Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 99. Матеріально-побутове забезпечення осуж-денних до позбавлення волі

1. Норма житлової площі в розрахунку на одного засудженого до позбавлення волі у виправних колоніях не може бути менше двох квадратних метрів, у в'язницях - двох з половиною квадратних метрів, в колоніях, призначених для відбування покарання осуж-деннимі жінками, - трьох квадратних метрів, у виховних колоніях - трьох з половиною квадратних метрів, у лікувальних исправи-них установах - трьох квадратних метрів, у лікувально-профілактичних установах кримінально-виконавчої системи - п'яти квадратних метрів.
2. Засудженим надаються індивідуальні спальні місця і постільні приналежності. Вони забезпечуються одягом по сезону з урахуванням статі і кліматичних умов, індивідуальними засобами гігієни (як мінімум милом, зубною щіткою, зубною пас-тій (зубним порошком), туалетним папером, одноразовими бритвами (для чоловіків), засобами особистої гігієни (для жінок)) .
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
3. Мінімальні норми харчування та матеріально-побутового забезпечення засуджених встановлюються Урядом Російської Федерації. За рахунок коштів підприємств, що залучають до праці засуджених, їм може бути організовано додаткове харчування понад встановлені норми. Норми речового постачання засуджених затверджуються федеральним органом виконавчої влади, здійсню-ється функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері исполне-ня кримінальних покарань. Засуджені, які не працюють з не залежних від них причин, засуджені, які не одержують пенсії, забез-чиваются харчуванням та предметами першої необхідності за рахунок держави.
(В ред. Федеральних законів від 21.07.1998 N 117-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
4. Засуджені, які отримують заробітну плату, і засуджені, які отримують пенсію, відшкодовують вартість харчування, одягу, кому-нальних-побутових послуг та індивідуальних засобів гігієни, крім вартості спеціального харчування і спеціального одягу. З засуджений-них, ухиляються від роботи, зазначені витрати утримуються з коштів, наявних на їх особових рахунках. Відшкодування вартості харчування, одягу, комунально-побутових послуг та індивідуальних засобів гігієни проводиться щомісячно в межах фактичних витрат, вироблених в даному місяці.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
5. Засудженим, звільненим від роботи через хворобу, засудженим вагітним жінкам і засудженим годуючим матерям на період звільнення від роботи харчування надається безкоштовно. Засудженим, які тримаються у виховних колоніях, а також засудженим, які є інвалідами першої або другої групи, харчування, одяг, комунально-побутові послуги та індивідуальні засоби гігієни надаються безкоштовно.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
6. Засудженим вагітним жінкам, засудженим годуючим матерям, неповнолітнім засудженим, а також хворим засудженим і засудженим, які є інвалідами першої або другої групи, створюються поліпшені житлово-побутові умови і встановлюються підвищені норми харчування.
7. Понад установлений статтями 88, 121, 123, 125, 131 і 133 цього Кодексу розміру коштів, дозволених до витрачання на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності, засуджені можуть за рахунок власних коштів додатково купувати дозволену до використання у виправних установах одяг, у тому числі спортивну, оплачувати додаткові лікувально-профілактичні та інші надаються за їх бажанням послуги, що визначаються Правилами внутрішнього розпорядку исправи-них установ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 99. Матеріально-побутове забезпечення осуж-денних до позбавлення волі "
 1. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  матеріального збитку державі або фізичним та юридичним особам засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - у розмірах, передбачених цивільним законодавством
 2. Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
  Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ
 3. Стаття 60.6. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до примусових робіт
  засудженим до примусових робіт виявляється в відповідної з законодавством Російської Федерації про охорону здоров'я та встановленими цим Кодексом порядком відбування
 4. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі, а також норми харчування та матеріально-побутового забезпечення підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, які перебувають у слідчих ізоляторах, Федеральної служби виконання покарань, на мирний час "). 2. При необхідності засудженим надається медична допомога (про порядок надання засудженим медичної допомоги,
 5. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  побутове забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 6. Стаття 101. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до позбавлення волі
  засудженим до позбавлення волі організується і надається-ляется відповідно до Правил внутрішнього розпорядку виправних установ та законодавством Російської Федеративної-ції. 2. У кримінально-виконавчій системі для медичного обслуговування засуджених організуються лікувально-профілактичні уч-нов (лікарні, спеціальні психіатричні і туберкульозні лікарні) і медичні частини, а
 7. Стаття 150. роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, що проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців, прохо-дящих службу за контрактом. 4. Засуджені військовослужбовці утримуються окремо від військовослужбовців,
 8. Стаття 136. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до позбавлення волі у виховних колоніях
  засуджених можуть застосовуватися поряд з передбаченню пунктами "а" і "б" частини першої статті 115 цього Кодексу такі заходи стягнення: а) позбавлення права перегляду кінофільмів протягом одного місяця, б) оселення в дисциплінарний ізолятор на строк до семи діб з виведенням на
 9. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  матеріального становища. Рішення про зниження розміру утримань виноситься з урахуванням всіх доходів здій-дженого до примусових
 10. Стаття 154. Особливості правового становища осуж-денних військовослужбовців
  засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового зва-ня, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби та звільнений з військової служби, за винятком випадків при-знання його непридатним до військової служби за станом здоров'я. 3. Засудженим військовослужбовцям за час відбування арешту грошове утримання виплачується у розмірі окладу за військовому
 11. Стаття 113. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до позбавлення волі
  осуж-денним до позбавлення волі можуть застосовуватися такі заходи заохочення: (в ред. Федерального закону від 01.04.2012 N 25-ФЗ) а) подяка; б) нагородження подарунком, в) грошова премія; г) дозвіл на отримання додаткової посилки або передачі; д) втратив чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ ; е) надання додаткового короткострокового або тривалого побачення; ж)
 12. Стаття 182. Права звільняються засуджених на трудове і побутове влаштування та інші види соціальної допомоги
  побутове пристрій та отримання інших видів соціальної допомоги відповідно до законодавства Російської Федерації і нормативними правовими актами. (в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N
 13. § 8. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду
  осуж-денний повинен бути звільнений від призначеного йому покарання. Вступив у законну силу вирок суду може бути не при-веден у виконання в силу різного роду обставин: тривалого-ная хвороба засудженого, війна, недбалість працівників канце-ляріі та ін За загальним правилом, закінчення строків давності обвинувач-ного вироку є обов'язковою підставою освобожде-ня особи від
 14. § 13. Довічне позбавлення волі
  засудженого від суспільства. Разом з тим воно може бути як абсолютним, коли не передбачено законних підстав до ос-вобожденіе засудженого з місць позбавлення волі по закін-ванні певного терміну, так і відносним - у разі, якщо такі підстави є. Передбачене чинним КК довічне позбавлення волі носить відносний характер, оскільки згідно ч. 5 ст. 79 КК особа,
© 2014-2022  yport.inf.ua