Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 390. Повноваження суду наглядової інстанції

1. Повноваження суду наглядової інстанції з перегляду вступили в законну силу судових постанов в основному збігаються з повноваженнями суду, який розглядає справу в касаційному порядку (див. коментар до ст. 361 ЦПК). Відмінність в обсязі повноважень полягає в тому, що суд наглядової інстанції при скасуванні судового постанови має право направити справу на новий розгляд до суду апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції, а також залишити в силі одне з прийнятих у справі судових постанов.
2. Суд наглядової інстанції повинен залишити судову постанову без зміни, а наглядову скаргу або подання прокурора про перегляд справи в порядку нагляду без задоволення, якщо за результатами розгляду справи в судовому засіданні прийде до висновку про те, що нижчестоящим судом не було допущено істотних порушень норм матеріального і процесуального права, що вплинули на результат справи, без усунення яких неможливі відновлення і захист порушених прав, свобод і законних інтересів, а також захист охоронюваних законом публічних інтересів.
Судова постанова може бути скасовано повністю або в частині з направленням справи на новий розгляд до суду першої, другої чи наглядової інстанції, якщо це постанова винесена з істотними порушеннями норм матеріального чи процесуального права (див. коментар до ст. 387 ЦПК).
Справа може бути передано на новий розгляд до суду другої інстанції, якщо при його розгляді були допущені істотні процесуальні порушення, які не дозволили апеляційному або касаційному суду належним чином перевірити законність і обгрунтованість постанови суду першої інстанції та доводи скарги або подання прокурора (неповідомлення осіб, що у справі, про час і місце розгляду справи в суді другої інстанції, розгляд справи судом у незаконному складі і т.п.).
Зазначені процесуальні порушення є також підставою для передачі справи на новий розгляд до суду наглядової інстанції.
У той же час відповідний суд наглядової інстанції не повинен направляти справу на новий розгляд до суду другої чи наглядової інстанції, якщо вони необгрунтовано скасували законне і обгрунтоване рішення суду першої інстанції. У цих випадках суд наглядової інстанції повинен скасувати незаконне судове постанову і залишити в силі рішення суду першої інстанції.
3. Скасування в порядку нагляду судового постанови суду першої, другої чи наглядової інстанції повністю або в частині з залишенням заяви без розгляду або припиненням провадження у справі можлива при порушенні нижчестоящими судовими інстанціями норм процесуального права, закріплених у ст. 220 і 222 ЦПК.
4. Залишення в силі одного з прийнятих у справі судових постанов означає, що відновлюється дію раніше прийнятого судового постанови (у тому числі не вступало в законну силу) і скасовується постанова, неправомірно його скасувало. Наприклад, скасовується апеляційне рішення районного суду і залишається в силі рішення мирового судді.
Хоча в коментованій статті зазначено про залишення в силі одного з прийнятих судових постанов, це не слід тлумачити буквально, оскільки можливі випадки, коли в силі залишаються кілька прийнятих судових постанов. Наприклад, при скасуванні постанови президії обласного суду та залишення в силі рішення районного суду та касаційного визначення обласного суду.
5. Приймаючи рішення про зміну раніше винесеного судового постанови або прийняття нового, суд наглядової інстанції повинен виходити з фактичних обставин справи, встановлених судом першої інстанції. Якщо нові факти, тобто обставини, що мають значення для справи, встановлені судом апеляційної чи касаційної інстанції в межах наданих їм законом повноважень (див. ст. 327, 347, 358 ЦПК), при зміні судової постанови або прийняття нової постанови суду наглядової інстанції повинен виходити з цих нових обставин, оскільки він не має право сам встановлювати фактичні обставини інакше, ніж це зробив суд першої або другої інстанції.
6. За наявності підстав, передбачених ст. 379.1 ЦПК, суд наглядової інстанції має право залишити наглядову скаргу або подання прокурора без розгляду по суті.
Наприклад, при надходженні прохання про повернення наглядової скарги або відкликання прокурором свого представлення суд наглядової інстанції може винести постанову (ухвалу) про залишення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті.
7. Федеральним законом від 4 грудня 2007 р. N 330-ФЗ у ст. 390 ЦПК введена норма про межі розгляду справи судом наглядової інстанції, якою раніше в гол. 41 Кодексу не було. В даний час відповідно до ч. 1.1 коментованої статті суд наглядової інстанції не вправі перевіряти законність судових постанов в тій частині, в якій вони не оскаржуються, а також законність судових постанов, що не оскаржуються.
