Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 407. Участь державних органів по врегулюванню колективних трудових спорів у вирішенні колективних трудових спорів

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Державними органами щодо врегулювання колективних трудових спорів є федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з надання державних послуг у сфері врегулювання колективних трудових спорів, та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що беруть участь у врегулюванні колективних трудових спорів.
Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з надання державних послуг у сфері урегулірова-ня колективних трудових спорів:
виробляє повідомну реєстрацію колективних трудових спорів з приводу укладання, зміни та виконання злагоди-шений, що укладаються на федеральному рівні соціального партнерства, колективних трудових спорів в організаціях, що фінансуються з федерального бюджету, а також колективних трудових спорів, що виникають у випадках, коли відповідно до частин першої та дру-рій статті 413 цього Кодексу з метою розв'язання колективного трудового спору страйк не може бути проведена;
сприяє врегулюванню зазначених колективних трудових спорів;
веде базу даних з обліку трудових арбітрів;
організовує підготовку трудових арбітрів.
Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що беруть участь у врегулюванні колективних трудових спо-рів:
виробляють повідомну реєстрацію колективних трудових спорів, за винятком колективних трудових спорів, вказаних у частині другій цієї статті;
сприяють врегулюванню зазначених колективних трудових спорів.
Державні органи по врегулюванню колективних трудових спорів у межах своїх повноважень:
перевіряють у разі потреби повноваження представників сторін колективного трудового спору;
виявляють, аналізують і узагальнюють причини виникнення колективних трудових спорів, готують пропозиції щодо їх усунення;
надають методичну допомогу сторонам колективного трудового спору на всіх етапах його розгляду і дозволу;
організують в установленому порядку фінансування примирних процедур.
Державні органи по врегулюванню колективних трудових спорів при організації роботи з врегулювання колективних трудових спорів взаємодіють з представниками працівників і роботодавців.
Працівники державних органів по врегулюванню колективних трудових спорів мають право в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, безперешкодно при пред'явленні посвідчення про відрядження встановленого зразка відвідувати будь-яких роботодавців (організації незалежно від їх організаційно -правових форм і форм власності, а також роботодавців - фізичних осіб) з метою врегулювання колективних трудових спорів, виявлення та усунення причин, що породжують ці суперечки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 407. Участь державних органів по врегулюванню колективних трудових спорів у вирішенні колективних трудових спорів "
 1. Стаття 407. Участь державних органів по врегулюванню колективних трудових спорів у вирішенні колективних трудових спорів
  1. Державними органами щодо врегулювання колективних трудових спорів є: - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з надання державних послуг у сфері врегулювання колективних трудових спорів; - органи виконавчої влади суб'єктів РФ, що беруть участь у врегулюванні колективних трудових спорів. 2. Указом Президента РФ від 09.03.2004 N 314
 2. Стаття 401. Примирні процедури
  Порядок вирішення колективного трудового спору складається з наступних етапів: розгляд колективного трудового спору примирною комісією, розгляд колективного трудового спору за участю посередника, і (або) у трудовому арбітражі. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією є обов'язковим етапом. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
 3. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  (в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Страйк очолює представницький орган працівників. Орган, який очолює страйк, має право скликати збори (конференції) працівників, отримувати від роботодавця інформа-цію з питань, що зачіпають інтереси працівників, залучати фахівців для підготовки висновків зі спірних питань. Орган, який очолює страйк, має
 4. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  Не пізніше наступного робочого дня після дня складання примирною комісією протоколу розбіжностей сторони колективного трудового спору зобов'язані провести переговори про розгляд колективного трудового спору за участю посередника. Прі не-досягненні згоди сторін колективного трудового спору оформляється протокол про відмову сторін або однієї із сторін від даної при-мірітельной процедури і
 5. Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
  Трудовий арбітраж являє собою орган з розгляду колективного трудового спору. Тимчасовий трудовий арбітраж створюється сторонами колективного трудового спору спільно з відповідним державним органом з врегулювання колективних трудових спорів для розгляду даного колективного трудового спору. Рішенням відповідної тристоронньої комісії з регулювання
 6. Стаття 415. Заборона локауту
  У процесі врегулювання колективного трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут - звільнення пра-цівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або в
 7. Стаття 408. Угоди, досягнуті в ході разре-ності колективного трудового спору
  (в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цієї суперечки, в тому числі угоду про врегулювання колективного трудового спору, оформляються у письмовій формі і мають для сторін колективного трудового спору обов'язкову силу. Контроль за їх виконанням здійснюється сторонами колективного трудового
 8. Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
  1. Трудовий арбітраж є тимчасовим органом, який створюється спеціально для розгляду конкретної колективного трудового спору, і являє собою завершальну стадію примирних процедур. Стаття, що регламентує загальні принципи функціонування арбітражу, крім того, до його проведення застосовні також Рекомендації про організацію роботи з розгляду колективного трудового
 9. Стаття 401. Примирні процедури
  1. У ч. 1 коментованої статті дається перелік мирних процедур вирішення колективного трудового спору, об'єднаних загальним поняттям "примирні процедури", які складаються з трьох етапів: 1) дозвіл спору примирною комісією (ст. 402), 2) вирішення суперечки за участю посередника (ст . 403), 3) вирішення спору в трудовому арбітражі (ст. 404). 2. При вирішенні конкретних
 10. Коментар до статті 5.34
  1. Згідно ст. 20 Трудового кодексу РФ під працівником розуміється фізична особа, яка вступила в трудові відносини з працедавцем. Див також п. 1 коментаря до ст. 5.29. Відповідно до Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ під колективним трудовим спором розуміються неврегульовані розбіжності між працівниками та роботодавцями з приводу встановлення і зміни умов праці
 11. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  Професійний союз (профспілка) - добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально -трудових прав та інтересів. Основні риси профспілок: 1) є різновидом громадських об'єднань; 2) створюються громадянами на добровільних
 12. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  Соціальне партнерство здійснюється у формах: колективних переговорів з підготовки проектів колективних договорів, угод і укладення колективних договорів, угод; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) взаємних консультацій (переговорів) з питань регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, забезпечення гарантій трудових
© 2014-2022  yport.inf.ua