Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.16. Компенсаційний фонд саморегул-руемой організації

1. Саморегульована організація в межах коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації несе субсідіар-ную відповідальність за зобов'язаннями своїх членів, що виникли внаслідок заподіяння шкоди, у випадках, передбачених статтею 60 цього Кодексу.
2. Не допускається звільнення члена саморегулівної організації від обов'язку внесення внеску в компенсаційний фонд саморегулівної організації, в тому числі за рахунок його вимог до саморегулівної організації.
3. Не допускається здійснення виплат з коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом про введення в дію цього Кодексу, а також таких випадків:
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1) повернення помилково перерахованих коштів;
2) розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації з метою його збереження і збільшення його розмі-ра;
3) здійснення виплат в результаті настання субсидіарної відповідальності, передбаченої частиною 1 цієї статті (виплати з метою відшкодування шкоди та судові витрати).
4. З метою збереження і збільшення розміру компенсаційного фонду саморегулівної організації кошти цього фонду раз-міщан в депозити і (або) депозитні сертифікати в російських кредитних організаціях. У разі необхідності здійснення виплат з коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації термін повернення коштів із зазначених активів не повинен перевищувати десять робочих днів.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. У разі здійснення виплат з коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації відповідно до статті 60 цього Кодексу член саморегулюючої організації або її колишній член, з вини яких внаслідок недоліків робіт з ін-нерних вишукувань, з підготовки проектної документації, щодо здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва була заподіяна шкода, а також інші члени саморегулівної організації повинні внести внески до компенсаційний фонд саморегулівної організації з метою збільшення розміру такого фонду в порядку та до розміру, які уста-новлено статутом саморегулюючої організації, але не нижче що визначається відповідно до цього Кодексу мінімального розмі-ра компенсаційного фонду в строк не більше ніж два місяці з дня здійснення зазначених виплат.
6. Мінімальний розмір внеску до компенсаційний фонд саморегулівної організації на одного члена саморегулівної орга-нізації, яка має свідоцтво про допуск до робіт з організації підготовки проектної документації, складає:
1) п'ятсот тисяч рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами цивільної відпові-ності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, сто п'ятдесят тисяч рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювала-влять організацію робіт з підготовки проектної документації , вартість якої за одним договором не перевищує п'ять мільйонів рублів;
2) сімсот п'ятьдесят тисяч рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами цивільної відповідальності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт , які впливають на без-пеку об'єктів капітального будівництва, двісті п'ятдесят тисяч рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації плани-рует здійснювати організацію робіт з підготовки проектної документації, вартість якої за одним договором не перевищує два-дцять п'ять мільйонів рублів;
3) один мільйон п'ятсот тисяч рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами громадян-ської відповідальності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, п'ятсот тисяч рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювати організацію робіт з підготовки проектної документації, вартість якої за одним договором не перевищує п'ятдесят мільйонів рублів;
4) три мільйони рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхуванню її членами цивільної відпові-ності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, один мільйон рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювати організацію робіт з підготовки проектної документації, вартість якої за одному договору складає до трьохсот мільйонів рублів;
5) чотири мільйони п'ятсот тисяч рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами цивільної відповідальності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, один мільйон п'ятсот тисяч рублів у випадку, якщо член саморегулівної органі-зації планує здійснювати організацію робіт з підготовки проектної документації, вартість якої за одним договором со-ставлять триста мільйонів рублів і більше.
(Частина 6 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
7. Мінімальний розмір внеску до компенсаційний фонд саморегулівної організації на одного члена саморегулівної орга-нізації, яка має свідоцтво про допуск до робіт з організації будівництва, становить:
1) один мільйон рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами цивільної відпові-ності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, триста тисяч рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювати організацію робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва (далі в цілях настою-щей частини - будівництво), вартість якого за одним договором не перевищує десять мільйонів рублів;
2) один мільйон п'ятсот тисяч рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами громадян-ської відповідальності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, п'ятсот тисяч рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювати організацію робіт з будівництва, вартість якого за одним договором не перевищує шістдесят мільйонів руб-лей;
3) три мільйони рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами цивільної відпові-ності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, один мільйон рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювати організацію робіт з будівництва, вартість якого за одним договором не перевищує п'ятсот мільйонів рублів;
4) шість мільйонів рублів або при встановленні такої організацією вимоги до страхування її членами цивільної відпові-ності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, два мільйони рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювати організацію робіт з будівництва, вартість якого за одним договором складає до трьох мільярдів рублів;
5) дев'ять мільйонів рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами цивільної відпові-ності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, три мільйони рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювати організацію робіт з будівництва, вартість якого за одним договором складає до десяти мільярдів рублів;
6) тридцять мільйонів рублів або при встановленні такою організацією вимоги до страхування її членами цивільної відпові-дальності, яка може настати в разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на без-пеку об'єктів капітального будівництва, десять мільйонів рублів у випадку, якщо член саморегулівної організації планує здійснювати організацію робіт з будівництва, вартість якого за одним договором становить десять мільярдів рублів і бо-леї.