У той же час якщо оскаржується частина рішення обумовлена інший його частиною, що не оскаржується заявником, то ця частина рішення також підлягає перевірці судом наглядової інстанції незалежно від наявності прохання особи, яка подала скаргу * (316).
8. Вказівки суду наглядової інстанції, крім вказівок про тлумачення підлягають застосуванню норм матеріального і процесуального права, для нижчестоящого суду за змістом коментованої статті не можуть бути обов'язковими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 390. Повноваження суду наглядової інстанції "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. 5. Відповідальність сторін за договором банківського рахунку
  стаття застосовується за порушення грошового зобов'язання. Виходячи з норм ЦК, що діяли до введення в дію частини другої Кодексу, у банку, залученого до виконання доручення клієнта, не могло бути грошового зобов'язання, він лише виконував свою розрахункову операцію з переказу грошових коштів. --- Вісник ВАС РФ. 1996. N 10. С. 96 - 97. Встановлення в
 3. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю вироків Коментар до статті 70
  повноваження суду застосовувати до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, кримінально-правові заходи, співмірні тяжкості вчиненого ним злочину і його особистості. --- Визначення Конституційного Суду РФ від 6 лютого 2004 р. N 27-О "Про відмову в прийнятті до розгляду запиту Московського районного суду міста Санкт-Петербурга про перевірку конституційності
 4. Стаття 74. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну Коментар до статті 74
  Повноважним міліції та підрозділи у справах неповнолітніх органу внутрішніх справ про його поведінку і способі життя, а також інші документи, що підтверджують його виправлення. У разі позитивного вирішення зазначеного питання в журналі обліку робиться відповідна відмітка, інформується дільничний уповноважений міліції, паспортно-візова служба, підрозділ у справах неповнолітніх
 5. Стаття 8. Незалежність суддів
  Повноважним з прав людини в Російській Федерації "з цивільною справою, рішення по яким набуло законної сили, має право знайомитися Уповноважений з прав людини * (25). При оскарженні не вступив в законну силу рішення (ухвали) особами, що у справі, суддя після закінчення терміну на оскарження зобов'язаний направити цивільну справу до суду апеляційної чи касаційної
 6. Стаття 12. Здійснення правосуддя на засадах змагальності та рівноправності сторін
  стаття конкретизує для цивільного судочинства конституційні принципи здійснення правосуддя на засадах змагальності та рівноправності сторін (ч. 3 ст. 123 Конституції РФ). Обидва принципи тісно пов'язані між собою, оскільки реально змагатися можуть лише процесуально рівноправні суб'єкти. Змагальність цивільного судочинства обумовлена протилежністю
 7. Стаття 15. Порядок вирішення питань судом у колегіальному складі
  повноваженнями, тому приймають по них рішення більшістю голосів. Рівність всіх суддів в процесі гарантується і тим, що на головуючого в судовому засіданні покладається обов'язок голосувати останнім. Інший порядок голосування міг би вплинути на результат вирішення тих чи інших питань за більшого авторитету головуючого. За змістом закону головуючий не Стаття 48. Ведення справ у суді через представників
 8. статтях коментарів глави. У рамках виникають між довірителем і судовим представником правовідносин останній в межах наданих йому повноважень здійснює процесуальні дії від імені та в інтересах представленого ним особи. При цьому процесуальні права і обов'язки, що виникають в результаті участі представника в судочинстві, належать безпосередньо його
  Стаття 134. Відмова у прийнятті позовної заяви
 9. Повноважним розглядати матеріали про адміністративні правопорушення, вирішуються за правилами гл. 30 КпАП РФ в порядку адміністративного судочинства. 3. За загальним правилом відповідно до принципу диспозитивності ініціатива в порушенні цивільної справи має належати самому зацікавленій особі. І лише у випадках необхідності охорони державних і громадських інтересів,
  Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду
 10. повноважень представників. Відповідно до ст. 4, 45, 46 ЦПК порушення цивільної справи в суді можливо не тільки за заявою особи, яка звертається за захистом свого порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу, а й за заявою прокурора, а також за заявою державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та окремих громадян. При цьому саме
  полномочий представителей. В соответствии со ст. 4, 45, 46 ГПК возбуждение гражданского дела в суде возможно не только по заявлению лица, обращающегося за защитой своего нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса, но и по заявлению прокурора, а также по заявлению государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан. При этом само
© 2014-2022  yport.inf.ua