Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 406. Ухилення від участі в примиритель-них процедурах

(в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
При ухиленні однієї із сторін колективного трудового спору від участі у створенні або роботі примирної комісії дру-гаю сторона колективного трудового спору має право вимагати проведення переговорів про розгляд колективного трудового спору за участю посередника не пізніше наступного робочого дня після дня пред'явлення зазначеної вимоги.
При ухиленні однієї із сторін колективного трудового спору від переговорів про розгляд колективного трудового спору за участю посередника або від участі в розгляді колективного трудового спору за участю посередника інша сторона колективного трудового спору має право вимагати проведення переговорів про розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі не пізніше наступного робочого дня після дня пред'явлення зазначеної вимоги.
При ухиленні роботодавця (представника роботодавців) від створення тимчасового трудового арбітражу, передачі колективного трудового спору на розгляд до постійно діючий трудовий арбітраж або від участі в розгляді колективного трудового спору трудовим арбітражем вважається, що примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 406. Ухилення від участі в примиритель-них процедурах "
 1. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 2. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 3. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  ухилення від отримання вимог працівників; 2) ухилення від участі в примирних процедурах; 3) ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або оголошення страйку; 4) перешкоджання проведенню зборів або страйку. Передбачається два види відповідальності за порушення даних обов'язків представниками роботодавців:
 4. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  ухилення від участі у створенні або в роботі примирної комісії: суперечка переноситься на розгляд трудового арбітражу. Слід мати на увазі, що трудовий арбітраж може бути створений виключно у разі, якщо сторони колективного трудового спору уклали письмову угоду про обов'язкове виконання його рішень. Це означає, що передача спору на розгляд трудового арбітражу в
 5. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  ухилення від створення примирної комісії або трудового арбітражу можна розглядати порушення без поважних причин встановлених законом строків, неявку на засідання вказаних органів, неподання на вимогу іншої сторони або трудового арбітражу документів та відомостей . 5. У тих організаціях, де проведення страйку неможливо (див. коментар. До ст. 413), розгляд колективного
 6. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів.
 8. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  стаття передбачає два склади, що тягнуть застосування однакових санкцій. Це: ухилення від отримання вимог працівників, в т.ч. ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або створення перешкод для проведення зборів; ухилення від участі в примирних процедурах. Ухилення від участі в примирних процедурах може проявлятися в
 9. Стаття 401. Примирні процедури
  статтях, присвячених кожному етапу. За загальним правилом сторони повинні дотримуватися вказаних строків, проте у разі потреби терміни можуть бути продовжені за згодою сторін. Дана норма відображає гнучкість соціального партнерства і суттєву роль договірного регулювання відносин між соціальними партнерами. 7. Частина 8 коментованої статті надає працівникам право на такі
 10. Стаття 21.6. Ухилення від медичного обстеження
  Ухилення громадянина від медичного огляду або обстеження за направленням комісії з постановки громадян на військовий облік або від медичного обстеження за направленням призовної комісії - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до п'ятисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 11. Стаття 21.6. Ухилення від медичного обстеження
  них розмірів оплати
 12. Стаття 54 . Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення , зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни (ст. 5.28). Такі дії тягнуть за собою накладення
 13. Стаття 9.13. Ухилення від виконання вимог доступності для інвалідів об'єктів інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур
  вих осіб у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 14. 74. У якому порядку здійснюється процедура санкціонування?
  них варіантах, а також розглянута вище процедура консультацій (див. питання N 71) виступатимуть як різновидів "спеціальної законодавчої
 15. Стаття 194. Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи Коментар до статті 194
  ухиленні від сплати митних платежів у великому розмірі, при якому сума несплачених митних платежів перевищує п'ятсот тис. руб. 3. Ухилення означає кримінально каране бездіяльність і складається в навмисній несплаті митних платежів після закінчення встановлених на це строків. Форми ухилення можуть бути різними (заниження митної вартості переміщуваних товарів, пряма відмова від
 16. Коментар до статті 5.40
  участі або відмови від участі у страйку. Особи, що примушують працівників до участі або відмови від участі у страйку, несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) у порядку, встановленому законодавством. Представники роботодавця немає права організовувати страйк і брати в ній участь. Порядок здійснення права на страйк визначено ст. 14 - 19
 17. Стаття 27. Процедури , застосовувані в справі про банкрутство
  процедури: спостереження, фінансове оздоровлення; зовнішнє управління; конкурсне виробництво; мирову угоду. 2. При розгляді справи про банкрутство боржника - громадянина застосовуються такі процедури: конкурсне виробництво; мирову угоду ; інші передбачені цим Законом
 18. Стаття 15.23. Ухилення від передачі реєстратору ведення реєстру власників цінних паперів
  них паперів, у випадках, встановлених законодавством, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 19. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  стаття покладає обов'язок щодо встановлення розміру збитку і причин його виникнення на роботодавця, а також наказує дотриматися при цьому певну процедуру. По-перше, ще до ухвалення рішення про відшкодування збитку роботодавець зобов'язаний провести перевірку. З цією метою наказом роботодавця може бути створена спеціальна комісія, до складу якої включаються відповідні фахівці з
 20. Стаття 9.13. Ухилення від виконання вимог доступності для інвалідів об'єктів інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур
  них осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua