Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 416. Відповідальність за ухилення від уча-сті в примирних процедурах, невиконання угоді-ня, досягнутого в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Представники роботодавця (представники роботодавців), які ухиляються від отримання вимог працівників та участі в при-мірітельних процедурах, у тому числі не надають приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог , оголошення страйку або перешкоджають його (її) проведення, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до цього Кодексу або адміністративної відповідальності в порядку, який встановлений законодавством Російської Федерації про адміністративні правопорушення.
(В ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Представники роботодавця (представники роботодавців) і працівників, винних у невиконанні зобов'язань за угодою-ям , досягнутим в результаті примирної процедури, а також винні в невиконанні або відмовляються від виконання рішен-ня трудового арбітражу, притягуються до адміністративної відповідальності в порядку, який встановлений законодавством Росій-ської Федерації про адміністративні правопорушення.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 416. Відповідальність за ухилення від уча-сті в примирних процедурах, невиконання угоді- ня, досягнутого в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу "
 1. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  1. У ч. 1 коментованої статті йдеться про відповідальність представників роботодавця у випадках: 1) ухилення від отримання вимог працівників; 2) ухилення від участі в примирних процедурах; 3) ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або оголошення страйку; 4) перешкоджання проведенню зборів або страйку.
 2. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  1. Відповідно до ч. 4 ст. 401 жодна із сторін колективного трудового спору не має права ухилятися від участі в примирних процедурах. Частина 1 коментованої статті передбачає наслідки ухилення від участі в створенні або в роботі примирної комісії: суперечка переноситься на розгляд трудового арбітражу. Слід мати на увазі, що трудовий арбітраж може бути створений
 3. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти
 4. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч
 5. Стаття 5.33. Невиконання угоди
  Невиконання роботодавцем або його представником зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до сорока мінімальних розмірів оплати
 6. Стаття 5.33. Невиконання угоди
  Невиконання роботодавцем або його представником зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 7. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  Коментар до статті 1. Відповідальність за ухилення від отримання вимог працівників та участі в примирних процедурах несуть керівники організацій та їх відокремлених структурних підрозділів, інші особи, уповноважені на представництво статутом організації або іншими правовими актами, тобто особи , зобов'язані приймати рішення щодо вимог працівників, участі в
 8. Стаття 406. Ухилення від участі в примиритель-них процедурах
  (в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) При ухиленні однієї із сторін колективного трудового спору від участі у створенні або роботі примирної комісії дру-гаю сторона колективного трудового спору має право вимагати проведення переговорів про розгляд колективного трудового спору за участю посередника не пізніше наступного робочого дня після дня пред'явлення зазначеного
 9. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  1. Угода між сторонами колективного спору може бути досягнуто на будь-якому етапі його дозволу. У коментованій статті міститься важлива вказівка на то, що така угода обов'язково має бути прибраний в письмову форму. Відсутність письмової форми тягне недійсність такої угоди. 2. Оформлене належним чином угода має для сторін колективного трудового
 10. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  Коментар до статті 1. Угода може бути укладена сторонами на будь-якому етапі вирішення колективного трудового спору. Можна виділити наступні його види: а) угода за результатами роботи примирної комісії (рішення примирної комісії), б) Угода за результатами посередництва (узгоджене рішення), в) угода про виконання рішення трудового арбітражу. 2. Закон
 11. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  Коментар до статті 1. Ухилення однієї із сторін спору від участі у створенні або роботі примирної комісії не має призвести до тупикової ситуації та наростання соціальної напруженості. Водночас надання права приступити в цьому випадку до проведення страйку означало б фактично визнання можливості ігнорувати примирні процедури, які, як показує світовий досвід,
 12. Коментар до статті 5.33
  Про співвідношення Трудового кодексу РФ до чинного на території РФ трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, см. п. 2 коментарю до ст. 5.27. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Про статус примирних процедур див. п. 1 - 3 коментарю до ст. 5.32. Виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua