними коштами; неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання та контролю за їх виконанням; неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; несвоєчасне
 3. Стаття 15.15. Порушення терміну повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі
  повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від сорока тисяч до ста тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 4. Стаття 15.15. Порушення терміну повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі
  повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі , - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до тисячі мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, виплату компенсації одержувачам бюджетних коштів у розмірі недофі -нансування, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання,
 6. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 7. Стаття 306. Невчасне здійснення плате-жей за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями
  або несвоєчасне підтвердження бюджетних зобов'язань тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Ко-дексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
 8. § 38. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  неповернення або несвоєчасного повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі, по закінченню терміну, встановленого для їх повернення, застосовується накладення штрафу на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до ст. 15.15 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку бюд житніх коштів,
 9. Стаття 305. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів на особові рахунки одержувачам бюджетних коштів
  бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню на особові рахунки одержувачів бюджетних коштів, тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі подвійної дію-щей ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення.
 10. Коментар до статті 15.15
  290 БК). Санкції, передбачені БК у разі зазначеного правопорушення, застосовуються поряд з адміністративним штрафом, передбаченим статтею коментарів. 6. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються посадовими особами Мінфіну Росії та його територіальних органів, зазначеними в ч. 2 ст.
 11. Коментар до статті 15.16
  або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі, тягне за собою накладення адміністративних штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до коментарів статтею, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, отриманими на поворотній основі,
 12. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; несвоєчасне зарахування бюджетних коштів на рахунки одержувачів бюджетних коштів; несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, пов'язаних з виконанням бюджету ; несвоєчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про бюджетні асигнування; несвоєчасне доведення до одержувачів
 13. Стаття 284.1. Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу
  несвоєчасне повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі, прострочення сплати відсотків за користування бюджетними коштами, наданими на поворотній основі , у розмірі однієї трехсо-той діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) виносити попередження
 14. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
  поворотній основі, державних або муніципальних гарантій, бюджетних інвестицій; 2) затвердження кошторису доходів і витрат підвідомчих бюджетних установ; 3) складання бюджетного розпису, розподіл лімітів бюджетних зобов'язань по підвідомчих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, виконання відповідної частини бюджету, контроль за одержувачами бюджетних коштів
 15. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
  або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 16. Стаття 292. Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для со-ставления проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням
  або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання та контролю за їх виконанням, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів в відповідної з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
© 2014-2022  yport.inf.ua