Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 417. Відповідальність працівників за неза-кінні страйку

Працівники, приступили до проведення страйку або не припинили її на наступний робочий день після доведення до орга-на, який очолює страйк, який набрав законної сили рішенням суду про визнання страйку незаконним або про відстрочення або про призупинення страйку, можуть бути піддані дисциплінарному стягненню за порушення трудової дисципліни.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Представницький орган працівників, оголосив і не припинив страйк після визнання її незаконною, зобов'язаний возмес- тить збитки, заподіяні роботодавцю незаконної страйком, за рахунок своїх коштів у розмірі, визначеному судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 417. Відповідальність працівників за неза-кінні страйку "
 1. Стаття 417. Відповідальність працівників за незаконні страйки
  Якщо страйк визнана судом незаконною, а працівники приступають до неї або продовжують страйкувати, до них можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу (аж до звільнення) з дотриманням відповідних положень ТК (див. ст . 192, 193 ТК і коммент. до них). Зі змісту коментованої статті випливає, що підставою для накладення дисциплінарного стягнення може бути тільки відмова підкоритися
 2. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  1. Представницьким органом, який очолює страйк, є той же орган, який раніше був уповноважений працівниками на дозвіл цього колективного трудового спору (див. коментар. До ст. 399). 2. У ч. 2 коментованої статті вказуються основні повноваження органу, який очолює страйк: 1) з власної ініціативи скликати збори чи конференцію працівників (див. коментар. До ст. 399 і
 3. Стаття 409. Право на страйк
  Відповідно до статті 37 Конституції Російської Федерації визнається право працівників на страйк як спосіб дозволів ня колективного трудового спору. Якщо примирливі процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору (стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди,
 4. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  (в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334 - ФЗ) Страйк очолює представницький орган працівників. Орган, який очолює страйк, має право скликати збори (конференції) працівників, отримувати від роботодавця інформа-цію з питань, що зачіпають інтереси працівників, залучати фахівців для підготовки висновків зі спірних питань. Орган, який очолює страйк, має
 5. Стаття 415. Заборона локауту
  Коментар до статті 1. Надання працівникам права на страйк спочатку було обумовлено їх становищем слабкої сторони. Для того щоб зрівняти сторони колективно-договірного процесу і пом'якшити економічний тиск роботодавців, за працівниками було закріплено перевага - можливість вдатися до страйку. Застосування локауту зводить цю перевагу до нуля. Заборона локауту
 6. Стаття 415. Заборона локауту
  1. Локаут являє собою звільнення працівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або страйку. Стаття, що забороняє локаут. Таким чином, по суті у статті передбачена ще одна гарантія для працівників, що у колективному трудовому спорі або страйку. 2 . Якщо локаут таки мав місце, то працівники можуть звернутися з
 7. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
  Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 8. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
  Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 9. Коментар до статті 5.40
  1. Див п. 3 коментарю до ст. 5.34. Згідно ст. 409 Трудового кодексу РФ страйк являє собою спосіб вирішення колективного трудового спору. Згідно ст. 13 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", якщо примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору або роботодавець ухиляється від
 10. Стаття 414. Гарантії і правове становище працівників у зв'язку з проведенням страйку
  1. За загальним правилом невиконання трудових обов'язків працівником може спричинити за собою дисциплінарну відповідальність. Частина 1 коментованої статті містить ряд важливих гарантій для працівників, які беруть участь у страйку. Презюмируется, що така участь не може розглядатися як порушення трудової дисципліни, отже, не може бути підставою для розірвання
 11. Стаття 410. Оголошення страйку
  1. На підставі ч. 1 ст. 410 ТК рішення про оголошення страйку приймається двома способами: 1) безпосередньо працівниками на своїх загальних зборах (конференції). Пропозиція про проведення страйку виноситься на збори (конференцію) представницьким органом працівників, раніше уповноваженим на участь у колективному трудовому спорі. У такому вигляді здійснюється прийняття рішення про проведення
 12. Стаття 417. Відповідальність працівників за незаконні страйки
  Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 6 ст. 413 ТК рішення суду про визнання страйку незаконним, що вступило в законну силу, підлягає негайному виконанню. Працівники зобов'язані приступити до роботи не пізніше наступного робочого дня після вручення копії рішення суду органу, очолює страйк. У цьому випадку можна говорити про використання механізму примусу до роботи. Страйк,
 13. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  Коментар до статті 1. Страйк очолює представницький орган працівників, уповноважений працівниками на дозвіл колективного трудового спору (див. коментар. до ст. 410). Цей орган здійснює керівництво беруть участь у страйку і виконує обов'язки, передбачені ст. 412 ТК. 2. Орган, який очолює страйк, має широким колом повноважень для продовження пошуку
 14. Коментар до статті 5.34
  1. Згідно ст. 20 Трудового кодексу РФ під працівником розуміється фізична особа, яка вступила в трудові відносини з працедавцем. Див також п. 1 коментаря до ст. 5.29. Відповідно до Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ під колективним трудовим суперечкою розуміються неврегульовані розбіжності між працівниками та роботодавцями з приводу встановлення і зміни умов праці
 15. Стаття 409. Право на страйк
  1. Право на страйк прийнято називати одним з основоположних прав людини другого покоління, тобто соціальних прав працівника. Відповідно до ч. 4 ст. 37 Конституції "визнається право на індивідуальні та колективні трудові суперечки з допомогою встановлених федеральним законом способів їх дозволу, включаючи право на страйк". Разом з тим це право може бути реалізоване тільки з
© 2014-2022  yport.inf.ua