Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 423. Застосування законів та інших нормативних правових актів

Надалі до приведення законів та інших нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, в соот-відповідне з цим Кодексом закони та інші правові акти Російської Федерації, а також законодавчі та інші нормативні пра-вові акти колишнього Союзу РСР, що діють на території Російської Федерації в межах і порядку, які передбачені Кон-проституцією Російської Федерації, Постановою Верховної Ради РРФСР від 12 грудня 1991 року N 2014-1 "Про ратифікацію злагоди-шення про створення Співдружності Незалежних Держав ", застосовуються остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодек-су.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Видані до введення в дію цього Кодексу нормативні правові акти Президента Російської Федерації, Правитель-ства Російської Федерації і застосовувані на території Російської Федерації постанови Уряду СРСР з питань, ко-торие відповідно до цього Кодексу можуть регулюватися лише федеральними законами, діють надалі до введення в дей-ствие відповідних федеральних законів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 423. Застосування законів та інших нормативних правових актів "
 1. Стаття 423. Застосування законів та інших нормативних правових актів
  законів та інших нормативних правових актів РФ, а також законодавчих актів колишнього Союзу РСР до приведення їх у відповідність із ТК. При цьому вони застосовуються в частині, що не суперечить ТК, що повинно визначатися в кожному окремому випадку шляхом відповідного тлумачення. Приведення їх у відповідність з ТК необхідно шляхом зміни або скасування конкретних норм на підставі їх вивчення,
 2. Контрольні питання
  застосування права і актів тлумачення права? 3. Від чого залежить юридична сила нормативно-правового акту? 4. Назвіть стадії законотворчого процесу. 5. Основні ознаки і види законів. 6. Який Закон регулює порядок опублікування і набрання чинності законодавчих актів Російської Федерації? 7. Назвіть порядок дії нормативно-правових актів у часі, у просторі і по
 3. 3.8.4. Інформаційне право як система норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері
  застосуванням інформаційних технологій. Основні завдання у цій галузі: вивчення актів чинного інформаційного законодавства та підзаконних актів, виявлення прогалин і дублів в джерелах інформаційного права, розробка пропозицій щодо розроблення проектів законів і підзаконних актів у цій галузі; вивчення практики застосування норм та актів інформаційного права, оцінка
 4. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  стаття безпосередньо пов'язана зі ст. 12 ТК, що передбачає межі дії у часі законів та інших нормативних правових актів. Вона визначає дію законів та інших нормативних правових актів у просторі. Зв'язок цих статей пояснюється тим, що будь-який нормативний правовий акт завжди діє і в часі, і в просторі. Федеральний закон від 14 червня 1994 р. N 5-ФЗ "Про порядок
 5. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття в зміненому вигляді відтворює положення гл. 62 ТК "Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права", що складається всього лише з однієї статті (див. ст. 419 і коммент. до
 6. Стаття 423. Застосування законів та інших нормативних правових актів
  застосування на території Російської Федерації актів, виданих до набрання чинності ТК. У зв'язку з прийняттям нового ТК правопріменітель повинен оцінювати, чи підлягають застосуванню ті чи інші норми федеральних законів, чи не входять вони в протиріччя з нормами ТК. Так, наприклад, на нашу думку, у зв'язку з прийняттям Постанови Уряду РФ від 13 жовтня 2008 р. N 749, яким було
 7. Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом
  законів та інших нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, у відповідність із цим Кодексом закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації застосовуються в межах і в порядку, які передбачені Конституцією Російської Федерації, остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодексу. 2. Доручити Уряду Російської Федерації в
 8. 12.7. Державна реєстрація нормативних правових актів
  законні інтереси громадян; - документи подаються для реєстрації до Міністерства юстиції РФ; - термін державної реєстрації - сім днів з дня отримання; - складається висновок про законність акта, поданого на реєстрацію; - затверджується висновок, присвоюється реєстраційний
 9. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, розглядає
 10. Стаття 63. Про приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Законом
  застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя "від 31 жовтня 1995 р. N 8. Якщо при розгляді конкретної справи суд встановить, що підлягає застосуванню акт державного чи іншого органу не відповідає закону, він в силу ч. 2 ст. 120 Конституції Російської Федерації зобов'язаний прийняти рішення відповідно до закону, що регулює дані правовідносини. 2.
 11. Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
  застосуванню. У таких випадках застосовуються трудове законодавство та інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права, колективний договір,
 12. Стаття 3 . Законодавство про містобудівну діяльність
  законів та інших нор-мативно правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федеративної-ції. 2. Федеральні закони і прийняті відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації, утримуючи-щие норми, що регулюють відносини в області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу. 3. Закони та
 13. Стаття 168. Недійсність угоди, що не відповідає закону або іншим правовим актам
  застосування статті 169 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 10.04.2008 N 22, Визначення Конституційного Суду РФ від 08.06.2004 N
 14. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань. 2. Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні зобов'язання і (або) правові
 15. Стаття 2. Водне законодавство
  законодавство складається з цього Кодексу, інших федеральних законів і прийнятих відповідно до них законів суб'єктів Російської Федерації. 2. Норми, що регулюють відносини з використання та охорони водних об'єктів (водні відносини) і містяться в інших федеральних законах, законах суб'єктів Російської Федерації, повинні відповідати цьому Кодексу. 3. Водні відносини
 16. Стаття 59. Порушення нормативних правових актів, що регулюють діяльність членів саморегулівної організації
  нормативних правових актів, що регулюють діяльність членів Організації, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати праці або виключення з членів
 17. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 18. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  застосування на всій території РФ, якщо в цих законах та інших актах не передбачено інше. 2. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів РФ діють в межах території відповідних суб'єктів РФ. Закони суб'єктів РФ, які містять норми трудового права, не повинні суперечити ТК та іншим федеральним законам (ч. 9 ст. 5 ТК). Органи державної влади суб'єктів приймають нормативні
 19. Стаття 99. Визнання не чинними на території Російської Федерації окремих законодавчих актів Союзу РСР і втратили чинність окремих законодавчих актів РРФСР та Російської Федерації (їх окремих положень)
  стаття визначає нормативні акти, які в цілому або в частині визнаються не чинними на території РФ у зв'язку з прийняттям і введенням в дію положень коментованого Закону. Йдеться про окремі законодавчі акти Союзу РСР і законодавчих актах РРФСР і РФ (їх окремих положень). Слід зазначити, що однією з ознак правового простору є його територіальне
© 2014-2022  yport.inf.ua