Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 344. Особливості укладення трудового до-говору з релігійною організацією і його зміни

Трудовий договір між працівником і релігійною організацією може укладатися на певний термін.
При укладанні трудового договору працівник зобов'язується виконувати будь-яку не заборонену цим Кодексом або іншим федеральним законом роботу, визначену цим договором.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У трудовій договір відповідно до цього Кодексу та внутрішніми встановленнями релігійної організації включаються умови, істотні для працівника і для релігійної організації як роботодавця.
При необхідності зміни визначених сторонами умов трудового договору релігійна організація зобов'язана предупре-дить про це працівника в письмовій формі не менш ніж за сім календарних днів.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 344. Особливості укладення трудового до-говору з релігійною організацією і його зміни"
 1. Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації
  Роботодавцем є релігійна організація, зареєстрована у порядку, встановленому федеральним законом, і заклю-чівшіх трудовий договір з працівником у письмовій формі. Працівником є особа, яка досягла віку вісімнадцяти років, уклала трудовий договір з релігійною організацією, особисто виконує певну роботу і підкоряється внутрішнім звичаями релігійної
 2. Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
  Права та обов'язки сторін трудового договору визначаються в трудовому договорі з урахуванням особливостей, встановлених внут-реннімі встановленнями релігійної організації, які не повинні суперечити Конституції Російської Федерації, цьому Кодексу та іншим федеральним
 3. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  1. Частина 1 коментованої статті передбачає свободу розсуду сторін трудового договору в частині встановлення додаткових підстав припинення трудових правовідносин. Релігійне об'єднання як роботодавець може передбачити додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при його укладенні. Ці підстави встановлюються на додаток до
 4. Стаття 347. Припинення трудового договору з ра-ками релігійної організації
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом, трудовий договір з працівником релігійної організації може бути припинений з підстав, передбачених трудовим договором. Терміни попередження працівника релігійної організації про звільнення з підстав, передбачених трудовим догово-ром, а також порядок та умови надання зазначеним працівникам гарантій і компенсацій, пов'язаних з
 5. Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
  Коментар до статті 1. Згідно ст. 15 Закону про свободу совісті релігійні організації діють у відповідності зі своїми внутрішніми законами, якщо вони не суперечать законодавству РФ, і мають правоздатність, що передбачається в їх статутах. Держава поважає внутрішні встановлення релігійних організацій, якщо зазначені встановлення не суперечать законодавству РФ.
 6. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  1. Виниклий індивідуальний трудовий спір повинен бути врегульований шляхом переговорів між роботодавцем і працівником. У разі, якщо суперечка залишилося неврегульованим, працівник має право звернутися за його дозволом до суду. При зверненні до суду з приводу виниклої суперечки між працівником і релігійною організацією необхідно дотримати встановлені ст. 392 ТК строки позовної давності. 2. Спори
 7. Стаття 344. Особливості укладення трудового договору з релігійною організацією і його зміни
  Коментар до статті 1. Стаття 59 ТК встановлює, що у випадках, визначених ТК або іншими федеральними законами, за згодою сторін трудового договору може бути укладено строковий трудовий договір без урахування характеру майбутньої роботи та умов її виконання. Аналіз норми, що міститься в ч. 1 ст. 344, дозволяє зробити висновок про те, що за наявності угоди сторін можливе укладання
 8. Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  1. Громадськими та релігійними організаціями (об'єднаннями) визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб. Громадські та релігійні організації є некомерційними організаціями. Вони мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише для
 9. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  Коментар до статті 1. Закон надає право роботодавцю - релігійної організації включати в трудові договори зі своїми працівниками додаткові підстави його припинення. Встановлення подібних підстав пояснюється специфікою релігійної організації як роботодавця та особливостями виконання трудової функції працівником. Як і у всіх подібних випадках, додаткові підстави
 10. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів працівників релігійних організацій
  Індивідуальні трудові спори, не врегульовані самостійно працівником і релігійною організацією як роботодавцем-лем, розглядаються в суді. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
© 2014-2022  yport.inf.ua