Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 418. Ведення документації при рассмотре-ванні та вирішенні колективного трудового спору

(в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Дії сторін колективного трудового спору, угоди і рішення, що приймаються у зв'язку з розглядом та вирішенням цієї суперечки, оформляються протоколами представниками сторін колективного трудового спору, примирливими органами, органом, який очолює страйк.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 418. Ведення документації при рассмотре-ванні та вирішенні колективного трудового спору "
 1. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  1. Встановлюється єдина вимога до оформлення дій сторін колективного трудового спору, угод і рішень по суті спору шляхом складання протоколів. 2. При цьому доцільно використовувати форми документів, що містяться в додатках до рекомендацій, затверджених Мінпраці Росії 14.08.2002: N 57 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору примирною
 2. Стаття 408. Угоди, досягнуті в ході разре-ності колективного трудового спору
  (в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) Угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цієї суперечки, в тому числі угоду про врегулювання колективного трудового спору, оформляються у письмовій формі і мають для сторін колективного трудового спору обов'язкову силу. Контроль за їх виконанням здійснюється сторонами колективного трудового
 3. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  Коментар до статті 1. Стаття, що закріплює єдині вимоги до оформлення дій і угод у процесі вирішення колективного трудового спору. При вирішенні колективного трудового спору мають складатися протоколи, що підписуються представниками сторін, органами по вирішенню колективного трудового спору або органом, який очолює страйк. 2. Протоколами повинні бути
 4. Стаття 406. Ухилення від участі в примиритель-них процедурах
  (в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) При ухиленні однієї із сторін колективного трудового спору від участі у створенні або роботі примирної комісії дру- гаю сторона колективного трудового спору має право вимагати проведення переговорів про розгляд колективного трудового спору за участю посередника не пізніше наступного робочого дня після дня пред'явлення зазначеного
 5. Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) У разі виникнення колективного трудового спору на локальному рівні соціального партнерства примирна комісія створюється у строк до двох робочих днів з дня початку колективного трудового спору, а в разі виникнення колективного трудового спору на інших рівнях соціального партнерства - у термін до трьох робочих днів з дня початку
 6. Стаття 401. Примирні процедури
  Порядок вирішення колективного трудового спору складається з наступних етапів: розгляд колективного трудового спору примирною комісією, розгляд колективного трудового спору за участю посередника, і (або) у трудовому арбітражі. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією є обов'язковим етапом. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
 7. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  Не пізніше наступного робочого дня після дня складання примирною комісією протоколу розбіжностей сторони колективного трудового спору зобов'язані провести переговори про розгляд колективного трудового спору за участю посередника. Прі не-досягненні згоди сторін колективного трудового спору оформляється протокол про відмову сторін або однієї із сторін від даної при-мірітельной процедури і
 8. Стаття 398. Основні поняття
  Колективний трудовий спір - неврегульовані розбіжності між працівниками (їх представниками) і роботодавцями (їх представниками) з приводу встановлення і зміни умов праці (включаючи заробітну плату), укладення, зміни та виконання колективних договорів, угод, а також у зв'язку з відмовою роботодавця врахувати думку виборного представницького органу робіт-ників при прийнятті
 9. Стаття 409. Право на страйк
  Відповідно до статті 37 Конституції Російської Федерації визнається право працівників на страйк як спосіб дозволів ня колективного трудового спору. Якщо примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору (стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди,
 10. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  1. Угода між сторонами колективного спору може бути досягнуто на будь-якому етапі його дозволу. У коментованій статті міститься важлива вказівка на те, що така угода обов'язково має бути прибраний в письмову форму. Відсутність письмової форми тягне недійсність такої угоди. 2. Оформлену належним чином угода має для сторін колективного трудового
 11. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  1. У тому випадку, якщо сторонам не вдалося досягти угоди в рамках роботи примирної комісії (див. ст. 402 ТК), вони можуть перейти до другої примирної процедури вирішення колективного трудового спору, тобто запросити посередника. Дана стадія є добровільною - посередник може взяти участь у вирішенні спору лише за згодою обох сторін спору. 2. Завдання посередника -
 12. Стаття 407. Участь державних органів по врегулюванню колективних трудових спорів у вирішенні колективних трудових спорів
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Державними органами щодо врегулювання колективних трудових спорів є федеральний орган виконавчої влади, здійснює функції з надання державних послуг у сфері врегулювання колективних трудових спорів, та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що беруть участь у врегулюванні колективних трудових
 13. Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
  Трудовий арбітраж являє собою орган з розгляду колективного трудового спору. Тимчасовий трудовий арбітраж створюється сторонами колективного трудового спору спільно з відповідним державним органом з врегулювання колективних трудових спорів для розгляду даного колективного трудового спору. Рішенням відповідної тристоронньої комісії з регулювання
 14. Коментар до статті 5.40
  1. Див п. 3 коментарю до ст. 5.34. Згідно ст. 409 Трудового кодексу РФ страйк являє собою спосіб вирішення колективного трудового спору. Згідно ст. 13 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", якщо примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору або роботодавець ухиляється від
 15. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  Коментар до статті 1. Угода може бути укладена сторонами на будь-якому етапі вирішення колективного трудового спору. Можна виділити наступні його види: а) угода за результатами роботи примирної комісії (рішення примирної комісії), б) угоду за результатами посередництва (узгоджене рішення), в) угода про виконання рішення трудового арбітражу. 2. Закон
 16. Стаття 401. Примирні процедури
  1. У ч. 1 коментованої статті дається перелік мирних процедур вирішення колективного трудового спору, об'єднаних загальним поняттям "примирні процедури", які складаються з трьох етапів: 1) дозвіл спору примирною комісією (ст. 402), 2) вирішення суперечки за участю посередника (ст . 403), 3) вирішення спору в трудовому арбітражі (ст. 404). 2. При вирішенні конкретних
 17. Стаття 405. Гарантії у зв'язку з дозволом колективного трудового спору
  1. Відповідно до коментарів статтею членам примирної комісії і трудовим арбітрам під час участі у вирішенні колективного трудового спору надається ряд гарантій: 1) вони звільняються від основної роботи, 2) за ними зберігається середня заробітна плата. Слід звернути увагу на термін надання зазначених гарантій: не більше 3 місяців протягом одного року. Крім того,
 18. Стаття 415. Заборона локауту
  У процесі врегулювання колективного трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут - звільнення пра-цівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або в
© 2014-2022  yport.inf.ua