Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 307. Подача заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану

1. Акти громадянського стану відносяться до числа найбільш важливих документів, що засвідчують певні факти, з якими пов'язані особисті або майнові права громадян. Метою державної реєстрації актів цивільного стану є охорона майнових та особистих немайнових прав громадян та інтересів держави.
Під актами цивільного стану розуміються дії громадян або події, що впливають на виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків, а також характеризують правовий стан громадянина.
Державній реєстрації підлягають найбільш значимі факти в житті людини: народження, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення (удочеріння), встановлення батьківства, зміна імені та смерть.
2. Відповідно до ст. 4 Федерального закону від 15 листопада 1997 (в ред. Від 7 липня 2003 р. і від 31 грудня 2005 р.) "Про акти громадянського стану" державна реєстрація актів цивільного стану проводиться органами реєстрації актів громадянського стану, при їх відсутності на відповідній території - органами місцевого самоврядування при наділення їх відповідними повноваженнями, а також консульськими установами РФ за межами території Російської Федерації * (281). Для цього названі органи складають відповідний запис акта цивільного стану та видають свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану. Зміст запису, тобто відомості, які підлягають внесенню до запису акта цивільного стану та відповідного свідоцтва, залежать від виду акта цивільного стану.
Так, у запис акта про народження повинні бути включені такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата і місце народження дитини, мертвонароджений, живонароджений; кількість народжених дітей; відомості про документ, що підтверджує факт народження дитини; прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, національність (за бажанням заявника), місце проживання батьків чи одного з батьків; відомості про документ, що є підставою для внесення відомостей про батька; прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання заявника або найменування та юридична адреса органу або організації, що заявили про народження дитини; серія та номер виданого свідоцтва про народження. Обов'язкові і факультативні відомості, які підлягають включенню до свідоцтва про народження, перераховані в ст. 23 Федерального закону від 15 листопада 1997
Запис акта громадянського стану складається у двох ідентичних примірниках. Перші екземпляри записів (по кожному типу записів актів громадянського стану окремо), складені в межах року, збираються в хронологічному порядку до книги державної реєстрації актів цивільного стану (актову книгу). Аналогічно збираються до актової книги другі примірники записів. На посвідчення факту державної реєстрації акту цивільного стану видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану.
3. Підстави для внесення виправлень або змін до записів актів цивільного стану можуть бути позитивного і негативного характеру. До підстав позитивного характеру можна віднести усиновлення, встановлення батьківства, зміну імені і т.п. До підстав негативного характеру - неправильності в записах актів цивільного стану, різного роду спотворення прізвища, імені, по батькові, року народження в документах про народження, шлюб, розлучення, усиновлення тощо
Будь-яка зацікавлена особа має право звернутися до органу реєстрації акта цивільного стану з заявою про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану за місцем проживання або місцем зберігання запису акта цивільного стану. Протягом місяця з дня надходження заяви орган реєстрації актів громадянського стану повинен розглянути заяву. У виняткових випадках може бути продовжений, але не більше ніж на два місяці. За результатами розгляду заяви орган реєстрації актів громадянського стану або вносить виправлення та зміни в запис, або відмовляє заявнику у внесенні змін або виправлень.
4. Відповідно до ч. 1 ст. 69 Федерального закону від 15 листопада 1997 орган запису цивільного стану може відмовити у внесенні виправлень і змін до записів актів громадянського стану за відсутності для цього підстав, передбачених п. 2 ст. 69, і наявності спору про право. У разі виявлення на момент звернення до суду із заявою спору про право, підвідомчого суду, суддя виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду, в якому роз'яснює заявникові та іншим зацікавленим особам їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження (ч. 3 ст. 263 ЦПК).
5. Справи про внесення виправлень або змін до записів актів цивільного стану слід відрізняти від справ про встановлення факту державної реєстрації акту цивільного стану. Підставою для звернення до суду в останньому випадку є відсутність первинної або відновленої запису акта цивільного стану. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 264 ЦПК за правилами провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, встановлюється факт реєстрації народження, усиновлення (удочеріння), шлюбу, розірвання шлюбу, смерті. На підставі рішення суду запис акта цивільного стану може бути відновлена і відповідно видано свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану з відміткою того, що запис відновлена.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 307. Подача заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану "
 1. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  подання позовної заяви. Незважаючи на настільки докладну регламентацію процедури перенесення адміністративного центру ЄК, деякі коментатори відзначають додаткові складнощі, які можуть підстерігати ЄК. Вище вже було сказано про те, що багато ключові питання регламентації правового статусу ЄК були передані Регламентом на розсуд національних
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. 9. Зобов'язання, що випливають з договору перевезення конкретного вантажу
  стаття, згідно з якою залізниця несе відповідальність за збереження вантажу з моменту прийняття його до перевезення і до видачі вантажоодержувачу або до передачі згідно з правилами іншому підприємству, організації, установі, якщо не доведе, що втрата, недостача, псування або пошкодження вантажу сталися внаслідок обставин, які залізниця не могла запобігти та усунення яких
 5. 1. Установчий договір
  стаття виділяє ситуації, при яких засновувалася юридична особа може діяти на підставі загального положення про організації відповідного виду. У подібних випадках на відміну від установчого договору воля засновників, що виражається в утворенні юридичної особи, одночасно спрямована на те, щоб підпорядкувати відносини засновників (учасників) включеним в положення нормам. Особливий
 6. Коментар до п. 1
  307 ЦПК РФ судами можуть бути розглянуті справи про внесення виправлень або змін до записів актів цивільного стану, якщо органи запису актів цивільного стану при відсутності спору про право відмовилися внести виправлення або зміни в вироблені запису в порядку окремого провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. У заяві про внесення виправлень або
 7. Стаття 264. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
  заяву про встановлення факту родинних відносин, якщо заявником переслідується мета підтвердження надалі права на житлову площу або на обмін житлової площі, оскільки житлове законодавство не пов'язує виникнення правових наслідків з наявністю родинних відносин. У разі відмови в задоволенні вимоги про визнання права на житлову площу або на обмін житлової площі
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 9. Стаття 11. Порядок укладення шлюбу
  подачі особами, що вступають у шлюб, заяви до органів ЗАГС. Відповідно до вимог п. 1 ст. 26 Закону про акти громадянського стану ця заява має бути спільним. У ньому слід підтвердити взаємне добровільне згоду на укладення шлюбу, а також відсутність обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу. У спільній заяві про укладення шлюбу належить вказати: - прізвище,
 10. Стаття 47. Підстава для виникнення прав та обов'язків батьків і дітей
  подачею заяви про народження дитини повинен бути представлений документ, що підтверджує факт народження дитини, а також пред'явлені документи, що засвідчують особу батьків (одного з них) або особу заявника та підтверджують його повноваження, і документи, що є підставою для внесення відомостей про батька в запис акта про народження дитини (п. 1-3 ст. 16 Закону про акти громадянського стану).
© 2014-2022  yport.inf.ua