Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника

При визнанні органом, що розглядає індивідуальний трудовий спір, грошових вимог працівника обгрунтованими вони задовольняються в повному розмірі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника "
 1. Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
  задоволення грошових вимог працівника, звернених до роботодавця, раніше передбачалася в ст. 216 КЗпП. Орган, який розглядає спір, в разі визнання позовних вимог правомірними, повинен задовольнити їх в повному обсязі, тобто працівник повинен отримати всі належні йому
 2. Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
  задоволенню КТС, судом, якщо буде доведено право працівника на їх отримання. Період часу, щодо якого працівник ставить питання про виплату грошових вимог, не має значення. Єдиним обмеженням, яке може вплинути на розмір задовольняються грошових вимог, служить застосування органом, який розглядає трудовий спір, строку позовної давності на вимогу роботодавця.
 3. Стаття 211. Порядок задоволення вимог кредиторів
  статтями 135 - 138 цього Закону. 3. Вимоги кредиторів кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги, за винятком випадків, встановлених цим Законом для задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою майна боржника. 4. При недостатності коштів у депозиті арбітражного
 4. Стаття 117. Звіт зовнішнього керуючого
  задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів. 2. У разі, якщо в ході зовнішнього управління задоволені відповідно до цього Федеральним законом всі вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, зовнішній керуючий не пізніше ніж через місяць з дати задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог
 5. Стаття 360. Задоволення вимог за рахунок утримуваного майна
  задоволення вимог, забезпечених
 6. Стаття 829. Наступне відступлення грошової вимоги
  грошової вимоги не передбачено інше, наступна поступка грошової вимоги фінансовим агентом не допускається. У разі, коли наступна поступка грошової вимоги допускається договором, до неї відповідно застосовуються положення цієї
 7. Стаття 997. Задоволення вимог комісіонера з належних комітенту сум
  задоволення їх вимог перевагою перед заставоутримувачами, не позбавляються права на задоволення цих вимог з утриманих комісіонером
 8. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної від-пуску грошовою компенсацією
  грошовою компенсацією. При підсумовуванні щорічних оплачуваних відпусток або перенесенні щорічної оплачуваної відпустки на наступний робо-чий рік грошовою компенсацією можуть бути замінені частина кожного щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів, або будь-яку кількість днів з цієї частини. Не допускається заміна грошовою компенсацією щорічної основної оплачуваної відпустки
 9. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  статтю доповнено правилом, що вносить ясність у питання заміни частини відпустки грошовою компенсацією. При підсумовуванні або перенесення відпустки на наступний робочий рік грошовою компенсацією може бути замінена частина кожного щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів. 2. Заміна відпустки грошовою компенсацією можлива за певних умов: 1) дозволяється замінити грошовою
 10. Стаття 826. Грошова вимога, уступаемое в цілях отримання фінансування
  грошову вимогу, термін платежу за яким настав (існуюче вимога), так і право на отримання грошових коштів, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Грошова вимога, що є предметом поступки, має бути визначено в договорі клієнта з фінансовим агентом таким чином, який дозволяє ідентифікувати існуюче вимога в момент укладання договору,
 11. Стаття 824. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  грошової вимоги одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги.
 12. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
  стаття зворотне стягнення з працівника сум допускає тільки в тому випадку, якщо скасовано в порядку нагляду рішення про їх стягнення та за умови, що скасоване рішення було засноване на повідомлених працівником неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. Таким чином, навіть у випадку неправильного застосування норм матеріального права чи арифметичної помилки неприпустимий поворот
 13. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  стаття визначає розмір і порядок здійснення відповідних
 14. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  задоволенні його вимоги, якщо це вимога або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене
 15. Стаття 185.5. Особливості задоволення вимог клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  задоволенню в ході спостереження або конкурсного виробництва в порядку, встановленому цією статтею. 2. У разі, якщо майна клієнтів, що знаходиться на рахунках професійного учасника ринку цінних паперів, достатньо для задоволення вимог клієнтів, такі вимоги задовольняються в повному обсязі. 3. Якщо майно декількох клієнтів об'єднано на одному спеціальному
 16. Стаття 236. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  грошової ком-пенсації) у розмірі не нижче однієї трьохсот діючої в цей час ставки рефінансування Центрального банку Російської Феде-рації від невиплачених в строк сум за кожний день затримки починаючи з наступного дня після встановленого строку виплати по день фактичного розрахунку включно. Розмір виплачуваної працівнику грошової компенсації може бути підвищений колективним дого-злодієм,
 17. Стаття 103. Ціна позову
  задоволення яких в подальшому призведе до отримання позивачем певної грошової суми, однак судова практика кваліфікує такі позови як і підлягають грошовій оцінці. Зокрема, ця заява про звернення стягнення на заставлене майно, стосовно якого Президія ВАС РФ висловився, що воно підлягає оплаті державним митом як заяву немайнового характеру (п. 10
 18. Стаття 88. Передача персональних даних працівника
  стаття встановлює в імперативній формі вимоги до роботодавців, які вони повинні дотримуватися при передачі персональних даних працівника. Насамперед роботодавець при передачі персональних даних працівника не повинен повідомляти ці дані третій стороні без письмової згоди працівника (за винятком випадків, коли це необхідно з метою попередження загрози життю і здоров'ю працівника, а
 19. Стаття 393. Звільнення працівників від судових витрат
  стаття містить спеціальне правило, згідно з яким тільки працівники при зверненні до судових органів з будь-яким категоріям трудових спорів (крім спорів про відшкодування моральної шкоди) звільняються від сплати державного мита та судових витрат. Це правило поширюється як на стадію звернення працівника до суду, так і на всі стадії судового розгляду, а також на виконавче
© 2014-2022  yport.inf.ua