Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників

Коментар до статті 1. Закон надав право висувати вимоги і починати колективний трудовий спір тільки працівникам і їх представникам. Роботодавець цим правом не володіє.
Встановлюючи таке правило, законодавець виходив з того, що всі обов'язки працівників визначені законодавством і трудовим договором. Ніякі додаткові зобов'язання на працівників покласти не можна. Роботодавець же може бути обтяжений додатковими обов'язками з надання працівникам пільг і переваг з коштів організації. Тому допустимі, наприклад, вимоги про підвищення заробітної плати, зміну порядку її індексації, надання додаткової оплачуваної відпустки за сімейними обставинами.
Виконувати умови колективного договору, угоди також повинен роботодавець, тому можливі вимоги щодо тих чи інших умов, які своєчасно не виконуються.
2. Вимоги пред'являються конкретного роботодавця, в т.ч. індивідуальному підприємцю, якщо розбіжності пов'язані з укладенням, зміною чи виконанням умов колективного договору; встановленням або зміною умов праці; виконанням умов угоди (галузевого, регіонального, професійного та ін.); відмовою роботодавця врахувати думку представницького органу працівників.
У тому випадку, коли розбіжності виникають в ході проведення колективних переговорів з приводу укладення угоди, вимоги мають висуватися беруть участь у переговорах професійною спілкою (об'єднанням профспілок) і надсилати до відповідного об'єднанню (об'єднанням) роботодавців.
3. Законодавець не визначає, якого роду вимоги можуть бути пред'явлені роботодавцю, оскільки предмет колективного трудового спору - встановлення або зміну умов праці, укладення, зміну або виконання колективного договору, угоди, врахування думки представницького органу працівників - досить чітко окреслює коло можливих вимог. Однак на практиці виникла тенденція одночасно з вимогами про встановлення умов праці або виконання умов колективного договору висувати й інші, не пов'язані з колективним трудовим спором. Так, поряд з вимогами про підвищення заробітної плати працівниками одного з підприємств Томської області висувалися вимоги про видачу талонів на молоко працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці. В якості іншого прикладу можна навести вимоги працівників скасувати наказ про звільнення начальника цеху і виділити з прибутку підприємства 4 млн. руб. на будівництво житлового будинку для співробітників.
Виникаючі в таких випадках комплекси розбіжностей відповідно до чинного законодавства слід вирішувати із застосуванням різних процедур. Спори про порушення прав працівників на охорону праці або про незаконне звільнення підлягають вирішенню органами з розгляду індивідуальних трудових спорів - комісією з трудових спорів, судом загальної юрисдикції. Підвищення ж заробітної плати або зміна системи оплати праці може бути предметом колективного трудового спору і дозволяється в примирливому порядку.
4. Вимоги вправі висунути працівники організації, філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу організації, працівники індивідуального підприємця або представники працівників (див. коментар. До ст. Ст. 29 - 31).
5. Для затвердження вимог працівників необхідний скликання зборів (конференції).
Збори скликаються представницьким органом працівників і вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини працюючих. Конференція - у разі присутності не менше 2/3 обраних делегатів.
6. За роботодавцем закріплено обов'язок створити умови для реалізації працівниками свого конституційного права на колективні трудові спори, зокрема провести збори (конференцію) і висунути вимоги.
Керівник організації (саме він виступає від імені роботодавця) на вимогу працівників або їх представників повинен надати приміщення, необхідне для зборів (конференції). На нього також покладається обов'язок не перешкоджати його проведенню.
За невиконання зазначених обов'язків представники роботодавця піддаються дисциплінарному стягненню чи штрафу (див. коментар. До ст. 416).
7. При наявності в організації декількох профспілок (первинних організацій профспілок) вони повинні узгодити свої вимоги заздалегідь або винести їх на загальні збори (конференцію), яке остаточно вирішує питання щодо їх кількості та змісту.
8. Вимоги, висунуті працівниками, направляються роботодавцю у письмовій формі. Недотримання встановленої форми позбавляє працівників права посилатися на порушення їхніх прав (ухилення від отримання вимог і від участі в примирних процедурах).
Спосіб передачі вимог представнику роботодавця законом не встановлений. Вони можуть бути надіслані поштою, факсом, електронною поштою, телефонограмою, передані особисто. Єдине, що необхідно зафіксувати, це факт і дата отримання вимог роботодавцем.
Рекомендації Мінпраці Росії (див. коментар. До ст. 402) пропонують відобразити дату вручення вимог в журналі або інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або у формі підпису керівника організації, філії, представництва або іншого посадовця на другому примірнику вимог, що залишається у представника працівників.
9. Копія вимог може бути за рішенням працівників спрямована до державного органу з врегулювання колективних трудових спорів (див. коментар. До ст. 407). Таке правило посилює гарантії працівників. Звернення до цього державного органу дозволяє (певною мірою) запобігти ухиленню роботодавця від отримання вимог і від своєчасного створення примирної комісії. Крім того, такий орган відповідно до покладених на нього обов'язками надає сторонам методичну допомогу з вирішення колективних трудових спорів. Звернутися за консультацією сторони можуть вже після направлення копії вимог.
Таким чином, раннє сповіщення державного органу про можливість виникнення колективного трудового спору можна розглядати в якості своєрідного превентивного заходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників "
 1. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 2. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 3. Коментар до статті 5.32
  399 Трудового кодексу РФ правом висування вимог володіють працівники та їх представники, визначені відповідно до ст. 29 - 31 Трудового кодексу РФ. Вимоги, висунуті працівниками і (або) представницьким органом працівників організації (філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу), затверджуються на відповідному зборах (конференції) працівників.
