Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 419. Види відповідальності за порушення тру-дового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Особи , винні у порушенні трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, притягуються до дис-ціплінарной та матеріальної відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами, а також залучаються до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому федеральними закону-ми.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 419. Види відповідальності за порушення тру-дового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права"
 1. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  Керівники та інші посадові особи організацій, а також роботодавці - фізичні особи, винні в порушенні трудового законодавства та інших нормативних правових актів , що містять норми трудового права, несуть відповідальність у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом та іншими федеральними законами. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 2. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  1. Частина 2 ст. 15 Конституції наказує всім посадовим особам та громадянам обов'язок дотримуватися Конституції і законів (у тому числі і закони про працю). Відповідно порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, є протиправним діянням, тобто правопорушенням (проступком або злочином). Згідно ст. 22 ТК обов'язок
 3. Стаття 419. Види відповідальності за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  Коментар до статті 1. Дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, є обов'язком і роботодавця, і працівника. Невиконання, неналежне виконання цього обов'язку тягне дисциплінарну відповідальність за правилами, передбаченими у ст. ст. 192 - 195 ТК (див. коментар . до цих статей). 2. Якщо в результаті порушення трудового
 4. Глава 62. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  Глава 62. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 5. Розділ XIII. Захист трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  Розділ XIII. Захист трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 6. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  Коментар до статті 1. Стаття 370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Згідно колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником.
 7. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  1. Коментована стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони
 8. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Відповідно до Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює
 9. Стаття 353.1. Відомчий контроль за дотриман-ням трудового законодавства та інших нормативних пра-вових актів, що містять норми трудового права
  (введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ) Відомчий контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, в підвідомчих організаціях здійснюється федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування в порядку і на
 10. § 2. Види відповідальності за порушення земельного законодавства
  § 2. Види відповідальності за порушення земельного
 11. Стаття 56. Поняття трудового договору. Сторони тру-дового договору
  Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником, відповідно до яким роботодавець зобов'язується нада-вити працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами та цією
© 2014-2022  yport.inf.ua