Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність

1. Законодавство про містобудівну діяльність складається з цього Кодексу, інших федеральних законів та інших нор-мативно правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федеративної-ції.
2. Федеральні закони і прийняті відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації, утримуючи-щие норми, що регулюють відносини в області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу.
3. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми, що регулюють відносини в області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу.
4. З питань містобудівної діяльності приймаються муніципальні правові акти, які не повинні суперечити цьому Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3. Законодавство про містобудівної діяльності "
 1. Стаття 11.9. Вимоги до утвореним і зміненим земельним ділянкам
  1. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, щодо яких відповідно до законодавства про містобудівну діяльність встановлюються містобудівні регламенти, визначаються такими містобудівними регламентами. 2. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
 2. 1. Суб'єктами містобудівних відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, фізичні та юридичні особи. 2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у містобудівних ставлення-пах виступають відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади
  § 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
 3. 1. Землями населених пунктів визнаються землі, використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. Радянське земельне законодавство носило яскраво виражений аграрний ухил і не приділяло достатньої уваги розвитку законодавства про використання земель населених пунктів. Водночас процеси активної урбанізації в нашій країні налічують півтораста років, і
  Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
 4. (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Недодержання екологічних вимог при територіальному плануванні, містобудівній зонування, плануванні території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів капітального
  § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
 5. Поряд з архітектурними проектами, будівництво вимагає і гра-достроітельной документації. Згідно ст. 6 Закону «Про основи містобудування в РФ» містобудівна документація - це єдина система взаємопов'язаних проектних документів, що передбачає обов'язковість урахування раніше затверджених видів проектної документації при розробці наступних, і служить основною для складання проектів
  Стаття 50. Використання водних об'єктів для рек-реаціонних цілей
 6. 1. Використання водних об'єктів для рекреаційних цілей (відпочинку, туризму, спорту) здійснюється з урахуванням правил вико-вання водних об'єктів, встановлюваних органами місцевого самоврядування відповідно до статті 6 цього Кодексу. 2. Проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію та експлуатація будівель, споруд, будівель для рекреа-ційних цілей, в тому числі для
  § 4. Зміна виду дозволеного використання земель
 7. До набрання чинності Містобудівного кодексу РФ 1 січня 2005 зміна виду дозволеного використання земельних ділянок перебувало у віданні земельного законодавства. Після 1 січня 2005 регулювання даних відносин перейшло до містобудівному законодавству. Містобудівний кодекс встановлює, що дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального
  Коментар до статті 7.16
 8. 1. Про статус земель історико-культурного призначення див. п. 5 коментарю до ст. 7.13 та п. 3 коментарю до ст. 7.14. 2. Згідно ст. 5 Федерального закону "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації" земельні ділянки у межах територій об'єктів культурної спадщини, включених до єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини
  Стаття 36. Містобудівна регламент
 9. 1. Містобудівною регламентом визначається правовий режим земельних ділянок, так само як все, що знаходиться над і під поверхнею земельних ділянок і використовується в процесі їх забудови та подальшої експлуатації об'єктів капітального будів-ництва. 2. Містобудівні регламенти встановлюються з урахуванням: 1) фактичного використання земельних ділянок і об'єктів капітального
  Стаття 41. Призначення і види документації по планиров-ке території
 10. 1. Підготовка документації з планування території здійснюється з метою забезпечення сталого розвитку територій, виділення елементів планувальної структури (кварталів, мікрорайонів, інших елементів), встановлення меж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти капітального будівництва, меж земельних ділянок, призначених для будівництва та размеще-ня лінійних об'єктів.
  Гарант VIII, 37, § 5 (1) - с. 103 Гарантійна передача права власності VIII, 37, § 1 (3) - с. 71 Гарантійний термін IX, 40, § 2 (5) - с. 249 - 252; IX, 41, § 1 (2) - с. 266 - 270; IX, 41, § 1 (3) - с. 278; XI, 47, § 1 (2) - с. 621; XI, 47, § 1 (4) - с. 632 - 633; XI, 47, § 2 (4) - с. 647 - 649; XI, 48, § 2 (8) - с. 682 Гарантія - Г. якості результату робіт XI, 47, § 1 (2) - с. 621;
 11. Г
  Стаття 1294. Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва
 12. 1. Автор твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва має виключне право використовувати свій твір відповідно до пунктів 2 і 3 статті 1270 цього Кодексу, у тому числі шляхом розробки документації для будівництва і шляхом реалізації архітектурного, містобудівного або садово-паркового проекту. Використання архітектурного,
  Стаття 30. Правила землекористування і забудови
 13. 1. Правила землекористування і забудови розробляються з метою: 1) створення умов для сталого розвитку територій муніципальних утворень, збереження навколишнього середовища та об'єктивним тов культурної спадщини; 2) створення умов для планування територій муніципальних утворень; 3) забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб , в тому числі правовласників земельних
  Коментар до статті 23.56
 14. Відповідно до п. 3 ст. 65 Містобудівного кодексу РФ посадові особи органів архітектури та містобудування в межах їх компетенції мають право: - проводити контроль за будівництвом, реконструкцією, ремонтом об'єктів нерухомості з метою отримання інформації про виконання суб'єктами містобудівної діяльності вимог містобудівної та проектної документації, державних
  Стаття 43. Проекти межування територій
 15. 1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
  3. Сторони у договорі
 16. Залежно від складності будівництва виконання всіх робіт, пов'язаних з ним, може бути покладено на організацію-підрядника, яка сама ж виконує вишукувальні, проектні та будівельні роботи. З урахуванням складності будівництва, а також ряду інших обставин (наприклад, особливого режиму, встановленого для будівельного об'єкта) допускається покладення виконання окремих робіт на
  Стаття 85. Склад земель населених пунктів та зонування територій
 17. (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. До складу земель населених пунктів можуть входити земельні ділянки, віднесені відповідно до містобудівних регламентів до наступних територіальним зонам: (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1) житловим; 2) суспільно-діловим; 3) виробничим; 4) інженерних і транспортних інфраструктур; 5)
  Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
 18. Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
  Стаття 61. Охорона водних об'єктів при проведенні робіт
 19. 1. Проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових і інших робіт, пов'язаних із зміною дна і берегів вод-них об'єктів, в їх водоохоронних зонах, в межах особливо цінних водно-болотних угідь здійснюється відповідно до вимог водного законодавства, законодавства в галузі охорони навколишнього середовища та законодавства про містобудівну діяльно-сти. (В ред.
  1. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов вод-ных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями водного законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельно-сти. (в ред.
© 2014-2022  yport.inf.ua