 4. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця . 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій), надати
 5. Стаття 29. Представники працівників
  працівників . Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації і профспілки діють через свої органи. Згідно Закону про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки , об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про
 6. Стаття 5.45. Використання переваг посадового або службового становища в період виборчої кампанії, кампанії референдуму
  висування і (або) обрання кандидата , списку кандидатів, висування і (або) підтримки ініціативи проведення референдуму, отримання того чи іншого відповіді на питання (питання) референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 72 . Скликання першого зборів кредиторів
  вимоги яких були пред'явлені в порядку і в строки, які передбачені пунктом 1 статті 71 цього Закону, та внесені до реєстру вимог кредиторів. 3. У першому зборах кредиторів беруть участь без права голосу керівник боржника, представник засновників (учасників) боржника або представник власника майна боржника - унітарного підприємства,
 8. Стаття 31. Інші представники працівників
  працівників можуть брати участь у системі соціального партнерства лише в тому випадку, коли в організації немає первинних профспілкових організацій або жодна профспілкова організація не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця і жодна з них не уповноважена представляти інтереси всіх працівників (див. коментар. до ст. ст. 30, 37). У зазначених випадках можливі два варіанти
 9. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів та укладенні
 10. Стаття 5.45. Використання переваг посадового або службового становища в період виборчої кампанії, кампанії референдуму (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  висування і (або) обрання кандидата, списку кандидатів, висування і (або) підтримки ініціативи проведення референдуму, отримання того чи іншого відповіді на питання (питання) референдуму - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 11. Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
  вимог за минулий час, звернених до роботодавця. Пред'являються працівником вимоги про оплату виконаних робіт, про отримання доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, виплати межразрядной різниці й ін підлягають задоволенню КТС, судом, якщо буде доведено право працівника на їх отримання. Період часу, щодо
 12. Стаття 140. Строки розрахунку при звільненні
  вимозі працівника, але не пізніше наступного дня з моменту заяви такої вимоги. 3. Якщо виникає суперечка з приводу розміру сум, належних працівникові (наприклад, про розмір оплати за понаднормову роботу), то в день звільнення має бути виплачена сума, що не оспорювана
 13. Стаття 69. Відсторонення керівника боржника від посади
  вимог цього Закону. 2. При зверненні з клопотанням до арбітражного суду про відсторонення керівника боржника від посади тимчасовий керуючий зобов'язаний направити копії клопотання керівнику боржника, представнику засновників (учасників) боржника, представнику власника майна боржника - унітарного підприємства. 3. Арбітражний суд виносить ухвалу про
 14. Коментар до статті 5.31
  працівника (представників працівника). Невиконання, неналежне виконання працівником або його представником прийнятих на себе зобов'язань за колективним договором, угодою не містять ознак аналізованого адміністративного правопорушення. 3. Див п. 3 коментарі до ст.
 15. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  вимог охорони праці та проведення своєчасного і якісного інструктажу працівників з охорони праці; участь у проведенні обстежень стану умов і охорони праці в організації, розгляді їх результатів та вироблення рекомендацій роботодавцю щодо усунення виявлених порушень; інформування працівників організації про проведені заходи щодо поліпшення умов і охорони праці,
 16. Стаття 5.20. Незаконне фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму, надання забороненої законом матеріальної підтримки, пов'язані з проведенням виборів, референдуму виконання робіт, надання послуг, реалізація товарів безкоштовно або за необгрунтовано заниженими (завищеними) розцінками (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  висунення ініціативи проведення референдуму, на досягнення певного результату на референдумі, або виконання оплачуваних робіт, реалізація товарів, надання платних послуг, спрямованих на досягнення певного результату на виборах, на висунення ініціативи проведення референдуму, на досягнення певного результату на референдумі без документально підтвердженого згоди
 17. Стаття 384. Освіта комісій з трудових спорів
    вимог до їх складу і порядку обрання. 9. Законодавством не встановлено термін, на який створюється КТС. Тому КТС може бути створена як на строк визначений, невизначений, так і для розгляду одиничного індивідуального трудового спору. 10. При звільненні працівника, який є членом КТС, принцип паритетності, що лежить в основі її утворення, порушується. У зв'язку з цим
 18. Стаття 50. Представники, які призначаються судом
    стаття допускає призначення судом адвоката в передбачених федеральним законом випадках. Зокрема, відповідно до ст. 48 Закону РФ від 2 липня 1992 р. "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні" (з наступними змінами) * (109) при розгляді скарги на дії медичних працівників, інших фахівців, працівників соціального забезпечення та освіти, а також
 19. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
    вимозі працівника видати йому та інші документи, якщо вони необхідні йому для реалізації тих чи інших прав. Наприклад, роботодавець зобов'язаний видати працівнику характеристику, якщо вона необхідна йому для участі в конкурсі. Всі видаються працівникові на його прохання документи (копії документів) повинні бути належним чином оформлені. Вони повинні бути завірені підписом керівника або уповноваженої
 20. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
    працівником організації. До обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи про відшкодування шкоди працівником, обов'язок довести які покладається на роботодавця, зокрема, належать: відсутність обставин, що виключають матеріальну відповідальність працівника; протиправність поведінки (дій чи бездіяльності) заподіювача шкоди; вина працівника в заподіянні
© 2014-2022  yport.inf.ua