Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 43. Використання водних об'єктів для це-лей питного та господарсько-побутового водопостачання

1. Для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання повинні використовуватися захищені від забруднення і засмічення поверхневі водні об'єкти і підземні водні об'єкти, придатність яких для зазначених цілей визначається на підставі са-нитарно-епідеміологічних висновків.
2. Для водних об'єктів, що використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, встановлюються зони сани-тарної охорони відповідно до законодавства про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення. У зонах санітарної охра-ни джерел питного водопостачання здійснення діяльності і відведення території для житлового будівництва, будівельник-ства промислових об'єктів та об'єктів сільськогосподарського призначення забороняються або обмежуються у випадках і в порядку, що встановлені санітарними правилами і нормами відповідно до законодавства про санітарно-епідеміологічний благопо-Лучії населення.
(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
3. Порядок використання підземних водних об'єктів для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання встановлювали-ється законодавством про надра.
4. На територіях, на яких відсутні поверхневі водні об'єкти, але є достатні ресурси підземних вод, при-придатних для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, відповідно до законодавства про надра допускається в винятково випадках використання підземних вод для цілей, не пов'язаних з питним і господарсько-побутовим водопостачанням.
Скидання стічних і (або) дренажних вод у водні об'єкти, розташовані в межах другого та третього поясів зон санітарної ох-рани джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, господарськими та іншими об'єктами, які введені в експлуатацію -цію або дозвіл на будівництво яких видано до введення в дію Водного кодексу Російської Федерації, допускається з дотриманням санітарних правил і норм відповідно до Федерального закону від 30 березня 1999 року N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" (стаття 6.4 Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 43. Використання водних об'єктів для це-лей питного та господарсько-побутового водопостачання "
 1. Стаття 34. Резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання
  (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 1. З метою забезпечення громадян питною водою у разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання на основі захищених від забруднення і засмічення підземних водних об'єктів. Для таких джерел встановлюються зони спеціальної охорони, режим яких відповідає
 2. Коментар до статті 7.8
  1. Згідно ст. 111 Водного кодексу РФ водоохоронній зоною є територія, що примикає до акваторії водного об'єкта, на якій встановлюється спеціальний режим використання та охорони природних ресурсів. У межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги. У прибережних захисних смугах забороняються розорювання земель, рубка і корчування лісу, розміщення тваринницьких ферм і
 3. Стаття 8.42. Порушення спеціального режиму здійснення господарської та іншої діяльності на прибережній захисній смузі водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або режиму здійснення господарської та іншої діяльності на території зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Використання прибережної захисної смуги водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта з порушенням обмежень господарської та іншої діяльності - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від восьми тисяч до дванадцяти тисяч рублів; на
 4. Стаття 37. Цілі водокористування
  Водні об'єкти використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, скидання стічних вод і (або) дренаж-них вод, виробництва електричної енергії, водного і повітряного транспорту, сплаву деревини та інших передбачених цим Кодексом цілей. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N
 5. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  1. Фізичні особи, юридичні особи, діяльність яких надає чи може надати негативний вплив на стан підземних водних об'єктів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних
 6. Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин
  До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції; 2) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції, порядку розрахунку і справляння такої
 7. Коментар до статті 6.5
  1. Стосовно до Правил користування системами комунального водопостачання та каналізації в РФ, затвердженим Постановою Уряду РФ від 12 лютого 1999 р. N 167, під питною водою розуміється вода після підготовки або в природному стані, що відповідає встановленим санітарним нормам і вимогам і призначена для питних і побутових потреб населення і (або) виробництва харчової
 8. Коментар до статті 7.7
  1. Згідно ст. 3 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 117-ФЗ "Про безпеку гідротехнічних споруд" під гідротехнічними спорудами розуміються греблі, будівлі гідроелектростанцій, водоскидні, водоспускні і водовипускні споруди, тунелі, канали, насосні станції, судноплавні шлюзи, суднопідіймачі; споруди, призначені для захисту від повеней і руйнувань берегів
 9. Стаття 7.8. Самовільне зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або зони (округи) санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання
  1. Самовільне зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги водного об'єкта або земельної ділянки водоохоронної зони водного об'єкта - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот
 10. Стаття 3. Основні принципи водного законодав-ства
  Водне законодавство і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принци-пах: 1) значущість водних об'єктів як основи життя і діяльності людини. Регулювання водних відносин осуществля-ється виходячи з уявлення про водному об'єкті як про найважливішої складової частини довкілля, середовища проживання об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому
 11. Стаття 24. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин
  До повноважень органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності; 2) розроблення , затвердження та реалізація схем комплексного використання і охорони водних об'єктів і внесення змін в ці схеми; 3) здійснення федерального державного нагляду в
 12. Стаття 6. Водні об'єкти загального користування
  1. Поверхневі водні об'єкти, що знаходяться в державній або муніципальній власності, є водними об'єктах-тами загального користування, тобто загальнодоступними водними об'єктами, якщо інше не передбачено цим Кодексом. 2. Кожен громадянин має право мати доступ до водних об'єктів загального користування і безкоштовно використовувати їх для особистих і б-тових потреб, якщо інше не передбачено
 13. Стаття 6.5. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до питної води
  Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до питної води, а також до питного та господарсько-побутового водопостачання - (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку
 14. Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
  1. При проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації гідротехнічних споруд повинні передбачатися і своєчасно здійснюватися заходи з охорони водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів жи-вотного і рослинного світу. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські
© 2014-2022  yport.inf.ua