(Частина 7 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
8. У разі виключення відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулюючих організацій кошти компенсаційного фонду саморегулівної організації підлягають зарахуванню на рахунок Національного об'єднання саморег-ліруемих організацій відповідного виду і можуть бути використані тільки для здійснення виплат у зв'язку з настанням суб-сідіарной відповідальності саморегулівної організації за зобов'язаннями членів такої організації, що виникли внаслідок причи-нения шкоди, у випадках, передбачених статтею 60 цього Кодексу. Національне об'єднання саморегулівних організацій зобов'язане розмістити кошти зазначеного компенсаційного фонду відповідно до частини 4 цієї статті.
(Частина 8 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 55.16. Компенсаційний фонд саморегул-руемой організації"
 1. Стаття 55.7. Припинення членства в саморегул-руемой організації
  1. Членство в саморегулюючої організації припиняється у разі: 1) добровільного виходу члена саморегулівної організації з саморегулівної організації; 2) виключення з членів саморегулівної організації за рішенням саморегулівної організації; (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 3) смерті індивідуального підприємця - члена саморегулюючої організації або
 2. Стаття 55.10. Виключна компетенція загальних зборів членів саморегулівної організації
  До виключної компетенції загальних зборів членів саморегулівної організації відносяться наступні питання: 1) затвердження статуту некомерційної організації, внесення до нього змін; 2) обрання таємним голосуванням членів постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації, дострокове припинення повноважень вказаного органу або дострокове припинення
 3. Стаття 184.6. Право вимоги професійного об'єднання
  1. Професійне об'єднання в цілях участі в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, визнається мають право вимоги до боржника - страхової організації в межах сум вступних внесків, членських внесків, цільових внесків та інших платежів, які сплачуються професійному об'єднанню його членами відповідно до правил професійного об'єднання, а також вироблених
 4. Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
  1. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій здійснюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації. 2. До державного реєстру саморегулівних організацій вносяться такі відомості щодо кожної саморегуліруе-мій організації: 1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону саморегулівної організації; 2) вид саморегулівної
 5. Стаття 184.5. Право вимоги страхувальників та інших осіб у разі визнання страхової організації банкрутом і відкриття конкурсного виробництва
  1. У разі прийняття арбітражним судом рішення про визнання страхової організації банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва страхувальники в односторонньому порядку має право відмовитися від договору страхування протягом місяця з дати отримання повідомлення конкурсного керуючого про визнання страхової організації банкрутом. 2. При припиненні договору страхування з підстав, зазначених у
 6. Стаття 25.1. Компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих
  1. Для здійснення компенсаційних виплат у зв'язку з відшкодуванням збитків, заподіяних особам, бере участі у справі про банкрутство, та іншим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, арбітражні керуючі зобов'язані брати участь у формуванні компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних
 7. Стаття 15.31. Незаконне використання слів "інвестиційний фонд" чи утворених на їх основі словосполучень
  (введена Федеральним законом від 09.02.2009 N 9-ФЗ) Незаконне використання слів "акціонерний інвестиційний фонд", "інвестиційний фонд" або " пайовий інвестиційний фонд "чи утворених на їх основі словосполучень - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч
 8. Фонди
    Фонд - це не має членства добровільна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, яка має соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі. Фонд використовує передане йому майно для цілей, визначених у його статуті. Майно, передане фонду його засновниками, є
 9. Стаття 60. Відшкодування шкоди, заподіяної слідом-ствие недоліків робіт з інженерних вишукувань, по під-готуванні проектної документації, з будівництва, рекон-струкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
    (В ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків робіт з інженерних вишукувань, здійснюється особою, виконавши-шим такі роботи. Субсидіарну відповідальність за заподіяння зазначеного шкоди несе: (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ; 2) саморегульована
 10. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
    Поняття державних і муніципальних грошових фондів. Види державних і муніципальних грошових фондів. Правовий режим грошових фондів. Правовий режим бюджетних фондів. Види бюджетних фондів: цільові бюджетні фонди, фонди, утворені у складі видатків бюджету, та резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ.
 11. Стаття 19. Здійснення компенсаційних виплат
    Коментар до статті 19 До цієї нормі Закону судова практика у авторів
 12. Стаття 18. Право на отримання компенсаційних виплат
    Коментар до статті 18 До цієї нормі Закону судова практика у авторів
 13. Стаття 20. Стягнення сум компенсаційних виплат
    Коментар до статті 20 До цієї нормі Закону судова практика у авторів
© 2014-2022  yport.inf.ua