Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 414. Гарантія та правове становище робіт-ників у зв'язку з проведенням страйку

Участь працівника у страйку не може розглядатися як порушення трудової дисципліни і підстави для розірвання-ня трудового договору, за винятком випадків невиконання обов'язків припинити страйк в Згідно з частиною шостою статті 413 цього Кодексу.
Забороняється застосовувати до працівників, які беруть участь у страйку, заходи дисциплінарної відповідальності, за винятком випад-їв, передбачених частиною шостою статті 413 цього Кодексу.
На час страйку за беруть участь в ній працівниками зберігаються місце роботи та посаду.
Роботодавець має право не виплачувати працівникам заробітну плату за час їх участі у страйку, за винятком робіт-ників, зайнятих виконанням обов'язкового мінімуму робіт (послуг).
Колективним договором, угодою або угодами, досягнутими в ході вирішення колективного трудового спору, мо-гут бути передбачені компенсаційні виплати працівникам, бере участі у страйку.
Працівникам, які не беруть участь у страйку, але у зв'язку з її проведенням не мав можливості виконувати свою роботу і зая-вившись в письмовій формі про початок у зв'язку з цим простою, оплата простою не з вини працівника проводиться в порядку і розмірах, що передбачені цим Кодексом. Роботодавець має право переводити зазначених працівників на іншу роботу в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Колективним договором, угодою або угодами, досягнутими в ході вирішення колективного трудового спору, мо-же бути передбачений більш пільговий порядок виплат працівникам, що не бере участі у страйку, ніж передбачений цим Кодексом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 414. Гарантії і правове становище робіт-ників у зв'язку з проведенням страйку "
 1. Стаття 417. Відповідальність працівників за неза-кінні страйку
  працівників, оголосив і не припинив страйк після визнання її незаконною, зобов'язаний возмес-тить збитки, заподіяні роботодавцю незаконної страйком, за рахунок своїх коштів у розмірі, визначеному
 2. Стаття 415. Заборона локауту
  стаття забороняє звільнення працівників у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або у страйку. По суті, це означає, що будь-яке звільнення з ініціативи роботодавця в період колективного трудового спору може бути перевірено на предмет наявності (відсутності) зв'язку з участю працівників у спорі або страйку. 3. Якщо локаут таки мав місце, працівники можуть звернутися до суду з
 3. Стаття 415. Заборона локауту
  роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або в
 4. Стаття 415. Заборона локауту
  стаття забороняє локаут. Таким чином, по суті у статті передбачена ще одна гарантія для працівників, що у колективному трудовому спорі або страйку. 2. Якщо локаут таки мав місце, то працівники можуть звернутися з позовом до суду про відновлення на роботі. Крім того, за дії роботодавця, зазначені в ст. 415 ТК, передбачена адміністративна відповідальність на підставі
 5. Стаття 417. Відповідальність працівників за незаконні страйки
  положень ТК (див. ст. 192, 193 ТК і коммент. До них). Зі змісту коментованої статті випливає, що підставою для накладення дисциплінарного стягнення може бути тільки відмова підкоритися набув чинності рішенням суду про визнання страйку незаконним або про відстрочення або про призупинення страйку, здійснюваному судом або Урядом РФ відповідно до ст. 413 ТК. Крім того, збитки,
 6. Стаття 414. Гарантія та правове становище працівників у зв'язку з проведенням страйку
  414 ТК в розмірі не менше 2/3 тарифної ставки (окладу), як передбачено ч. 2 ст. 157 ТК. Оплата простою в даному випадку проводиться, тільки якщо працівник письмово попередив роботодавця про початок
 7. Стаття 414. Гарантія та правове становище працівників у зв'язку з проведенням страйку
  стаття передбачає гарантії не тільки для страйкуючих, а й для працівників, які у зв'язку із страйком не мають можливості виконувати свою роботу і зберегти заробіток в повному розмірі. Зазначена ситуація кваліфікується як простій не з вини працівника. Роботодавець вправі переводити працівників, що не беруть участь у страйку, на іншу роботу з дотриманням правил ст. 72.2 ТК. У тому випадку,
 8. Стаття 410. Оголошення страйку
  працівниками на своїх загальних зборах (конференції). Пропозиція про проведення страйку виноситься на збори (конференцію) представницьким органом працівників, раніше уповноваженим на участь у колективному трудовому спорі. У такому вигляді здійснюється прийняття рішення про проведення страйку на рівні організації та її відокремленого структурного підрозділу. Правом оголошення страйку володіють
 9. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  працівниками на дозвіл цього колективного трудового спору (див. коментар. До ст. 399). 2. У ч. 2 коментованої статті вказуються основні повноваження органу, який очолює страйк: 1) з власної ініціативи скликати збори чи конференцію працівників (див. коментар. До ст. 399 і 410), 2) отримувати від роботодавця інформацію з питань, що зачіпають інтереси працівників; 3) залучати
 10. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
  працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
© 2014-2022  yport.inf.ua